Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy - dobrodružství psů a člověka

Zvířecí hrdinové – Výprava do Antarktidy - dobrodružství psů a člověka

Katrina Charman 765x275
Katrina Charman 765x275
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0050469982 zvireci hrdinove 2 vyprava do antarktidy a101f0f19067 v

Bylo léta, čer­ve­nec 1914. Tažný pes Samson si zrov­na ochla­zo­val tělo svým rych­lým dechem. Chtěl sta­čit psům, kte­ří byli vep­ře­du. V pod­sta­tě mezi sebou sou­tě­ži­li a cílem bylo se před­vést v co nej­lep­ším svět­le. Každý z psích kole­gů Samsona byl kří­že­nec. Většinou to byly rasy novo­found­land­ské­ho psa, ber­nar­dý­na nebo vlko­da­va. Lidé si je vybra­li pro jejich veli­kost, sílu a hus­tý kožich. Tyto vlast­nos­ti se u taž­ných psů cení nej­ví­ce. Samson byl ve svých před­sta­vách na zamrz­lých antark­tic­kých plá­ní, kde byl nej­lep­ším taž­ných psem ze všech. Jak se tak nechal uná­šet před­sta­va­mi, tak si bohu­žel nevši­ml vel­ké cih­lo­vé zdi, kde kon­čil výběh pro psy.

Probral se na posled­ní chví­li a jen tak tak se doká­zal vyhnout sráž­ce. Když se zapísklo, tak všech devět psů spo­lu se Samsonem odved­li zpět do budo­vy, kde měli kot­ce. Samson se tak straš­ně těšil. Známý bada­tel Ernest Shackleton se chys­tal na výpra­vu do Antarktidy. Pro tuto pří­le­ži­tost si nechal při­vézt deva­de­sát devět psů, jenž pochá­ze­li z Kanady. Chtěl výsost­ně jenom psi, kte­ří byli sil­ní, vůd­čí, ale ne agre­siv­ní. Samson si byl vědo­mý, že tyto nále­ži­tos­ti spl­ňu­je. Navíc stej­ně jako Shackleton měl v sobě tou­hu pozná­vat cizí kra­je a chtěl také zís­kat uzná­ní. Během krát­ké doby se spřá­te­lí s dal­ším psem ze smeč­ky, Bummerem. Ten chce hlav­ně výpra­vu pře­žít.

Další pohád­ka, kde jsou hrdi­ny zví­řa­ta, kon­krét­ně psi. Výborně napsa­né, pří­běh super, konec­kon­ců tak jak to bývá u těch­to typů kní­žek. Kdo má rád zví­řa­ta, roz­hod­ně se mu to bude líbit. Neumím si před­sta­vit, že by to něko­mu nesed­lo, i když na dru­hé stra­ně mohou exis­to­vat lidé, kte­rým to nic neří­ká či to není jejich krev­ní sku­pi­na. Bonus je nád­her­ná obál­ka. Rozhodně dopo­ru­ču­ju, a to nejen dětem, ale i dospě­lým.

 

  • Autor: Katrina Charmanová
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti, pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 12. 09. 2019

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00617 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61656 KB. | 08.12.2022 - 15:50:21