Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty

Zvířecí agenti - Chyťte zloděje! - další dobrodružství se zvířaty

122806 350 0 fit
122806 350 0 fit

Kaarla Riina Sami 2019 02 300x200 1

Ti-bot a Kati-e byli jed­nak kama­rá­di, ale také spe­ci­ál­ní detek­ti­vo­vé. Ti-bot byl spe­ci­ál­ní robot a Kati-e zrov­na pra­co­va­la na tom, aby si její nej­lep­ší pří­tel osvo­jil nové jazy­ky. V tom­to oka­mži­ku děla­la aktu­a­li­za­ci na slo­ní jazyk. Na moni­to­ru počí­ta­če seděl dal­ší člen par­ty, kaka­du Bob. Do toho vše­ho funěl pes Mope. Zničehonic pro­cit­la kočka Mir. Ke Kati-e domů při­šla na návště­vu její kama­rád­ka pro­gra­má­tor­ka Lisa. Přinesla sebou i Sněhurku, což byl zakrs­lý krá­lí­ček, avšak Kati-e se nene­cha­la mýlit. Sněhurka se u ní doma před­ved­la jako kung-fu krá­lík, a to i přes­to, že se jí nic zlé­ho nedě­lo. Ovšem na Kati-e a její tým čeka­la spous­ta prá­ce.

Jelikož pomá­ha­li zví­řát­kům v nou­zi, tak nyní chtěl pomo­ci sou­sed Nizo. Jeho andu­lák Hector měl dep­ku. Ti-bot měl zatím zážit­ky v zoo­lo­gic­ké zahra­dě. Kati-e s Lisou se sta­ra­li o Sněhurku. Zatím ji krmi­li petr­žel­kou a jitro­ce­lo­vým lis­tím. Chodil s nimi i Mop a Lisa si postesk­la, že by straš­ně moc chtě­la psa. Kati-e dosta­la nápad - Dina. Tak se jme­no­va­la roz­to­mi­lá pud­lí sleč­na jed­né paní v sou­sed­ství. Ta už měla svůj věk a potře­bo­va­la, aby Dinu někdo ven­čil. Paní Frangová, maji­tel­ka Diny, byla nad­še­ná z nápa­du Kati-e, aby její psí dámu ven­či­la prá­vě Lisa.

Tohle je dru­hý díl ze série. Jelikož sem i líbil prv­ní, tak jsem tak nějak před­po­klá­da­la, že to samé bude i s dru­hou čás­tí a nemý­li­la jsem se. Jelikož milu­ju nesmír­ně zví­řa­ta, tak je vcel­ku logic­ké, že k této kni­ze mám samé super­la­ti­vy. Někdo by to nazval belet­rií, já to nazý­vám pohád­kou. Každý pod­le své­ho. Miluju kniž­ní oba­ly, pro­to­že milu­ju kni­hy cel­ko­vě. Musím pochvá­lit stej­ně kva­lit­ní kres­by jako v před­cho­zím díle. Má 160 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Sami a Riina Kaarlovi
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 20. 01. 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72630 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56655 KB. | 02.07.2022 - 07:08:08