Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Zvířátka na statku

Zvířátka na statku

ZviratkaNaStatku
ZviratkaNaStatku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako doty­ko­vá kníž­ka půso­bí na prv­ní pohled pub­li­ka­ce Zvířátka na stat­ku. Na titul­ní stra­ně jsou vyob­ra­ze­ní pra­sát­ko, oveč­ka, pes, kach­ně, sle­pi­ce, krá­va a kůň. Koňské bři­cho je udě­la­né jako okén­ko, do něhož je vlo­že­ná lát­ka, evo­ku­jí­cí na pohmat (ačko­li vel­mi vzdá­le­ně) koň­skou srst. Čtenáře ovšem čeká zkla­má­ní – na strán­kách kníž­ky už doty­ko­vá okén­ka chy­bí, ačko­li téma kníž­ky k tomu pří­mo vybí­zí.

Zdá se, že v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu Farmyard Friends. Touch-and-Feel doty­ko­vá okén­ka nechy­bě­la. V čes­kém vydá­ní se, zřej­mě v sou­vis­los­ti se sní­že­ním nákla­dů, zřej­mě někde ztra­ti­la. Škoda. Ztratil se tak záměr a kouz­lo kníž­ky.

Příběh, kte­rý nasti­ňu­je, je vel­mi jed­no­du­chý a oby­čej­ný, tak­že podti­tul „Úžasná pohád­ka…“ půso­bí vel­mi nad­ne­se­ně. V pod­sta­tě lze říci, že kníž­ka začí­ná běž­ným ránem na stat­ku v době, kdy se pro­bou­ze­jí hos­po­dář­ská zví­řa­ta. Ta jsou per­so­ni­fi­ko­vá­na, tak­že se zdra­ví, hra­jí si ve sto­do­le, udě­la­jí si pik­nik, vyda­jí se k ryb­ní­ku a se sou­mra­kem se uklá­da­jí ke spán­ku. V pod­sta­tě děla­jí běž­né čin­nos­ti jako malé děti a mož­ná to je záru­ka toho, že se malí čte­ná­ři ale­spoň občas ke kníž­ce vrá­tí a budou jí chtít lis­to­vat, pří­pad­ně budou poža­do­vat její pře­čí­tá­ní po dospě­lých.

Publikace je urče­ná pro děti od dvou let. Ilustrace jsou vese­lé a hez­ky barev­né. Ale tak nějak bez nápa­du. Něco tomu pros­tě chy­bí. Zas tak moc zába­vy si zví­řát­ka na stat­ku moc neu­ži­la…


Zvířátka na stat­ku. Úžasná pohád­ka o zába­vě na stat­ku

Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Egmont Publishing

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 10

Hodnocení: 60 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56312 s | počet dotazů: 258 | paměť: 60848 KB. | 04.10.2022 - 09:04:52