Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky

Kočičí pohádky

Máte rádi moder­ní pohád­ky? A máte rádi taky koč­ky? Jestli jste na obě otáz­ky odpo­vě­dě­li ano, urči­tě vás zaujme nová kni­ha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohád­ky, kte­rá je plná nejen moder­ních pohá­dek, ale i - jak už jste prav­dě­po­dob­ně uhod­li - koček.

A ne jen tak leda­ja­kých koček! Vždyť uznej­te sami - zná­te koč­ku, kte­rá navští­vi­la salon krá­sy, pro­to­že chtě­la vypa­dat neo­do­la­tel­ně? A to není všech­no, kočič­ky a kocour­ko­vé v téhle kni­ze pod­ni­ka­jí spous­tu dal­ších zají­ma­vých věcí. Učí se hrát na kla­vír, asis­tu­jí při kou­zel­nic­kém před­sta­ve­ní, vydá­va­jí se na ces­ty a zabra­ňu­jí krá­de­ži krá­lov­ské­ho pokla­du, doká­žou při­vo­lat svým maji­te­lem lás­ku, zaklá­da­jí kape­lu, pomá­ha­jí svo­jí paní dostat se z pek­la nebo začnou pra­co­vat jako masé­ři.

Pohádky jsou nejen dob­ře a pou­ta­vě napsa­né, ale taky vtip­né a na jejich kon­ci se vždy nachá­zí něja­ké pou­če­ní. To pokaž­dé při­ro­ze­ně vyply­ne ze samot­né pohád­ky, tak­že nepů­so­bí, jako by ho tam autor­ka vlo­ži­la jen pro­to, aby tam něja­ké pou­če­ní bylo, ani jako mora­li­zo­vá­ní. Každý pří­běh je navíc o iné kočič­ce nebo kocour­ko­vi, tak­že při čte­ní spo­zná­te více­ro zají­ma­vých koči­čích osob­nos­tí a může­te si vybrat, kdo se sta­ne vašim oblí­ben­cem.

Kniha je dopl­ně­na vese­lý­mi ilu­stra­ce­mi Michala Sušinu, kte­rý ilu­stro­val i něko­lik před­cho­zích autor­či­ných knih. Je tedy hezká nejen po tex­to­vé, ale i po gra­fic­ké strán­ce, a pokud hle­dá­te zábav­né čte­ní pro děti, dej­te šan­ci Kočičím pohád­kám. Jak sli­bu­je ano­ta­ce, s těmihle pří­běhy si uži­je­te spous­tu koč­ko­vin.

Hodnocení: 90%

Kočičí pohád­ky

Autorka: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Michal Sušina

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 104

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství20. listopadu 2018 Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství O rozepři sportovních rukavic - to se takhle jednou sešlo několik párů sportovních rukavic a začaly se mezi sebou dohadovat, které z nich jsou nejlepší a největší hvězdy. Fotbalové […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy24. prosince 2018 Narozeninová kočka - příběh, ve kterém se spojují lidské a kočičí osudy Jednoho dne volal dědeček na své dva vnuky, Honzíka a Matěje, aby šli dolů za ním. Byl totiž slepý a potřeboval jejich pomoc, ovšem ne se sebou, ale s babičkou, která měla mít narozeniny. […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]