Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Proč jste se roz­hod­la vzít roli ve fil­mu Andělé všed­ní­ho dne, co Vás na posta­vě Marie láka­lo?

se zásad­ně u Alice Nellis neroz­ho­du­ji.

Dostala se Vám do rukou před­lo­ha Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne, kde se vysky­tu­je jeho oblí­be­né auto­bi­o­gra­fic­ké peda­go­gic­ké pro­stře­dí a nako­lik bylo nároč­né zahrát si ve ško­le posta­vu uči­tel­ky Marie?

Učitel­ské pro­stře­dí mě nato­lik frustru­je, že jsem ráda, že máme po natá­če­ní.

Andělé všed­ní­ho dne jsou sed­mým fil­mem Alice Nellis, při­čemž vět­ši­na jejích autor­ských sním­ků bývá čas­to cha­rak­te­ri­zo­vá­na jako žen­ský film, vní­má­te je také tak?

Ne.

Komorní sní­mek se zabý­vá i gene­rač­ním kon­flik­tem (Vašeho fil­mo­vé­ho syna ztvár­nil Ondřej Sokol), jak tuto lin­ku ve fil­mu vní­má­te Vy osob­ně?

Pokud to shr­ne­me, mám na to vzpo­mín­ky, jako mám vzpo­mín­ky na své děti, čili sklá­ním se před tím, jak to Alice Nellis zachy­ti­la ve fil­mu.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší čtvr­tou spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis (po Mamas & Papas, Perfect Days a Revival), v čem je její prá­ce jiná - jedi­neč­ná?

Alice Nellis her­ci vše řek­ne a vše vyslech­ne… Má inte­lekt i emo­ce a je obrov­sky schop­ná, to je nej­víc, co můžu říct.

Jaké to bylo hrát ve spo­leč­nos­ti nere­ál­ných anděl­ských bytos­tí?

Na Mariána Labudu nejde zapo­me­nout. Na ten jeho magic­ký hlas…

Pokud bys­te měla divá­kům dopo­ru­čit film, na co bys­te je pozva­la do kina?

Tak zase na něco nové­ho, na nový čes­ký film a tře­ba to nebu­de nuda.

Co nové­ho prá­vě v těch­to dnech chys­tá­te pro fil­mo­vé fanouš­ky?

Například pohád­ku Sedmero krkav­ců reží­ro­va­nou opět Alicí Nellis.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […] Posted in Rozhovory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64632 s | počet dotazů: 252 | paměť: 57002 KB. | 03.07.2022 - 10:14:43