Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

ZUZANA BYDŽOVSKÁ – rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Proč jste se roz­hod­la vzít roli ve fil­mu Andělé všed­ní­ho dne, co Vás na posta­vě Marie láka­lo?

se zásad­ně u Alice Nellis neroz­ho­du­ji.

Dostala se Vám do rukou před­lo­ha Michala Viewegha Andělé všed­ní­ho dne, kde se vysky­tu­je jeho oblí­be­né auto­bi­o­gra­fic­ké peda­go­gic­ké pro­stře­dí a nako­lik bylo nároč­né zahrát si ve ško­le posta­vu uči­tel­ky Marie?

Učitel­ské pro­stře­dí mě nato­lik frustru­je, že jsem ráda, že máme po natá­če­ní.

Andělé všed­ní­ho dne jsou sed­mým fil­mem Alice Nellis, při­čemž vět­ši­na jejích autor­ských sním­ků bývá čas­to cha­rak­te­ri­zo­vá­na jako žen­ský film, vní­má­te je také tak?

Ne.

Komorní sní­mek se zabý­vá i gene­rač­ním kon­flik­tem (Vašeho fil­mo­vé­ho syna ztvár­nil Ondřej Sokol), jak tuto lin­ku ve fil­mu vní­má­te Vy osob­ně?

Pokud to shr­ne­me, mám na to vzpo­mín­ky, jako mám vzpo­mín­ky na své děti, čili sklá­ním se před tím, jak to Alice Nellis zachy­ti­la ve fil­mu.

Andělé všed­ní­ho dne jsou Vaší čtvr­tou spo­lu­pra­cí s Alicí Nellis (po Mamas & Papas, Perfect Days a Revival), v čem je její prá­ce jiná - jedi­neč­ná?

Alice Nellis her­ci vše řek­ne a vše vyslech­ne… Má inte­lekt i emo­ce a je obrov­sky schop­ná, to je nej­víc, co můžu říct.

Jaké to bylo hrát ve spo­leč­nos­ti nere­ál­ných anděl­ských bytos­tí?

Na Mariána Labudu nejde zapo­me­nout. Na ten jeho magic­ký hlas…

Pokud bys­te měla divá­kům dopo­ru­čit film, na co bys­te je pozva­la do kina?

Tak zase na něco nové­ho, na nový čes­ký film a tře­ba to nebu­de nuda.

Co nové­ho prá­vě v těch­to dnech chys­tá­te pro fil­mo­vé fanouš­ky?

Například pohád­ku Sedmero krkav­ců reží­ro­va­nou opět Alicí Nellis.


  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […] Posted in Rozhovory
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc Posted in Videa

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87424 s | počet dotazů: 245 | paměť: 51987 KB. | 24.10.2021 - 02:11:58