Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)

Významná čes­ká diva­del­ní a fil­mo­vá hereč­ka se naro­di­la v Mostě. Po ukon­če­ní stu­dií na Státní kon­zer­va­to­ři v Praze se sta­la člen­kou herec­ké­ho sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990 - 2000 byla v angaž­má v Činohře Národního diva­dla, poté se vrá­ti­la na svou původ­ní scé­nu a dnes je na vol­né noze. Hostuje např. v praž­ských diva­dlech Unglet, Kalich a Divadle Bez zábrad­lí. Debutovala jako jede­nác­ti­le­tá dív­ka v popu­lár­ním rodin­ném sním­ku reži­sér­ky Věry Šimkové-Plívové Přijela k nám pouť (1973). Stala se jed­nou z nej­ob­sa­zo­va­něj­ších čes­kých here­ček, zahrá­la si v řadě tele­viz­ních seri­á­lů a fil­mů. Je nosi­tel­kou pres­tiž­ní fil­mo­vé ceny Český lev a to hned tři­krát. Za nej­lep­ší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za posta­vu mat­ky alko­ho­lič­ky v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Tomáše Vorla Gympl (2007). Za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za posta­vu stat­kář­ky v dra­ma­tu Venkovský uči­tel (2007) reži­sé­ra Bohdana Slámy a dále za posta­vu mat­ky vyrov­ná­va­jí­cí se se ztrá­tou dítě­te v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu Mamas & Papas (2010) reži­sér­ky Alice Nellis. U stej­né reži­sér­ky se obje­vi­la v divác­ky úspěš­ných kome­di­ích: Perfect Days (2011) a Revival (2013). Dále ji divá­ci moh­li vidět např.: ve váleč­ném dra­ma­tu Lidice (2011), thrille­ru Ve stí­nu (2012) a napo­sle­dy ve vol­ném pokra­čo­vá­ní fil­mu Gympl v kome­dii Vejška (2014).


  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Zuzana Bydžovská (matka)14. srpna 2018 Zuzana Bydžovská (matka) Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze se stala členkou souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-2000 byla v angažmá v pražském Národním […] Posted in Rozhovory
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc Posted in Videa

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,84496 s | počet dotazů: 245 | paměť: 51956 KB. | 24.10.2021 - 01:40:52