Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Ztráta času ...

Ztráta času ...

ivot

Život je to, co se děje, zatím­co vy pil­ně při­pra­vu­je­te jiné plá­ny. (John Lennon)

Děláte něco a nevy­chá­zí to. Jdete někam a jste zkla­má­ni, když se tam dosta­ne­te. Uvíznete v dopra­vě. To je ale ztrá­ta času! Opravdu?

Trávíte-li čas s poci­tem podráž­dě­nos­ti kvů­li tomu, co se sta­lo, nebo vás zne­chu­til neú­spěch, pak sku­teč­ně mar­ní­te čas. Jste-li ochot­ni zeptat se, co se může­te z této zku­še­nos­ti nau­čit, nepři­chá­zí­te o čas. Problémy a nezda­ry se stá­va­jí uči­te­li, kte­ří vás mohou někdy odmě­nit, mož­ná ješ­tě víc než úspěch.

Ani dosa­že­ní dna není ztrá­ta času. Když neu­spě­je­te, bolí to, ale nej­lep­ší způ­sob jak při­pra­vit půdu na setí úro­dy je nara­zit na dno a oprav­du spus­tit povyk. Ať vás váš strach při­mě­je k pohy­bu. Každá zku­še­nost je cen­ná, když se z ní doká­že­te pou­čit.

K mar­ně­ní vaše­ho času dochá­zí jen teh­dy, když to dovo­lí­te. Je to váš život! Užívejte si jej!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45453 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54840 KB. | 31.07.2021 - 13:07:19