Kritiky.cz > Seriály > Ztraceni od 3. září na Nově

Ztraceni od 3. září na Nově

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

Lis
16

Ztraceni od 3. září na Nově
V kate­go­rii: Seriály | | Autor: Slávek Anlauf |

Proč bychom si ten­to kva­lit­ní seri­ál urči­tě nemě­li nechat ujít? Pokud máte rádi kva­lit­ní tele­viz­ní seri­á­ly (např. 24 hodin, Alias…), tak pro vás mám dobrou zprá­vu, na TV NOVA bude od září k vidě­ní celo­svě­to­vě úspěš­ný seríál LOST (Ztraceni), kte­rý zís­kal již mno­ho svě­to­vých oce­ně­ní, jako např. ZLATÝ GLÓBUS, EMMY atd…
Až dopo­sud jste ho moh­li vídat v CZ ver­zi pou­ze na AXN, kte­rý je ale dostup­ný pou­ze přes kabe­lo­vou tele­vi­zi, nebo sate­lit, ale nyní se seri­ál dostal i na naší nej­sle­do­va­něj­ší tele­vi­zi.
Představte si, že letí­te v leta­dle, kte­ré ale najed­nou ztros­ko­tá na opuš­tě­ném ost­ro­vě. Když se ale pro­be­re­te, zjis­tí­te, že jste neho­du pře­ži­li bez váž­něj­ších násled­ků a že někte­ří ces­tu­jí­cí se zázra­kem uzdra­vu­jí z nevy­lé­či­tel­ných nemo­cí. Co když ale ost­rov mož­ná není úpl­ně tak opuš­tě­ný, jak se na prv­ní pohled moh­lo zdát? Některé „oby­va­te­le“ ost­ro­va někdo uná­ší a nikdo přes­ně neví, kdo za tím je. Tak přes­ně o tomhle je LOST – o tro­seč­ní­cích na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kte­rý po vět­ším pro­zkou­má­ní nevy­pa­dá jako poklid­ný ost­růvek v Pacifiku.
Děj je vel­mi dob­ře vyprá­věn a atmo­sfé­ra je napros­to per­fekt­ní, z čás­ti je to také díky fla­shbac­kům, kte­ré vždy na chví­li zabrou­sí do minu­los­ti hlav­ních hrdi­nů a uká­ží nám co děla­li před kata­stro­fou a odtaj­ní nám vždy něco z minu­los­ti. Celý seri­ál má doce­la sviž­né tem­po, žád­ný díl nemá moc hlu­chých míst a i když se sta­ne, že je někte­rý díl slab­ší než ostat­ní, vždy se dozví­te něco nové­ho a zají­ma­vé­ho. Dále vás pak na kon­ci kaž­dé­ho dílu vždy čeká něja­ké pře­kva­pe­ní, nebo zvrat, kte­rý vás navna­dí na dal­ší díl podob­ně jako je tomu u kaž­dé­ho jiné­ho kva­lit­ní­ho seri­á­lu.
Jediným mínu­sem, kte­rý LOST má je pří­liš nezod­po­vě­ze­ných otá­zek, a to někte­ré lidi od toho­to seri­á­lu odra­dí, neboť se jim nechce done­ko­neč­na čekat. Já jsem měl mož­nost vidět 1. i 2. sérii a musím se při­znat, že těch otá­zek stá­le při­bý­vá, ale abych jen nekřiv­dil, někte­ré jsou již plně zod­po­vě­ze­né. 
VERDIKT: Pokud máte rádi kva­lit­ní seri­á­ly, tak si ten­to seri­ál od září urči­tě nenech­te ujít, ale pokud pat­ří­te k těm, kdo ten­to druh tele­viz­ní zába­vy nepod­po­ru­jí, dej­te LOST ale­spoň šan­ci, neboť ten­to seri­ál si vaši pozor­nost urči­tě zaslou­ží.
Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (vyža­do­vá­no)
E-mail (vyža­do­vá­no)
Webová strán­ka
Text komen­tá­ře:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,63070 s | počet dotazů: 274 | paměť: 61707 KB. | 03.10.2023 - 15:38:14