Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Ztracená. Nenalezená.

Ztracená. Nenalezená.

928 nenalezena e1542222232265
928 nenalezena e1542222232265
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Deset let po zmi­ze­ní své snou­ben­ky je Damian Werner pře­svěd­čen, že už ji nikdy neu­vi­dí, a nedo­ká­že se zba­vit výči­tek svě­do­mí, že za její zmi­ze­ní může on. Proč jen ji nepo­žá­dal o ruku jen o chví­li dřív? Kdyby to udě­lal, nikdo by je nena­pa­dl. Damian by neskon­čil v nemoc­ni­ci a milo­va­ná Ewa by nikdy nezmi­ze­la z jeho živo­ta. Když se na inter­ne­tu obje­ví foto­gra­fie Ewy, kte­rou fotil Damian a kte­rou nikdy niko­mu neu­ká­zal, jeho život se změ­ní. Jediné, co chce, je najít Ewu a zjis­tit, kde a jak strá­vi­la posled­ních deset let.

Hledání ztra­ce­né Ewy dosta­ne na sta­ros­ti detek­tiv­ní kan­ce­lář, kte­rou vede sym­pa­tic­ká Kasandra. Tu nej­no­věj­ší pří­pad tak zaujme, že se roz­hod­ne Damianovi osob­ně pomoct. Musí však být opa­tr­ná, pro­to­že kdy­by její man­žel zjis­til, že dělá něco, co jí nedo­vo­lil, moh­lo by to mít nemi­lé násled­ky pro ni a poz­dě­ji mož­ná i pro její­ho malé­ho syna. Riskuje jen pro­to, že chce pomoct, nebo sle­du­je své vlast­ní cíle?

Netrvalo dlou­ho a uho­dil mě pěs­tí. Někdy dokon­ce kři­čel, a já se mod­li­la jen za dvé věci, ať to neza­jde pří­liš dale­ko a ať Wojtek nic nesly­ší. První pros­ba vysly­še­na neby­la, u té dru­hé se mi asi poved­lo upro­sit něko­ho tam naho­ře, aby mi pomohl. Včera v noci to už Robert pře­hnal. Rozhodla jsem se, že už to dál sná­šet nebu­du. Dnešek měl být dnem, na kte­rý jsem měla vzpo­mí­nat jako na prv­ní krok k nové­mu živo­tu.

Polský spi­so­va­tel Remigiusz Mróz vtáh­ne čte­ná­ře do děje hned od prv­ní strán­ky a roz­hod­ně ho nešet­ří. Brutální pře­pa­de­ní u řeky je jen začá­tek suro­vé a šoku­jí­cí ces­ty za odha­le­ním prav­dy. Napětí se stup­ňu­je a o co víc vám dá autor odpo­vě­dí, o to víc bude­te mít otá­zek. Mróz se však vysvět­lo­vá­ním nezdr­žu­je a až do kon­ce udr­žu­je zbě­si­lé tem­po pří­bě­hu.

Mezi vším tím napě­tím a akcí kni­ha upo­zor­ňu­je na záváž­né spo­le­čen­ské pro­blémy, kon­krét­ně na pohře­šo­va­né lidi, jejichž počty jsou v Polsku děsi­vé, a domá­cí nási­lí pácha­né na ženách. Obě tyhle téma­ta jsou popsá­ny až děsi­vě rea­lis­tic­ky. Autor se nebo­jí zachá­zet do kru­tých detai­lů fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho utr­pe­ní hlav­ních hrdi­nů a dává tak čte­ná­řům mož­nost vžít se do jejich kůže. A taky jim kla­de otáz­ku. Co by děla­li oni, kdy­by byli na mís­tě Damiana nebo Kasandry?

Jediným slab­ším mís­tem kni­hy je závěr. Spousta věcí zůsta­la nevy­svet­le­na a je potře­ba si je domys­let. Dojem ze čte­ní to ale neka­zí, prá­vě nao­pak. Nevysvětlený konec  vás donu­tí zamys­let se a vytvá­řet si vlast­ní teo­rie o tom, co a jak se vlast­ně sta­lo. Remigiusz Mróz zkrát­ka napsal str­hu­jí­cí dílo, kte­ré bez­po­chy­by potě­ší všech­ny milov­ní­ky thrille­rů, kte­rým nepře­ká­že­jí ote­vře­né kon­ce.

Hodnocení: 95%

NENALEZENÁ

Autor: Remigiusz Mróz

Originální název: Nieodnaleziona

Překlad: Petr Vidlák

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 326

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin22. září 2022 To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin Snad nejkontroverznější film letošního roku konečně přišel do kin. Olivia Wilde si opět sedla na režisérské křeslo a po svém debutu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 přichází se svým druhým […] Posted in Filmové recenze
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,91239 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61505 KB. | 26.11.2022 - 12:58:41