Kritiky.cz > Pro domov > Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi

Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi

img a288466 w1994 t1498828898

Již jste vyzkou­še­li, jak správ­ně umís­tě­ná zrca­dla vykouz­lí z vaše­ho malé­ho bytu mno­hem vět­ší pro­stor? A jak doká­ží roz­zá­řit potem­ně­lé míst­nos­ti? Protože toto vše zrca­dla doká­ží, vytvo­řit inte­ri­ér optic­ky mno­hem pro­stor­něj­šísvět­lej­ší.
Zrcadla jsou pro nás povět­ši­nou tichý­mi a spo­leh­li­vý­mi spo­leč­ní­ky již od časů, kdy lidé vytvo­ři­li prv­ní skle­ně­né zrca­dlo. Současná skla, kte­rá se pou­ží­va­jí pro výro­bu zrca­del, jsou od minu­lých skel mno­hem prů­zrač­něj­ší a na roz­díl od his­to­ric­kých skel na nich nena­jde­te žád­né optic­ké vady ani bub­lin­ky, kte­ré jsou čas­to k vidě­ní u zrca­del sta­ro­žit­ných.

zrcadlo

Zrcadlo jako interiérový doplněk

Pokud je zrca­dlo bez rámu, je neut­rál­ním a tím pádem jej může­me umís­tit kam­ko­liv v inte­ri­é­ru. Když ale poří­dí­me zrca­dlu zají­ma­vý a oso­bi­tý rám, sta­ne se zrca­dlo rázem domi­nan­tou celé míst­nos­ti, nebo i celé­ho bytu. Jestliže máte doma v pro­sto­ru nedo­sta­tek den­ní­ho svět­la, pra­vě zrca­dla vám mohou poslou­žit jako význam­ný zdroj svět­la navíc.  Nastavíme-li při­mě­ře­ně vel­ké zrca­dlo do vhod­né­ho úhlu, poda­ří se nám odra­že­ným svět­lem, kte­ré prou­dí jedi­ným oknem do zvo­le­né míst­nos­ti, odra­zit svět­lo a roz­ptý­lit jej po celém ztem­ně­lém pro­sto­ru do všech zastr­če­ných a tma­vých zákou­tí. Světlo se zde cho­vá jakou kuleč­ní­ko­vá kou­le, kte­rá se odra­zí od hra­ny sto­lu.

ložnice

Zdroj fotek: Pixabay
Takže když roz­mís­tí­me vhod­ně také náby­tek ve zvo­le­né míst­nos­ti, může se nám poda­řit celou míst­nost roz­sví­tit i s více­rem zrca­del.  Zajímavé je, že tím­to způ­so­bem se osvět­lo­va­ly již hrob­ky fara­ó­nů. Takto se svět­lo s pomo­cí zrca­del dostá­va­lo i do nej­hlub­ší­ho nit­ra pyra­mid. 

bar

Zrovna tak se se zrca­dly dají snad­no optic­ky roz­ší­řit veli­ce úzké chod­by až na dvoj­ná­so­bek pro­sto­ru. Se zrca­dly je také mož­né si při­ča­ro­vat ima­gi­nár­ní dru­hou míst­nost v malič­kém bytě o jed­né jedi­né míst­nos­ti.
Když je chod­ba ve vašem bytě pří­liš úzká, umís­tí­me zrca­dlo do vodo­rov­né polo­hy, kdy ji optic­ky roz­ší­ří.

  • Vsaďte na ty správné služby28. března 2020 Vsaďte na ty správné služby V dnešní době není rozhodně něčím složitým založit si vlastní stránky. Internet má doma k dispozici snad každý, o tom nepochybujte. Díky němu můžeme přes internet […] Posted in Pro domov
  • Rozchodníky na zahradě30. května 2020 Rozchodníky na zahradě Rozchodníky jsou odolné rostlinky, které kvetou od jara do podzimu. A vydrží i to, když zůstanou i v největších vedrech delší dobu bez zálivky. Rozchodníky se řadí mezi sukulentní […] Posted in Pro domov
  • Kouzlo kovových trubek13. dubna 2020 Kouzlo kovových trubek Doplňky a dekorace, které jsou vyrobené z trubek, se skvěle vyjímají v interiéru, který je laděný moderně, nebo industriálně. Preferujete-li tento styl vybavení svého domova, jsou tyto […] Posted in Pro domov
  • Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel4. května 2020 Barvy v interiéru nejsou žádná věda, stačí se držet několika základních pravidel Vybrat tu správnou barvu do interiéru nelze pouze podle toho, jakou máme rádi a jaká je naše oblíbená. Musíme se řídit také tím, do jakého tónu vybavujeme daný pokoj, jaké jsou tu podlahy, […] Posted in Pro domov
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Jak vánočně naladit svůj byt/dům?19. dubna 2020 Jak vánočně naladit svůj byt/dům? V pár bodech zde shrnu nejpoužívanější a nejhezčí vánoční dekorace, které mohou být k vidění v mnohých domácnostech. 1.       Ovoce […] Posted in Pro domov
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […] Posted in Pro domov
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […] Posted in Pro domov
  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...