Kritiky.cz > Hudební recenze > Zpívá Karel Gott

Zpívá Karel Gott

zpívá karelgott

Karla Gotta není potře­ba nijak spe­ci­ál­ně před­sta­vo­vat. Nejznámější čes­ký zpě­vák a drži­tel něko­li­ka desí­tek Zlatých sla­ví­ků nazpí­val množ­ství dnes již kul­tov­ních pís­ní, kte­ré zna­jí snad všech­ny gene­ra­ce Čechů - napří­klad Včelku Máju, Když muž se ženou sní­dá, Stále mlád, Lady Carneval nebo Zvonky štěs­tí.

To ale není začá­tek hudeb­ní­ho pří­bě­hu Karla Gotta. Ten začal v roce 1958, kdy se při­hlá­sil do sou­tě­že Hledáme nové talen­ty. Neuspěl, no zájem pub­li­ka mu zajis­til angaž­má v jed­né praž­ské kavár­ně. Později začal stu­do­vat oper­ný zpěv a v roce 1962 ho k sobě při­ja­la úspěš­ná hudeb­ní fir­ma Supraphon. V roce 1965 vyšlo jeho prv­ní album nazva­né Zpívá Karel Gott, kte­ré obsa­ho­va­lo výběr ze sty­lo­vě růz­ných sin­g­lo­vých nahrá­vek z roků 1963 až 1965 s při­dá­ním jed­né bonu­so­vé pís­ně.

Nyní Supraphon vydal spe­ci­ál­ní ree­di­ci toho­hle alba. Čtrnáct skla­deb zachy­cu­je zpě­vá­ka v obdo­bí spo­lu­prá­ce s vel­ký­mi orchest­ry, výjim­kou je pomoc Olympiku se sklad­bou Adresát nezná­mý.  Repertoár tvo­ří pře­de­vším pře­zpí­va­né zahra­nič­ní hity s čes­ký­mi tex­ty, napří­klad Já už vím je čekou ver­zí zná­mé I belie­ve. Najdete zde ale i původ­ní čes­ké pís­ně, tře­ba Oči sně­hem zavá­té, kte­rá se taky řadí k nej­vět­ším Gottovým hitům, nebo Tam, kde šumí proud či Poušť.

Album je nejen hudeb­ním zázna­mem doby, ve kte­ré vzni­kl. Je to i začá­tek kari­é­ry nej­slav­něj­ší­ho čes­ké­ho zpě­vá­ka, kte­rý oce­ní všich­ni jeho fanouš­ci. Písně mají smys­lu­pl­né a pro­pra­co­va­né tex­ty, kte­ré v kom­bi­na­ci s výteč­ným hudeb­ním dopro­vo­dem a Mistrovým hla­sem zaujmou nejed­no­ho poslu­chá­če a pote­ší všech­ny milov­ní­ky sta­rých son­gů.

Hodnocení: 80%

Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu zde.


Zpívá Karel Gott
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé22. listopadu 2017 Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé V roce 2010 vyšlo první vánoční album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sedmi letech, producent Petr Malásek zaranžoval novou sadu vánočních a svátečních písniček, a tak […]
  • Jan P. Muchow - The Antagonist8. prosince 2017 Jan P. Muchow - The Antagonist Jan P. Muchow je nejen vyhledávaným producentem a remixérem, ale i jedním z nejoceňovanějších skladatelů filmové hudby. Během dvaceti let složil hudbu k více než třiceti filmům a v […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou1. prosince 2016 Podívejte se jak vznikal první duet Karla Gotta s jeho dcerkou Charlotte Ellou Co by byla pohádka bez doprovodné, dojemné a chytlavé hudby. Podívejte se na záznam natáčení písně Andělská, kterou pro film Anděl Páně 2 vytvořili Ondřej Soukup a Gabriela […]
  • Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem18. února 2014 Dědictví aneb Opakovanývtipnenívtipem Herec Bolek Polívka přišel o možnost vybudovat hotel s wellness centrem, o farmu v Olšanech a u řady obdivovatelů i o morální kredit. Proto jediná otázka, kterou jsem si kladl před […]
  • Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film9. září 2014 Karel Gott, Michal David a Dara Rolins dabovali celovečerní film Výjimečná sestava se sešla ve studiu při práci na českém dabingu celovečerní animované komedie Pošťák Pat, která bude mít v českých kinech premiéru 11. září. Film vznikl na základě […]
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Tropics - Nocturnal Souls (2018)26. listopadu 2018 Tropics - Nocturnal Souls (2018) https://www.youtube.com/watch?v=q2MCbccuH7s Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za městem. Sedí tam málo lidí, z reproduktorů se tiše linou […]
  • Tropics - Nocturnal Souls (2018)23. listopadu 2018 Tropics - Nocturnal Souls (2018) Je krásná letní noc, krátce před půlnocí, a vy se zrovna uchylujete do baru kdesi za městem. Sedí tam málo lidí, z reproduktorů se tiše linou jazzové tóny, pomalu dojdete k baru, kde […]
  • Legendární československé šlágry - Duety - 100 %12. listopadu 2017 Legendární československé šlágry - Duety - 100 % Lámete si hlavu nad tím, co darovat rodičům pod stromeček? A může to být něco, co vyvolá krásné vzpomínky vonící nostalgií? Pak sáhněte po trojcédéčku Legendární československé šlágry. […]