Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Zpěvák Josef Vojtek nazpíval píseň Jízda k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

Zpěvák Josef Vojtek nazpíval píseň Jízda k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

image001 5
image001 5

Poslední prázd­ni­no­vý den vstu­pu­je do kin dlou­ho při­pra­vo­va­ný ani­mo­va­ný film Hurvínek a kou­zel­né muze­um reži­sé­ra Martina Kotíka.

Hudbu k fil­mu slo­žil Jiří Škorpík a k pro­jek­tu řekl : „U toho­to fil­mu se mi spl­ni­lo víc, než jsem si přál, tře­ba i mož­nos­tí koho při­zvat k nahrá­vá­ní hud­by“ říká Jiří Škorpík a dodá­vá: „Rozdíl mezi scé­nic­kou hud­bou pro hra­ný a ani­mo­va­ný film je poměr­ně vel­ký, pro­to­že ani­ma­ce, i když je doko­na­lá a úžas­ná, tak pře­ce jen neza­hr­ne všech­ny emo­ce, a pro­to hud­ba pro ani­mo­va­ný film musí být tro­chu popis­něj­ší a záro­veň musí být hod­ně cit­li­vá.“

nazpí­val zpě­vák Josef Vojtek, kte­rý o pro­jek­tu řekl : „Jsem straš­ně rád, že Hurvínek jde s dobou a že se díky tomu­to fil­mu čes­ká figur­ka dosta­ne mezi špič­ky ani­mo­va­né­ho fil­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84833 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55930 KB. | 21.05.2022 - 23:34:34