Zpět do dávných časů

152

Dne 30. dub­na jsem už od rána s oba­va­mi sle­do­va­la oblo­hu. Podle někte­rých před­po­vě­dí mělo pršet, což by zka­zi­lo celou akci Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky v par­ku Václavka na Střížkově, pořá­da­nou Spolkem za vese­lej­ší Střížkov. Okolo poled­ne se však zača­lo vyjas­ňo­vat, a chví­le­mi dokon­ce slu­neč­ní paprsky zahří­va­ly tvář. V tom oka­mži­ku jsem vědě­la, že je vyhrá­no.

Tato již tra­dič­ní osla­va rych­le zís­ka­la na obli­bě a k této čás­ti Prahy už zkrát­ka pat­ří. Od 16. hodi­ny se zde zača­li schá­zet prv­ní návštěv­ní­ci. Jelikož byly kos­týmy vítá­ny, bylo mož­né zahléd­nout čaro­děj­ni­ce a čaro­dě­je vše­ho věku.

Centrální pro­stor lemo­va­lo množ­ství stán­ků s občer­stve­ním a nápo­ji. Hosté si pochut­ná­va­li na trdel­ní­cích, chod­ských kolá­čích, cuk­ro­vé vatě, preclí­cích, klo­bá­sách, sul­cu, a hlav­ně na špe­káč­cích, jež si tam moh­li všich­ni opé­ci. Vše se zapí­je­lo pivem, sva­řá­kem či limo­ná­dou.

Děti se hou­pa­ly na lodič­kách, toči­ly na řetí­zá­ku či oku­si­ly jízdu v sed­le poní­ka. Za radost­né­ho pokři­ku byla vzty­če­na pes­t­ře opent­le­ná máj, jež bude v nad­chá­ze­jí­cích dnech tvo­řit domi­nan­tu toho­to pro­stran­ství.

„Ani bych nevě­ři­la, že se do tak malé­ho par­ku vejde tolik lidí,“ s údi­vem kon­sta­to­va­la jed­na účast­ni­ce a já s ní musím sou­hla­sit.

Hudební dopro­vod svým zvuč­ným bub­no­vá­ním dokres­lo­val atmo­sfé­ru stře­do­vě­ké­ho trhu. V 19 hodin násle­do­va­lo to, na co se všich­ni dlou­ho těši­li, a to upá­le­ní stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce, tedy lát­ko­vé figurí­ny. V oka­mži­ku zapa­lo­vá­ní všich­ni ztich­li a zata­ji­li dech. Na chví­li jsme se ocit­li téměř v jiné době. Hranice vzplá­la za radost­né­ho pokři­ku dítek: „Čarodějnice hoří.“

Ve 21:30 byl odpá­len vel­ko­le­pý ohňostroj, za nějž tvůr­ci skli­di­li vel­ko­le­pý potlesk. Mnozí z nás ješ­tě chví­li poté zůsta­li a vychut­ná­va­li si tyto jedi­neč­né chví­le, jež bude mož­né oku­sit zno­vu až za rok. Tak tedy příš­tě nashle­da­nou.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva8. srpna 2018 DOČESNÁ 2018 – 61. ročník slavností chmele a piva PÁTEK  31. 8. 2018 NEXEN TIRE STAGE  (Náměstí Svobody ) 18:00 - 18:40       Zahájení  ( Chmelobrana, zástupci města ) 18:00 - 24:00       Moderátoři: Radka Mašková a Radek […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […]
  • Paříž, moje láska, můj život - jak se stát opravdovou Pařížankou?9. září 2019 Paříž, moje láska, můj život - jak se stát opravdovou Pařížankou? Hledáte nevšední čtení, které vás chytne již od první strany? Chcete se dozvědět mnoho zajímavostí a podrobností ze života Francouzů? Mária Dopjerová - Danthine je autorkou knihy Paříž, […]
  • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]
  • Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 %4. prosince 2016 Slowík Josef: Speciální pedagogika - 100 % PhDr. Josef Slowík, Ph. D. je speciální pedagog, který v současnosti působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni.  Odborně se věnuje problematice výchovy, osobnostního rozvoje a sociální […]
  • Divoké Kočky12. září 2006 Divoké Kočky Film vypráví o jedné velmi nadějné, krásné a mladé začínající zpěvačce, která se snaží prodrat do amerického showbusinessu. Je mladá, krásná a sexy. Protože má zpěvecký talent, odjíždí do […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]