Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Pozvánky na akce > ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

ZPÁTKY DO ŠKOLY S AQUACENTREM ŠUTKA

word image 2
word image 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hola, hola, ško­la volá? Nevadí! V Aquacentru Šutka je vždy zába­va jako o prázd­ni­nách! Přijďte se po tro­pic­kém létě ochla­dit a užít si ledo­vou zába­vu s fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. V nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 bude při­pra­ve­na dis­ko­té­ka, vod­ní kou­lo­vač­ka, pát­rá­no po sto­pách Yetiho, Yetiho střel­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho. Soutěžit se bude o báječ­né a hod­not­né ceny, dob­ro­ty, slad­kos­ti i o vol­né vstu­py do are­á­lu Aquacentra Šutka nebo Beachklubu Ládví. Pro kaž­dé­ho dět­ské­ho návštěv­ní­ka máme při­pra­ve­ný dárek!

Prázdniny jsou za námi, ale zába­va v Aquacentru Šutka nekon­čí ani v září. Přijďte si užít skvě­lou zába­vu v nedě­li 9. 9. 2018 od 11:00 do 16:00 do Aquacentra Šutka s novým fil­mem YETI: Ledové dob­ro­druž­ství. Po tro­pic­kém létě se pří­jem­ně zchla­dí­me s Yetim a jeho sou­tě­že­mi o hod­not­né ceny. Pro malé i vel­ké bude při­pra­ve­na vod­ní kou­lo­vač­ka, Yetiho střel­ni­ce, dis­ko­té­ka a mno­ho dal­ší­ho.

Skvělý den si uži­je­te také v pade­sá­ti­me­t­ro­vém kry­tém bazé­nu, ale pře­de­vším v našem aqua­par­ku, kde na Vás i Vaše děti čeka­jí 2 tobo­gá­ny, skluzav­ky, divo­ká řeka, vodo­pád a mno­ho dal­ší­ho. Rodiče si mohou odpo­či­nout ve vířiv­ce a načer­pat síly v našem well­ness, kde jim jsou k dis­po­zi­ci dvě fin­ské sau­ny s ven­kov­ní­mi ochla­zo­va­cí­mi bazén­ky a dvě par­ní láz­ně.

Neváhejte pro­to a přijď­te si užít báječ­ný den se svou rodi­nou do Aquacentra Šutka! Program akce je zahr­nut do běž­né ceny vstup­né­ho.

Veškeré bliž­ší infor­ma­ce o této, ale i mno­ha jiných akcích nalez­ne­te na webo­vých strán­kách www.sutka.eu nebo na www.facebook.com/AquacentrumSutka.

Partneři akce: film YETI: Ledové dob­ro­druž­ství, Beachklub Ládví, nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta, Nimm2 lízát­ka s vita­mí­ny


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90060 s | počet dotazů: 260 | paměť: 59757 KB. | 18.08.2022 - 16:19:18