Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy

Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy

Photo © DMA Films Limited
Photo © DMA Films Limited
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic nevá­há jít s kůží na trh. Proto bez muče­ní při­zná­vám, že Blade Runner sice ctím coby kla­si­ku sci-fi žán­ru (pře­de­vším kvů­li napros­to nestár­nou­cím tri­kům), ale jinak mě ten film nudil. Ano, má parád­ní atmo­sfé­ru i vizi­o­nář­ský svět budouc­nos­ti, ale také je straš­ně uta­ha­ný. Dal jsem mu šan­ci dva­krát (napo­sle­dy v r. 2014) a mám ten­den­ci zku­sit to napo­tře­tí. Očekávám však, že výsled­ný dojem se nezmě­ní.

KLASIKA VZOREM
Nijak zvlášť mě totiž neo­sl­ni­lo ani pokra­čo­vá­ní Blade Runner 2049. A to ho má na sta­ros­ti jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších reži­sé­rů Denis Villeneuve, jehož Zmizení řadím k tomu vůbec nej­lep­ší­mu, co jsem v živo­tě viděl. Jak tedy obstá­lo níz­ko­roz­počto­vé sci-fi Zone 414, kte­ré s o pozná­ní niž­ším bud­ge­tem imi­tu­je prá­vě svět Blade Runnera?

TEMNÁ SLUŽBA ANDROIDŮ
Děj se ode­hrá­vá v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né budouc­nos­ti. Androidi jsou na tak vyso­ké tech­nic­ké úrov­ni, že je nero­ze­zná­te od lidí, což při­ná­ší zají­ma­vé busi­nesso­vé mož­nos­ti. V zóně 414, což je úze­mí andro­i­dům zaslí­be­né, se ztra­tí dce­ra excen­t­ric­ké­ho pod­ni­ka­te­le, jenž má vývoj andro­i­dů na svě­do­mí. Ten si pro­to najme sou­kro­mé­ho detek­ti­va (Guy Pearce), kte­rý se během vyšet­řo­vá­ní spo­jí s Jane. Androidem nada­ným mimo­řád­ný­mi schop­nost­mi a poten­ci­á­lem.

ŽÁK PŘEKONAL UČITELE?
Zone 414 není ori­gi­nál­ním fil­mem. Mimořádně zda­ři­le však vyu­ží­vá to nej­lep­ší ze svě­ta Blade Runnerů a ser­ví­ru­je nám jejich uni­ver­sum ve snad­no stra­vi­tel­né for­mě. Dle Filmfanatica dokon­ce v lep­ší, než samot­ný ori­gi­nál. Samozřejmě je vidět, že tvůr­ci měli ome­ze­ný roz­po­čet, ale prá­vě pro­to jsem u kaž­dé­ho zábě­ru uzna­le poky­vo­val hla­vou, jak sty­lo­vou atmo­sfé­ru se jim před kame­rou poda­ři­lo vykouz­lit.

Dle oče­ká­vá­ní dojde na filo­zo­fo­vá­ní o tom, kde kon­čí stroj a začí­ná auto­nomní inte­li­gen­ce i nava­zu­jí­cí exis­ten­ci­ál­ní otáz­ky. Sice se klou­že jen po povrchu, ale od sci-fi béč­ka nemám oče­ká­vá­ní, že mě uhra­ne svou filo­zo­fic­kou hloub­kou. Filmfanatic se při­šel bavit a to se mu spl­ni­lo na výbor­nou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Kazň – mlčení sovětských jehňátek9. května 2022 Kazň – mlčení sovětských jehňátek V Sovětském svazu sérioví vrazi neexistovali. Oficiálně. Takže ve skutečnosti existovali, ale režim to popíral. Problém tím byl vyřešen a socialismus šel dál vstříc světlým zítřkům, až v […] Posted in Filmové recenze
  • Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie7. května 2022 Jangsa-ri 9.15 – jihokorejská Normandie Korejská válka není v hledáčku západních filmařů příliš často. Filmfanatic si vlastně nevybavuje jediný snímek z poslední doby, který by reflektoval krvavý konflikt na Korejském […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn22. dubna 2022 Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn Čas od času se Filmfanatic s chutí vydá proti proudu času, aby si doplnil filmové vzdělání některým klasickým kouskem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě černobílý film rozhodně není […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07245 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61539 KB. | 01.12.2022 - 12:19:44