Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.

Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.

Zmizelá
Zmizelá
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gone Girl (GG) je fil­mem, na kte­rý mě upo­zor­ňo­val mno­hý člo­věk z mého oko­lí, fil­mem, kte­rý (asi po záslu­ze) zís­ká­val sluš­nou pozor­nost médií i fil­mo­vých kri­ti­ku. Shrnuto a pod­tr­že­no - fil­mem, kte­rý se prav­dě­po­dob­ně vypla­tí vidět.

A mož­ná prá­vě pro­to jsem s jeho shléd­nu­tím otá­lel a viděl jej až teď.

GG je fil­mem o roz­pa­du jed­no­ho man­žel­ství. Podtitulek (či jak tomu jinak říci), že kaž­dý pří­běh má dvě stra­ny je v tom­to ohle­du vel­mi výstiž­ný. Více ale pro­zra­zo­vat o pří­bě­hu by asi bylo vel­kým mínu­sem. Ne tedy, že by film krom záplet­ky neměl co jiné­ho nabíd­nout, ale zrov­na u Finchera pat­ří záplet­ka mezi klí­čo­vý atri­but fil­mů a v tom­to pří­pa­dě to pla­tí dvoj­ná­sob. Pochybuji totiž, že mno­ho lidí u nás čet­lo kniž­ní před­lo­hu od Gillian Flynn.

Nickovi se ztra­tí Amy (a pro­pos, není to roz­hod­ně popr­vé, co Ben Affleck hle­dá Amy...., viz film Chasing Amy :)) za dost podiv­ných okol­nos­tí. Jejich vztah nebyl ke kon­ci zrov­na ide­ál­ní, tak­že je cel­kem logic­ké, že Nick se obje­ví mezi pode­zře­lý­mi. Fincher si s divá­ky tro­chu hra­je, chví­li je nechá mys­let si jed­nu teo­rii, poslé­ze při­chá­zí s jinou, kte­rá před­cho­zí pře­pí­še, apod. Když už si mys­lí­te, že víte co a jak...., tak stej­ně při­jde něja­ký zvrat. V tom­to ohle­du mě asi více oslo­vi­lo „Gone Baby Gone“ (zase ten Affleck), nicmé­ně i zde je hra roze­hrá­na vskut­ku mis­trov­sky. K tomu si ješ­tě může­me při­dat vel­mi dob­rý zvu­ko­vý dopro­vod (zdrá­hám se záměr­ně pou­žít ozna­če­ní „hud­ba“) od Reznora a Rosse a hlav­ně vyni­ka­jí­cí Rosamund Pike (tako­vý ten typ here­ček, kte­ré asi bude­te znát, ale při pohle­du na jejich fil­mo­gra­fii jste toho moc nevi­dě­li, aspoň v mém pří­pa­dě).

GG je fil­mem, kte­rý asi jen tak z hla­vy nezmi­zí. Není to ale sní­mek, kte­rý by zásad­ně pře­pi­so­val fil­mo­vou his­to­rii (tako­vé ambi­ce ani nemá), ale chytře posklá­da­ný thriller, u jehož sle­do­vá­ní se nemu­sí­te sty­dět.

A ano, také bych se někte­rým ženám podob­ně jako Nick rád podí­val „do hla­vy“ (víte, jak to mys­lím) a nemo­hu se zba­vit dojmu, že Amy by byla skvě­lou šachist­kou...


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Den poté22. dubna 2022 Den poté Den poté je novým katastrofickým filmem, ve kterém vlivem globálního oteplování a tání ledovců dojde k narušení atlantického proudění a paradoxně na celé severní polokouli k prudkému […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věc21. dubna 2022 Věc Věc je americký sci-fi horor z roku 1982, který natočil John Carpenter podle scénáře Billa Lancastera. Film byl natočen podle novely Johna W. Campbella Jr. z roku 1938 Kdo tam jde? a […] Posted in Speciály
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí24. března 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %1. listopadu 2021 Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 % Historické drama režiséra Ridleyho Scotta se odehrává ve 14. století a pojednává na motivy skutečných událostí o posledním, francouzským dvorem oficiálně organizovaném souboji muže proti […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02938 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58298 KB. | 11.08.2022 - 13:12:51