Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.

Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.

Zmizelá

Gone Girl (GG) je fil­mem, na kte­rý mě upo­zor­ňo­val mno­hý člo­věk z mého oko­lí, fil­mem, kte­rý (asi po záslu­ze) zís­ká­val sluš­nou pozor­nost médií i fil­mo­vých kri­ti­ku. Shrnuto a pod­tr­že­no - fil­mem, kte­rý se prav­dě­po­dob­ně vypla­tí vidět.

A mož­ná prá­vě pro­to jsem s jeho shléd­nu­tím otá­lel a viděl jej až teď.

GG je fil­mem o roz­pa­du jed­no­ho man­žel­ství. Podtitulek (či jak tomu jinak říci), že kaž­dý pří­běh má dvě stra­ny je v tom­to ohle­du vel­mi výstiž­ný. Více ale pro­zra­zo­vat o pří­bě­hu by asi bylo vel­kým mínu­sem. Ne tedy, že by film krom záplet­ky neměl co jiné­ho nabíd­nout, ale zrov­na u Finchera pat­ří záplet­ka mezi klí­čo­vý atri­but fil­mů a v tom­to pří­pa­dě to pla­tí dvoj­ná­sob. Pochybuji totiž, že mno­ho lidí u nás čet­lo kniž­ní před­lo­hu od Gillian Flynn.

Nickovi se ztra­tí Amy (a pro­pos, není to roz­hod­ně popr­vé, co Ben Affleck hle­dá Amy...., viz film Chasing Amy :)) za dost podiv­ných okol­nos­tí. Jejich vztah nebyl ke kon­ci zrov­na ide­ál­ní, tak­že je cel­kem logic­ké, že Nick se obje­ví mezi pode­zře­lý­mi. Fincher si s divá­ky tro­chu hra­je, chví­li je nechá mys­let si jed­nu teo­rii, poslé­ze při­chá­zí s jinou, kte­rá před­cho­zí pře­pí­še, apod. Když už si mys­lí­te, že víte co a jak...., tak stej­ně při­jde něja­ký zvrat. V tom­to ohle­du mě asi více oslo­vi­lo „Gone Baby Gone“ (zase ten Affleck), nicmé­ně i zde je hra roze­hrá­na vskut­ku mis­trov­sky. K tomu si ješ­tě může­me při­dat vel­mi dob­rý zvu­ko­vý dopro­vod (zdrá­hám se záměr­ně pou­žít ozna­če­ní „hud­ba“) od Reznora a Rosse a hlav­ně vyni­ka­jí­cí Rosamund Pike (tako­vý ten typ here­ček, kte­ré asi bude­te znát, ale při pohle­du na jejich fil­mo­gra­fii jste toho moc nevi­dě­li, aspoň v mém pří­pa­dě).

GG je fil­mem, kte­rý asi jen tak z hla­vy nezmi­zí. Není to ale sní­mek, kte­rý by zásad­ně pře­pi­so­val fil­mo­vou his­to­rii (tako­vé ambi­ce ani nemá), ale chytře posklá­da­ný thriller, u jehož sle­do­vá­ní se nemu­sí­te sty­dět.

A ano, také bych se někte­rým ženám podob­ně jako Nick rád podí­val „do hla­vy“ (víte, jak to mys­lím) a nemo­hu se zba­vit dojmu, že Amy by byla skvě­lou šachist­kou...


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation

  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %23. prosince 2021 Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 % Původní Matrix z roku 1999 se stal jedním z nejvlivnějších filmů moderní kinematografie, přišel do kin v době největšího rozkvětu digitálních technologií a otevřel dveře 21. století, éře […] Posted in Filmové recenze
  • Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 %1. listopadu 2021 Poslední souboj (The Last Duel) – Recenze – 80 % Historické drama režiséra Ridleyho Scotta se odehrává ve 14. století a pojednává na motivy skutečných událostí o posledním, francouzským dvorem oficiálně organizovaném souboji muže proti […] Posted in Filmové recenze
  • Logan: Wolverine2. září 2021 Logan: Wolverine Rok 2029. Mutanti na celém světě vymírají a Logan, který býval dříve znám jako Wolverine, ztrácí schopnost regenerace. Na mexicko-amerických hranicích žije těžký život, přičemž mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odstřelovač19. srpna 2021 Odstřelovač Poté, co při jedné misi zahyne jeho kolega, prvotřídní odstřelovač Bob Lee Swagger opustí armádu a tři roky žije sám se svým psem vysoko v horách. Jednoho dne ho navštíví plukovník Johnson […] Posted in Retro filmové recenze
  • Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem...11. srpna 2021 Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, známé herecké tváře a to vše lehce okořeněné špetkou nelogičností. Začátek je slibný. Po naprostém […] Posted in Retro filmové recenze
  • Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.29. července 2021 Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie. Kdo by před čtyřiceti lety řekl, že se ten drsňák z Leoneho westernů stane úspěšným a uznávaným režisérem? Asi málokdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood přičichl k režisérskému řemeslu a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pýcha a předsudek16. července 2021 Pýcha a předsudek Knižní předlohu, slavný román Jane Austin, jsem nečetla, takže osobně nedokážu posoudit, jak dalece film zachoval osudy svých knižních hrdinů. Když jsme však z kina odcházeli, nějaká paní […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48620 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53933 KB. | 25.01.2022 - 14:36:58