Změny

změna

Nikdy není pří­liš poz­dě stát se člo­vě­kem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough)

Když chce­te něco změ­nit, může­te začít kou­pí nových šatů, pře­stě­ho­vá­ním se, novým vyma­lo­vá­ním bytu, zís­ká­ním nové­ho zaměst­ná­ní , vykli­ze­ním skří­ní a tak dále. Ale tím nezmě­ní­te sebe. Tyto čin­nos­ti změ­ní jen někte­ré strán­ky vaše­ho živo­ta. K tomu, abys­te změ­ni­li sebe, musí­te začít zevnitř.

Mluvím o změ­ně zevnitř ven. Když se změ­ní váš základ, zby­tek bude násle­do­vat. Heslo Anonymních alko­ho­li­ků říká „napo­do­buj­te to, dokud to neu­dě­lá­te“. Nemluví o tom, že bys­te se měli jinak oblé­kat nebo se sna­žit lidi kla­mat, ale o vytvo­ře­ní sna­hy být oso­bou, jakou chce­te být.

Napodobováním něko­ho a jed­ná­ním jako oso­ba, kte­rou chce­te oprav­du být, zaha­ju­je­te změ­nu a začí­ná­te dělat vnitř­ní prá­ci. Jakmile se sta­ne­te jiný­mi uvnitř, odra­zí se to na vašem zevnějš­ku a všich­ni pozna­jí a uzna­jí vaše nové Já.

Jaké změ­ny bys­te rádi usku­teč­ni­li? Rozhodněte se, jaký­mi chce­te být, pra­cuj­te na těch­to změ­nách a jed­nej­te, jako bys­te už tako­vý­mi byli.

Zdroj: 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Drahé kameny4. února 2020 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […]
  • Pták v kleci9. března 2020 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […]
  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […]
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […]
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]