Změna zdravotní pojišťovny

img a299394 w1682 t1509398662

Jestliže nyní pro­mešká­te pří­le­ži­tost změ­nit vaši zdra­vot­ní pojiš­ťov­nu, na dal­ší podá­ní žádosti o pře­stup bude­te čekat dal­ších sedm měsí­ců. Zdravotní pojiš­ťov­nu je mož­né změ­nit jed­nou za dva­náct měsí­ců. K nové pojiš­ťov­ně je mož­né potom pře­jít od prv­ní­ho led­na, ane­bo od prv­ní­ho čer­ven­ce. Je však tře­ba, abys­te změ­nu zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny nahlá­si­li ale­spoň tři měsí­ce dopře­du.
láska v rodině

Výběr zdravotní pojišťovny

U nás v Česku exis­tu­je cel­kem sedm zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven. Každá z těch­to zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven zís­ká­vá své kli­en­ty svý­mi nabíd­ka­mi na celou řadu výhod, bene­fi­tů a bonu­sů. Tyto bonu­sy a bene­fi­ty se u zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven kaž­dý rok tro­chu mění. Při výbě­ru zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny je však tře­ba si ově­řit, se kte­rý­mi zdra­vot­nic­ký­mi zaří­ze­ní­mi a léka­ři má ta kte­rá pojiš­ťov­na smlou­vu.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu

Přestup k jiné pojiš­ťov­ně je poměr­ně jed­no­du­chý. V prv­ní řadě je tře­ba vypl­nit a podat při­hláš­ku k nové pojiš­ťov­ně. Přihlášku může­te potom podat na kte­ré­ko­liv libo­vol­né poboč­ce zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny. U vět­ši­ny zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven je to mož­né i onli­ne ane­bo písem­ně. Jako dokla­dy si pro návště­vu ve zdra­vot­ní pojiš­ťov­ně pře­prav­te:
·         plat­ný občan­ský prů­kaz
·         rod­ný list
·         kopii živ­nos­ten­ské­ho lis­tu
·         pře­hled o pří­jmech a výda­jích za před­cho­zí rok
·         potvr­ze­ní o stu­diu
·         potvr­ze­ní o při­zná­ní důcho­du
·         evi­den­ci v úřa­du prá­ce
·         potvr­ze­ní z pra­cov­ní­ho úřa­du
Pokud se jed­ná o novo­ro­ze­né děti, změ­na zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny mož­ná není. Novorozené děti se totiž auto­ma­tic­ky stá­va­jí pojiš­těn­cem stej­né zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny, jako jejich mat­ka. Narození dítě­te by se mělo hlá­sit pojiš­ťov­ně do osmi dnů. Změna zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny u star­ších dětí je již mož­ná, a to pod­le stej­ných pra­vi­del jako pro dospě­lé.
bota nad slupkou

Komu změnu hlásit

·         Svému zaměst­na­va­te­li.
·         Svému léka­ři, či léka­řům.
 Přehled zdra­vot­ních pojiš­ťo­ven:
·         Všeobecná zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Zdravotní pojiš­ťov­na Ministerstva vni­t­ra ČR
·         Česká prů­mys­lo­vá zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Oborová zdra­vot­ní pojiš­ťov­na
·         Vojenská zdra­vot­ní pojiš­ťov­na ČR

Více na Kritiky.cz
Kulturistika pro začátečníky Je vaším přáním zformovat si postavu a pustit se s vervou do posilování? Pokud je vaše ...
Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému p...
František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým Dnes slaví životní jubileum skvělý český herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. stará g...
Pat a Mat, naši dva známí šikulové, znovu v kinech od 7.června Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pr...
VODONOŠ Komedie pro každého...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Trendy pro rok 20177. března 2020 Trendy pro rok 2017 Ať už si zařizujete nové bydlení, nebo rádi udržujete krok s módou, připravili jsme pro vás přehled trendů, které budou v následujícím roce kralovat na trhu s nábytkem a […]
  • Umělé květiny jako dekorace25. listopadu 2019 Umělé květiny jako dekorace Pro někoho můžou být umělé květiny stále představou lapače prachu. Pro jiné naopak nepostradatelná dekorace bytu či interiéru. Pryč jsou doby, kdy umělou květinu rozeznalo od té živé i […]
  • Ideální dům vnímáme všemi smysly17. března 2020 Ideální dům vnímáme všemi smysly Prostředí, v kterém žijeme, působí na všechny naše smysly. Jistě se tedy všichni shodneme v tom, že bydlet tak, aby to bylo příjemné všem našim smyslům, je více než důležité. Architekt […]
  • Vůně vánoční.... a nejen ty7. ledna 2020 Vůně vánoční.... a nejen ty Zavítejte do obchodu s ezoterikou nebo do jiných voňavých obchůdků a pořiďte si vůně, které přidají vánočním svátkům na magičnosti. Na výběr je mnoho různých „klasik“ i silných […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Kreativní a originální dekorace17. března 2020 Kreativní a originální dekorace Každý rok je to stejné. Procházíme se ulicemi, které září různými vánočními světýlky. Obchody jsou vyzdobené snad každý rok dřív a dřív. Během nákupů posloucháme koledy. Předvánoční […]
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […]