Kritiky.cz > Pro domov > Zkuste živé dekorace a závěsy

Zkuste živé dekorace a závěsy

img a288068 w1993 t1498574303

Zdá se Vám, že je Váš byt „jako­by prázd­ný“? Přesto, že ho máte moder­ně a vkus­ně zaří­ze­ný, přes­to mu něco pros­tě chy­bí, a na něja­ké malé soš­ky ve vit­rí­ně si nepo­tr­pí­te? Vyzkoušet může­te živé deko­ra­ce z kvě­tin, nebo do bytu při­dat závěsy, pokud máte stá­le okna holá jen s žalu­zi­e­mi, snad­no se Vám zdá prázd­ný a mimo to, už dlou­ho tak­to „vyzdo­be­ná“ okna už v módě nejsou.
krásné tulipány
Květiny:
Pamatujte, že obrov­ské vázy nebo květ­ní­ky se hodí do vět­ších ote­vře­ných pro­stor, svým vel­kým obje­mem vlast­ně ovliv­ňu­jí a zčás­ti vytvá­ře­jí inte­ri­ér, men­ší hrn­ko­vé kvě­ti­ny se zase hodí např. na kon­fe­renč­ní stol­ky nebo na para­pe­ty, může­te si tře­ba tak­to na para­pe­tu vytvo­řit sbír­ku orchi­de­jí, nebo jiných „men­ších“ hrn­ko­vých kvě­tin.

Současná moder­ní doba si do vel­kých pro­sto­rů pří­mo žádá výraz­né rost­li­ny ve vel­kých kvě­ti­ná­čích, do vel­ké míst­nos­ti tedy zvol­te jed­nu „domi­nant­ní“ vel­kou rost­li­nu, pokud Vám to pro­sto­ry dovo­lí, může při­po­mí­nat strom, a dvě men­ší. Květináče se snaž­te vybí­rat ve stej­ném desig­nu, dneš­ní moder­ní kvě­ti­nář­ství už tyhle mož­nos­ti nabí­ze­jí.

Počet rost­lin v poko­ji by měl být stej­ný, jako u řeza­ných, tedy lichý, odbor­ní­ci radí počet pří­mo daný, a to 9, jis­tě se Vám to zpo­čát­ku bude zdát pře­hna­né, ale uvi­dí­te, že až si je bude­te postup­ně poři­zo­vat, k tomuhle počtu jis­tě dojde­te sami, mož­ná vět­ší­mu.
U rost­lin pama­tuj­te také na správ­né umís­tě­ní kvů­li svět­lu a správ­nou záliv­ku, může­te si k tomu půj­čit nebo kou­pit lite­ra­tu­ru, nebo si dru­hy rost­lin vyhle­dat na inter­ne­tu.
závěsy na oknech
Závěsy:
V dneš­ní době se, co se týká závě­sů, upřed­nost­ňu­jí tyto vlast­nos­ti: jed­no­du­chost, ušlech­ti­lost, vyso­ká kva­li­ta mate­ri­á­lů a mul­ti­funkč­nost. Velmi mód­ní, ele­gant­ní a nad­ča­so­vé jsou záclo­ny z prů­svit­né třpy­ti­vé organ­zy, ať už hlad­ké a jed­no­ba­rev­né, nebo vzo­ro­va­né – organ­za je tuhá, vel­mi leh­ká tka­ni­na z pří­rod­ní­ho hed­vá­bí.

Co se týká dél­ky závě­sů, u vel­kých fran­couz­ských oken, nebo u vel­kých oken ve star­ších čin­žov­ních domech, si může­te dovo­lit, nechat je vol­ně splý­vat až na zem, klid­ně koneč­ná dél­ka může ješ­tě kou­sek „ležet na zemi“, u kla­sic­kých pane­lá­ko­vých oken si dél­ku může­te vybrat, buď dlou­hé až na zem, nebo zvol­te dél­ku kou­sek pod para­pet.

A jaké bar­vy zvo­lit? V bar­vách vede stá­le kla­si­ka, jako je bílá, béžo­vá nebo kré­mo­vá, ale barev se také nemu­sí­te bát, pokud je vhod­ně zvo­lí­te, dob­ré je pou­žít více odstí­nu jed­né domi­nant­ní bar­vy poko­je.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]