Kritiky.cz > Pro domov > Zkuste živé dekorace a závěsy

Zkuste živé dekorace a závěsy

img a288068 w1993 t1498574303

Zdá se Vám, že je Váš byt „jako­by prázd­ný“? Přesto, že ho máte moder­ně a vkus­ně zaří­ze­ný, přes­to mu něco pros­tě chy­bí, a na něja­ké malé soš­ky ve vit­rí­ně si nepo­tr­pí­te? Vyzkoušet může­te živé deko­ra­ce z kvě­tin, nebo do bytu při­dat závěsy, pokud máte stá­le okna holá jen s žalu­zi­e­mi, snad­no se Vám zdá prázd­ný a mimo to, už dlou­ho tak­to „vyzdo­be­ná“ okna už v módě nejsou.
krásné tulipány
Květiny:
Pamatujte, že obrov­ské vázy nebo květ­ní­ky se hodí do vět­ších ote­vře­ných pro­stor, svým vel­kým obje­mem vlast­ně ovliv­ňu­jí a zčás­ti vytvá­ře­jí inte­ri­ér, men­ší hrn­ko­vé kvě­ti­ny se zase hodí např. na kon­fe­renč­ní stol­ky nebo na para­pe­ty, může­te si tře­ba tak­to na para­pe­tu vytvo­řit sbír­ku orchi­de­jí, nebo jiných „men­ších“ hrn­ko­vých kvě­tin.

Současná moder­ní doba si do vel­kých pro­sto­rů pří­mo žádá výraz­né rost­li­ny ve vel­kých kvě­ti­ná­čích, do vel­ké míst­nos­ti tedy zvol­te jed­nu „domi­nant­ní“ vel­kou rost­li­nu, pokud Vám to pro­sto­ry dovo­lí, může při­po­mí­nat strom, a dvě men­ší. Květináče se snaž­te vybí­rat ve stej­ném desig­nu, dneš­ní moder­ní kvě­ti­nář­ství už tyhle mož­nos­ti nabí­ze­jí.

Počet rost­lin v poko­ji by měl být stej­ný, jako u řeza­ných, tedy lichý, odbor­ní­ci radí počet pří­mo daný, a to 9, jis­tě se Vám to zpo­čát­ku bude zdát pře­hna­né, ale uvi­dí­te, že až si je bude­te postup­ně poři­zo­vat, k tomuhle počtu jis­tě dojde­te sami, mož­ná vět­ší­mu.
U rost­lin pama­tuj­te také na správ­né umís­tě­ní kvů­li svět­lu a správ­nou záliv­ku, může­te si k tomu půj­čit nebo kou­pit lite­ra­tu­ru, nebo si dru­hy rost­lin vyhle­dat na inter­ne­tu.
závěsy na oknech
Závěsy:
V dneš­ní době se, co se týká závě­sů, upřed­nost­ňu­jí tyto vlast­nos­ti: jed­no­du­chost, ušlech­ti­lost, vyso­ká kva­li­ta mate­ri­á­lů a mul­ti­funkč­nost. Velmi mód­ní, ele­gant­ní a nad­ča­so­vé jsou záclo­ny z prů­svit­né třpy­ti­vé organ­zy, ať už hlad­ké a jed­no­ba­rev­né, nebo vzo­ro­va­né – organ­za je tuhá, vel­mi leh­ká tka­ni­na z pří­rod­ní­ho hed­vá­bí.

Co se týká dél­ky závě­sů, u vel­kých fran­couz­ských oken, nebo u vel­kých oken ve star­ších čin­žov­ních domech, si může­te dovo­lit, nechat je vol­ně splý­vat až na zem, klid­ně koneč­ná dél­ka může ješ­tě kou­sek „ležet na zemi“, u kla­sic­kých pane­lá­ko­vých oken si dél­ku může­te vybrat, buď dlou­hé až na zem, nebo zvol­te dél­ku kou­sek pod para­pet.

A jaké bar­vy zvo­lit? V bar­vách vede stá­le kla­si­ka, jako je bílá, béžo­vá nebo kré­mo­vá, ale barev se také nemu­sí­te bát, pokud je vhod­ně zvo­lí­te, dob­ré je pou­žít více odstí­nu jed­né domi­nant­ní bar­vy poko­je.

  • Jak investovat?26. června 2020 Jak investovat? Máte starší stavení, jaké je potřeba opravit? Nevíte si ale rady, jak na takové opravy a to včetně cen, hypoték i jiné pomoci? Podívejte se na zajímavé rady i tipy, jak si výhodně i […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […] Posted in Pro domov
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […] Posted in Články, Pro domov
  • Každá nemovitost musí být kvalitní18. května 2020 Každá nemovitost musí být kvalitní Když se rozhodnete, že chcete bydlet na zámku, mít opravený hrad či investovat do jiných druhů starších budov, musíte si uvědomit, že i takové druhy objektů, jsou zapotřebí, aby byly […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Moderní architektura5. dubna 2020 Moderní architektura Funkcionalismusje moderní architektonický styl. Koncept funkcionalismu definoval Luis Sullivan v roce 1893, nicméně k rozmachu tohoto slohu dochází až ve dvacátých letech dvacátého […] Posted in Pro domov
  • Změna pojišťovny2. června 2020 Změna pojišťovny Lidé u své pojišťovny bývají většinou mnoho let, avšak stává se, že s jejími službami začnou být nespokojení či se jim naskytne výhodnější nabídka. V těchto případech přichází na […] Posted in Pro domov
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […] Posted in Pro domov
  • Obtížnější než nová stavba4. dubna 2020 Obtížnější než nová stavba Rekonstrukce je vždy obtížnější než stavba nového domu. A rozhodně může být velmi nákladná. Rekonstruovat je ovšem možné cokoli, nejen domy. Lidé si potrpí na výstřednosti, a proto nechají […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...