Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback.

Zkrocená hora - Potkali se v létě 1963 na hoře Brokeback.

hora

Honáci dobyt­ka, Ennis Del Mar (Heath Ledger) a Jack Twist (Jake Gyllenhaal). V maleb­ně krás­né a nevin­né pří­ro­dě mezi nimi zaho­řel pla­mí­nek lás­ky. Lásky čis­té jako voda hor­ské­ho potůč­ku a hlu­bo­ké jako nedo­zír­ná pro­past. A pla­mí­nek nikdy nezhas­nul..

Po dlou­há léta odlou­če­ní plá­po­lal v jejich srd­cích dál. Oba se sice ože­ni­li, zplo­di­li děti a žili si svůj život, leč jeden na dru­hé­ho nikdy neza­po­mně­li. Žili jen pro těch pár dní v roce spo­leč­ně strá­ve­ných na Brokebacku, i když oba moc dob­ře vědě­li, že to jed­nou musí skon­čit..


Zatímco malý sní­lek Jack má o jejich spo­leč­né ces­tě živo­tem jas­né před­sta­vy, vcel­ku reál­ně uva­žu­jí­cí Ennis nedo­ká­že pře­ko­nat strach- Jackovy plá­ny do budouc­na vždy zamí­tá a pro­mě­ňu­je je tak v neu­sku­teč­ni­tel­ný sen.

Film je oproš­těn jaké­ho­ko­liv pato­su, vyzní­vá napros­to neza­u­ja­tě a upřím­ně. Dlouhé mlčen­li­vé zábě­ry protka­né hud­bou Gustava Santaolalla jsou napros­tou lahůd­kou, o vyni­ka­jí­cích herec­kých výko­nech nemluvě. Heath Ledger už snad všem urý­pa­ným pisál­kům doká­zal, jaký obrov­ský talent se v něm skrý­vá..


Photo © Focus Features

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57045 s | počet dotazů: 239 | paměť: 55100 KB. | 31.07.2021 - 01:12:53