Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Životní postoj

Životní postoj

ivote

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll)

Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té pro­ží­va­jí del­ší, zdra­věj­ší život než pesi­mis­té, i když názor pesi­mis­tů na život je přes­něj­ší. Mohli bychom pokra­čo­vat neko­neč­ný­mi citá­ty slav­ných lidí hovo­ří­cích o všech věcech, kvů­li nimž si děla­li sta­ros­ti, ale ty se nikdy nesta­ly.

Můj pří­tel dr. Karl Menninger řekl: „Postoje jsou důle­ži­těj­ší než fak­ta.“ Proto to, co si říká­me, je nesmír­ně význam­né a pomá­há tva­ro­vat náš osud. Jestliže nám naše samo­mlu­va dává nadě­ji a pozi­tiv­ní vyhlíd­ky, bude­me žít vel­mi odliš­ným živo­tem, než kdy­bychom oče­ká­va­li potí­že a mys­le­li si, že po dob­rých věcech násle­du­jí vždy špat­né.

Znáte sta­ré rče­ní: „Dostanete to, co vidí­te“ Váš postoj urču­je, co vidí­te, pro­to se vždy dívej­te na světlou strán­ku. Volba je na vás.

Dnes se dívej­te oči­ma opti­mis­ty a pozo­ruj­te, jakým smě­rem se váš život ubí­rá.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Motivační hesla12. června 2020 Motivační hesla Hesla jsou slova, která vám pomůžou projít podivnými a zlými životními zážitky. (Ben Zion) Mnoho slov a rčení je s námi, když procházíme životem. Říkám jim "hesla". Když se dostanu do […] Posted in Ze života
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […] Posted in Ze života
  • Otálení14. června 2020 Otálení Je to začátek, který zastaví většinu lidí. (Don Shula) Naše výmluvy jsou nekonečné: Udělám to zítra, jakmile budu mít čas, mám na stole vzkaz, který mi to připomíná, a tak dále a tak dále. […] Posted in Ze života
  • Zdůrazňujte to pozitivní31. května 2020 Zdůrazňujte to pozitivní Lichoťte mi, a možná vám neuvěřím. Kritizujte mě, a možná se mi to nebude líbit. Ignorujte mě, a možná vám neodpustím. Povzbuzujte mě, a já vám to nezapomenu. (William Arthur Ward) Možná […] Posted in Ze života
  • Stížnosti10. dubna 2020 Stížnosti Člověk je zodpovědný za to, čemu věnuje pozornost, a musí také přijímat důsledky. (W.H.Auden) Vzhledem k tomu, že všichni trávíme čas stěžováním si, musíme mít hodně společného. Jedinečné […] Posted in Ze života
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […] Posted in Ze života
  • Umění riskovat7. května 2020 Umění riskovat Dala jsem slovo tomuto stromu, lesu a všem lidem, že se moje noha nedotkne země, dokud neudělám všechno, co je v mých silách, aby si svět uvědomil tento problém a zastavil destrukci. […] Posted in Ze života
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […] Posted in Ze života
  • Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života...26. května 2020 Jak nevědomky zasahují zprávy do našeho života... Žádná zpráva je dobrá zpráva! (Anonym) Nikdy nesledujte zprávy před spaním, jakmile se probudíte nebo během dne. Prožijete tak delší a zdravější život. Pokud mi nevěříte, vzdejte se […] Posted in Ze života
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […] Posted in Ze života

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...