Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Životní postoj

Životní postoj

ivote

Jsem pře­svěd­čen, že váš život tvo­ří z 10 pro­cent to, co se vám děje, a z 920 pro­cent vaše reak­ce na to. A stej­né je to s vámi. (Charles Swindoll)

Studie uka­zu­jí, že opti­mis­té pro­ží­va­jí del­ší, zdra­věj­ší život než pesi­mis­té, i když názor pesi­mis­tů na život je přes­něj­ší. Mohli bychom pokra­čo­vat neko­neč­ný­mi citá­ty slav­ných lidí hovo­ří­cích o všech věcech, kvů­li nimž si děla­li sta­ros­ti, ale ty se nikdy nesta­ly.

Můj pří­tel dr. Karl Menninger řekl: „Postoje jsou důle­ži­těj­ší než fak­ta.“ Proto to, co si říká­me, je nesmír­ně význam­né a pomá­há tva­ro­vat náš osud. Jestliže nám naše samo­mlu­va dává nadě­ji a pozi­tiv­ní vyhlíd­ky, bude­me žít vel­mi odliš­ným živo­tem, než kdy­bychom oče­ká­va­li potí­že a mys­le­li si, že po dob­rých věcech násle­du­jí vždy špat­né.

Znáte sta­ré rče­ní: „Dostanete to, co vidí­te“ Váš postoj urču­je, co vidí­te, pro­to se vždy dívej­te na světlou strán­ku. Volba je na vás.

Dnes se dívej­te oči­ma opti­mis­ty a pozo­ruj­te, jakým smě­rem se váš život ubí­rá.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Magnety9. ledna 2020 Magnety Lidé opačných názorů často pochodují pod stejnou zástavou. (Willi Ritschard) Magnety jsou zajímavé věci. Protiklady se přitahují a podobnosti odpuzují. Jejich vlastnosti mi připomínají […]
  • Malování jako odreagování se...24. ledna 2020 Malování jako odreagování se... Kupte si barvy a pokuste se malovat. (Winston Churchill) Jako dítě jsem rád maloval a znovu jsem začal v dospělém věku, když jsem prožíval emocionální zmatek jako chirurg a potřeboval jsem […]
  • Kniha není dar, dokud není přečtena...19. ledna 2020 Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať fyzický nebo emocionální, a vy víte, že jsou způsoby, jak by si mohl pomoci sám, co uděláte? […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Miluji nakupování25. ledna 2020 Miluji nakupování Miluji nakupování. Myslím, že asi jako spousta žen. Na rozdíl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „shopaholik“! Není nic úžasnějšího přijít do obchodu a probírat se botičkami, šatičkami […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]