Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk

zivot uderi kam se mu zachce

Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romá­ny ze živo­ta? Hledáte pou­ta­vé čte­ní se zají­ma­vou záplet­kou? 

Marie má ráda svůj bez­sta­rost­ný život plný mejda­nů, zába­vy a dob­ré­ho jíd­la. Pracuje v kavár­ně a žije se svou kama­rád­kou v nájem­ním bytě. Všechno se ale rázem změ­ní, když její sest­ra Christine one­moc­ní rako­vi­nou prsu. Marie jí musí zastou­pit v rodin­né lodě­ni­ci, odkud před něko­li­ka lety ode­šla. Také musí zvlád­nout sestři­nu domác­nost a její dvoj­ča­ta Maxe a Toni. V živo­tě si nedo­ká­za­la tako­vé sou­ži­tí se sestrou před­sta­vit. Obě jsou napros­to roz­díl­né. Cítí obrov­skou povin­nost se o svou sest­ru posta­rat. Také si musí zpět vydo­byt své mís­to v lodě­ni­ci, i u své­ho otce, kte­rý je po infark­tu a dáv­no svou dce­ru Marii zavr­hl kvů­li její­mu bez­sta­rost­né­mu živo­tu. Marie skrý­vá tajem­ství, proč z lodě­ni­ce ode­šla. Spolupracuje s Danielem, kte­rý jí není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Dokáže Marie zvlád­nout domác­nost i nároč­nou prá­ci v rodin­né fir­mě? Zvládne se vyrov­nat se svou minu­los­tí? Uzdraví se Christine a začne opět zno­vu žít? Pokud vás děj zau­jal, nevá­hej­te a sáh­ně­te po této novin­ce.

Od této autor­ky to byla již dru­há kni­ha. Moc se mi líbi­la a bavi­la mě. Její humor a styl psa­ní mě napros­to vyho­vu­je a moc se těším, až se mě dosta­ne po ruku její dal­ší skvě­lý román. Ten minu­lý byl více poho­do­vý, bez­sta­rost­ný a pří­jem­ný. V tom­to romá­nu se řeši­lo váž­né téma nemo­ci zva­né rako­vi­na. Osobně se mě veli­ce dotý­ká, jeli­kož můj otec zemřel ve svých 43 letech na tuto zákeř­nou nemoc. Příběh jsem pro­ží­va­la oprav­du inten­ziv­ně, kaž­dou při­bý­va­jí­cí strán­kou jsem čeka­la, jak se bude děj vyví­jet. Autorka ve svém romá­nu pou­ka­zu­je na důle­ži­tost pre­ven­tiv­ních vyšet­ře­ní u mla­dých žen a to pře­de­vším samo­vy­šet­ře­ní prsu.


 • Autor: Petra Hülsmannová
 • Žánr: román pro ženy
 • Vydáno: 2018 , Euromedia - Ikar,  Praha
 • Počet stran: 448
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-249-3636-9

Petra Hülsmannová (naro­ze­na v roce 1976) pro­ži­la dět­ství v dol­no­sas­kém malé měs­tě. Po úspěš­ně dokon­če­ném stu­diu ger­ma­nis­ti­ky a kul­tur­ní vědy pra­co­va­la v advo­kát­ních kan­ce­lá­řích a puto­va­la šest měsí­ců a puto­va­la šest měsí­ců jen s bato­hem na zádech po jiho­vý­chod­ní Asii. To vše před­tím, než se svý­mi romá­ny vystou­pa­la na hor­ní příč­ky sezna­mu best­selle­rů. Žije se svým mužem v Hamburku.

Více na Kritiky.cz
DAVID NOVOTNÝ MILOŠ Popište nám postavu, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví. Miloš Pecka, zahradník, manžel E...
7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe “Výběr herců se nám opravdu povedl ve všech směrech,” podotýká scénárista Max Botkin. ...
Kate Beckinsale Kate Beckinsale se narodila 26. července 1973 v Anglii, po většinu života bydlela v Londýně. J...
Disenchantment (The Limits of Immortality (S01E08)) Osmý díl přináší konečně něco zajímavého na to, abychom vydrželi do konce první sezóny...
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeb...


Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní3. ledna 2019 Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány plné něhy a lásky? Román Muž, který nezavolal od autorky Rosie Walsh, vás rozhodně nenechá […]
 • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]
 • Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy19. července 2019 Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy Chcete prožít emotivní příběh z válečné doby? Zajímají vás rodinné ságy? Úvodní díl trilogie Venkovské sídlo s názvem Zlaté časy vás rozhodně nenechá chladnými. Tak se pusťte do […]
 • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
 • Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin5. září 2017 Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin Příběh o bezruké panně je věčný, poprvé se udál před mnoha a mnoha lety a opakuje se v nesčetných podobách až do dnešních dnů… Příběh novodobé bezruké dívky začíná ve věznici pro […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Vyznamenání – emocionální příběh o válce3. ledna 2019 Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spojené s válkou? Román Vyznamenání od světoznámé autorky Danielle Steel vás rozhodně nenechá […]
 • Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část15. ledna 2019 Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Princeová je studentkou posledního semestru bakalářského studia Shakespearovských děl. […]
 • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]