Kritiky.cz > Zajímavosti > Život je hra - Zajímavosti

Život je hra - Zajímavosti

ivot je hra mail

Český kome­di­ál­ní seri­ál Život je hra má zatím 10 epi­zod. Právě se při­pra­vu­je dru­há série.

Seriál Život je hra vzni­kl pod­le nor­ské­ho sit­ko­mu Match.

Herec Václav Marhold říká o svém hlav­ním hrdi­no­vi: „Štěpán je infan­til­ní hova­do, kte­rý by potře­bo­va­lo něja­ký návod na to, jak má komu­ni­ko­vat s lid­mi.“

Michal Suchánek, kte­rý hra­je spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Martina Otrubu, říká, že všech­ny natá­če­cí dny strá­vil spo­leč­ně s Petrem Markem v komen­tá­tor­ské bud­ce. „Vlastně jsme se nau­či­li v tý bud­ce žít, a aniž bychom ji opus­ti­li, tak jsme jed­li, vyko­ná­va­li potře­by, tak­že ta bud­ka po nás zůsta­la, abych tak řekl, umě­lec­ky napl­ně­ná.”

Petr Marek, kte­rý hra­je spor­tov­ní­ho komen­tá­to­ra Daniela Novotného, pro­zra­dil, že „vůbec nikdy” nesle­du­je sport, pro­to pro něj bylo poměr­ně těž­ké se do role vžít. Nezbývalo než si tro­chu pomoct: „Tak jsem si vymys­lel, že je můj komen­tá­tor hob­by rybář a občas pro­pa­šu­je do spor­tov­ní ter­mi­no­lo­gie ter­mi­no­lo­gii rybář­ské­ho spor­tu.”

Jenovéfa Boková, kte­rá hra­je Štěpánovu pří­tel­ky­ni Evu, při­zná­vá, že natá­čet poste­lo­vé scé­ny není moc pří­jem­né. „A do toho to ješ­tě oni (Michal Suchánek a Petr Marek) komen­to­va­li, furt se u toho zase­ká­va­li, tak­že to bylo fakt nepří­jem­ný, že jsme to muse­li jet víc­krát, než by bylo nor­mál­ně nut­ný.”

Michal Suchánek a Petr Marek se během natá­če­ní čas­to vzá­jem­ně „odbou­rá­va­li” – smá­li se ve chví­lích, kdy nemě­li, a kazi­li tím scé­ny.


Photo © MALL.TV

Části seriálu:  Život je hra


  • Život je hra - Postavy4. dubna 2020 Život je hra - Postavy Štěpán Havlíček (Václav Marhold) Divný a infantilní kluk má něco přes dvacet a chová se trochu jako idiot. Chce to, co každý v jeho věku: holku, víc sexu a míň trapných situací. Martin […] Posted in Profily postav
  • Život je hra - Herci4. dubna 2020 Život je hra - Herci Václav Marhold Český herec se narodil se v roce 1993. Zahrál si v seriálech Život je hra, Specialisté, Já, Mattoni, Dáma a král, Svět pod hlavou nebo ve filmech Hořící keř a Svatá […] Posted in Profily osob
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Horem pádem - film roku 200422. února 2021 Horem pádem - film roku 2004 Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na česko-německém přechodu, nervozita, že nevyjde to co má vyjít. Takhle začíná jeden ze dvou hlavních příběhů filmu Horem Pádem. Ta dvojice řidičů osob […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jako letní sníh - Komenský rules!5. ledna 2021 Jako letní sníh - Komenský rules! Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského (David Švehlík/Alois Švehlík), který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším českým vyhnancem. […] Posted in TV Recenze
  • Román pro ženy - Viewegha režíruje Filip Renč3. ledna 2021 Román pro ženy - Viewegha režíruje Filip Renč Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a všem divákům během stříhání, barvení a foukání poví svůj "životní příběh", ve kterém postupně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
  • Štěstí je krásná věc30. září 2020 Štěstí je krásná věc Po divácky úspěšných fi lmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,23609 s | počet dotazů: 224 | paměť: 52044 KB. | 19.06.2021 - 02:59:23