Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.

Zima

Až bude­te s dět­mi pře­mýš­let čím nebo jak si ukrá­tit dlou­hé zim­ní veče­ry, řada z vás urči­tě sáh­ne po kni­ze. A proč rov­nou nezod­po­vě­dět zví­da­vé otáz­ky dětí, kte­ré trá­ví zimu v tep­le své­ho domo­va a nepři­blí­žit jim, kde trá­ví zimu zví­řát­ka? Dětská fan­ta­zie je bez­mezná a urči­tě i vaše rato­les­ti už mno­ho­krát napadlo, kde se v zimě scho­vá­va­jí jež­ci, ptáč­ci a jiná zví­řát­ka, kte­ré v létě ven­ku běž­ně pozo­ru­jí. Kam se přes zimu podě­ly? Není jim ve sně­hu chlad­no? Mají co jíst? Nezebou je nožič­ky? Téměř na všech­ny otáz­ky najdou děti odpo­věď v kni­ze Zima ve svě­tě zví­řat z pera dvo­ji­ce auto­rek Markéty ŠpačkovéIreny Kocí. A u dět­ské kni­hy roz­hod­ně nelze opo­me­nout i ilu­stra­ce, kte­rý­mi kni­hu dopro­vá­zí Jana K. Kudrnová.

Ač je na pře­ba­lu kni­hy uve­de­no, že se jed­ná o pub­li­ka­ci pro děti od šes­ti let věku, nebá­la bych se ji poří­dit i mlad­ším dětem. Najdete zde infor­ma­ce o tom, jak pře­zi­mu­jí jed­not­li­vé dru­hy zví­řat přes ryby, ptá­ky až po sav­ce. Zajímá vás, kde a jak chlad­nou část roku trá­ví pra­se divo­ké, krtek nebo šti­ka obec­ná? Pak si pořiď­te Zimu ve svě­tě zví­řat.

Dnes si už téměř žád­ná dět­ská kni­ha nevy­sta­čí s oby­čej­ný­mi, byť pěk­ný­mi ilu­stra­ce­mi, malý čte­nář a jeho rodi­če oče­ká­va­jí inter­ak­tiv­ní prv­ky i při čet­bě a zde se jim jich dosta­ne vrcho­va­tou měrou. Druhou část kni­hy tvo­ří roz­klá­da­cí lis­ty, kte­ré po ote­vře­ní zvět­ší for­mát kni­hy o dvě tře­ti­ny a najde­te na nich mapy a sto­py zví­řat. Tyto hra­čič­ky baví nejen děti, ale i dospě­lé. Jen je tře­ba u mlad­ších dětí dohléd­nout, aby lis­ty sklá­da­ly zpát­ky správ­ně a z kni­hy pak nevznik­la nevzhled­ná muchla­ni­ce.

O kva­li­tě knih pro děti se v posled­ní době čas­to vedou spo­ry, ale pokud se jed­ná o kni­hu z čes­ké pro­duk­ce, vět­ši­nou nabí­zí ade­kvát­ní infor­ma­ce při­mě­ře­né věku poda­né v rám­ci čti­vých tex­tů a hez­ké ilu­stra­ce, což i tato kni­ha spl­ňu­je beze zbyt­ku a je radost ji s dět­mi pro­hlí­žet a číst.


Název kni­hy:     Zima ve svě­tě zví­řat

Autorky:              Markéta Špačková, Irena Kocí

Ilustrace:             Jana K. Kudrnová

Rok vydá­ní:        2019

Nakladatelství:                 Albatros


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]