Kritiky.cz > Pro domov > Žijte jednoduše

Žijte jednoduše

img a288743 w1996 t1499760151

O mini­ma­lis­mu jste už urči­tě sly­še­li. Stále více a více lidí se při­klá­ní k této ‚filo­zo­fii‘, jejíž pod­sta­ta by se dala vystih­nout (jak jinak než jed­no­du­še) slo­vy „Méně je více“.  A je jed­no, jest­li toto hes­lo apli­ku­je­te na svůj šat­ník, byd­le­ní či na celý svůj život.
kulatý stůl

Minimalismus v bydlení

Říká se, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa. V pří­pa­dě byd­le­ní to pla­tí dvoj­ná­sob. Jistě mi dáte za prav­du, že trend poli­ček plných por­ce­lá­no­vých figu­rek s náno­sy pra­chu, je již pasé. Dnes hýbe svě­tem prá­vě mini­ma­lis­mus.

Základem mini­ma­lis­mu jsou jed­no­du­ché bar­vy – bílá, šedá, béžo­vá, čer­ná. Nábytku tak ako­rát, roz­hod­ně nepo­tře­bu­je­te desít­ky komod a skří­ní pře­pl­ně­ných věc­mi, na kte­ré jste si za posled­ních 10 let ani nevzpo­mně­li. Buďte nekom­pro­mis­ní. Zbavte se věcí, o kte­ré na kaž­dém kro­ku zako­pá­vá­te a nepo­tře­bu­je­te je. Uvidíte, že se bude­te cítit lépe.
pracovní prostor

4+1 výhoda minimalismu

1)      Budete mít více času
Čím méně věcí máte, tím méně času strá­ví­te uklí­ze­ním. No oprav­du! Zkuste si před­sta­vit, kolik času Vám zbu­de, když nebu­de­te muset utí­rat všech­ny ty zaprá­še­né ‚arte­fak­ty‘, kte­ré kdy­si zdo­bi­ly Váš obý­va­cí pokoj. Tento čas pak může­te věno­vat rodi­ně nebo svým koníč­kům.
2)      Ušetříte
Zamilujte si mini­ma­lis­mus a pře­staň­te utrá­cet za nepo­třeb­né deč­ky, svíč­ky, suve­ný­ry, lam­py či obra­zy. A za ušet­ře­né pení­ze si zajeď­te tře­ba na dovo­le­nou.
3)      Najdete ztra­ce­nou har­mo­nii
Věřte, že v pro­stře­dí bez zby­teč­nos­tí se bude­te cítit lépe. Budete schop­ni se lépe sou­stře­dit na prá­ci nebo v kli­du rela­xo­vat.
4)      Budete svo­bod­ní
Vymaňte se ze spá­rů mate­ri­ál­ních věcí, o kte­rých si mys­lí­te, že je vlast­ní­te. Skutečnost je tako­vá, že tyto věci vlast­ní Vás. Porcelánová váza po babič­ce pro Vás mož­ná má urči­tou hod­no­tu, ale buď­me upřím­ní.. Opravdu se Vám hodí do inte­ri­é­ru? Netrnete věč­ně hrů­zou, že ji děti nebo čtyř­no­zí miláč­ci roz­bi­jí?
stolek u gauče
Že Vás ani jeden z důvo­dů k mini­ma­lis­mu nepře­svěd­čil? Času máte dost, uklí­zí­te rádi a Vaše duše je v har­mo­nii až až? Shodněme se tedy ale­spoň na jed­nom: když už nic jiné­ho, mini­ma­lis­tic­ký inte­ri­ér vypa­dá krás­ně. Vždyť v jed­no­du­chos­ti je pře­ce krá­sa, ne?


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]