Kritiky.cz > Spoilery > Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

Zhrnutie epizódy – Flash S03E21 – 95%

121d4c2a 3fe2 476d 8593 5d2d75818086 large16x9 TheFlashMay9
121d4c2a 3fe2 476d 8593 5d2d75818086 large16x9 TheFlashMay9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po napí­na­vom odha­le­ní Savitarovej iden­ti­ty v pred­chá­d­za­j­úcej epi­zó­de sa dozve­dá­me, ako sa s tou­to infor­má­ci­ou vyrov­ná­va zvy­šok tímu Flash.

Epizóda začí­na pres­ne tam, kde sme skon­či­li - pokra­ču­je kon­fron­tá­cia Barryho a Savitara-Barryho. Savitar je časo­vý pozosta­tok - dvoj­ník, kto­ré­ho raz Barry vytvo­ril (ale­bo vytvorí). Časový dvoj­ník nie je Barry - nemo­hol žiť jeho život, nemal Joea, Wallyho, Cisca  - a pre­to bol zlo­me­ný a smut­ný. Vtedy sa roz­ho­dol stať Savitarom. Teraz žije v akejsi časo­vej sluč­ke (ako to v seri­á­li vysve­tľu­je Cisco na tabu­li). Jeho oblek - či skôr brne­nie je inte­li­gent­né a keď Barry napad­ne Savitara, tak ho jeho brne­nie brá­ni.

the-flash-shade-savitar-image-600x281

Keďže je Savitar Barryho časo­vý dvoj­ník, vie pres­ne ako sa Barry zacho­vá a pre­to dostá­va Cisco bláz­ni­vý nápad - zabrá­niť, aby sa Barrymu vytvá­ra­li nové spo­mi­en­ky. Experiment nedo­pad­ne dob­re - Barry si nepa­mä­tá ani svo­je meno. Je to obrov­ská kom­pli­ká­cia, pre­to­že v ten deň má ísť sved­čiť k súdu. Funguje to aj na Savitara - nepa­mä­tá si, kto je a chce zabiť Killer Frost.

Barry má na súde špe­ci­ál­ne oku­li­a­re, kde mu Julian píše, čo má hovo­riť. Okuliare však zoskra­tujú a vďaka Barryho nevy­po­ve­da­niu je zlo­či­nec voľ­ný. Do STAR Labs pri­chá­d­za Killer Frost. chce im pomôcť, aby napra­vi­li situ­á­ciu - inak sa Barry nesta­ne Savitarom a ona z toho nebu­de pro­fi­to­vať. Zo Savitara pro­fi­tu­je aj Wally - a keď­že momen­tál­ne je Savitar mimo, on nemá schop­nos­ti a nie je Kid Flash.

Zločinec, kto­rý sa dostal vďaka Barrymu z väze­nia sa vybe­rá do mes­ta spô­so­bo­vať cha­os. Podpáli budo­vu a je iba na Barrym, aby všet­kých zachrá­nil. za pomo­ci Ciscovho vyná­le­zu a povzbu­de­nia od Iris si spo­mí­na, kto je (aj Savitar). Wallymu sa vra­cajú schop­nos­ti a spo­lu s Barrym zasta­vu­je pla­me­ne.

2017-5-2-67b611ba-6edf-44cf-9198- flashf33e6de8b0fb

Killer Frost odchá­d­za zo STAR Labs. Cisco, Julian a Barry sa ju sna­žia pre­ho­vo­riť, ale ona odchá­d­za. Vo výťa­hu vidí­me, že v nej stá­le je Caitlin Snow - na sekun­du sa na ňu mení. Vedátorka Tracy celú epi­zó­du sta­via Speedforce bazo­o­ku, ktorú na kon­ci epi­zó­dy dokon­čí. Problém je, že potre­bu­je viac ener­gie ako doká­žu zohnať. V záve­re epi­zó­dy vidí­me zlo­du­cha z dru­hej série - King Sharka - pri nie­čom, čo vyze­rá ako zdroj ener­gie.

Záverečné zhr­nu­tie:

Epizóda bola roz­hod­ne lep­šia ako pred­chá­d­za­j­úca. Barry bol celú dru­hú polo­vicu série mrzu­tý, usta­ros­te­ný ale teraz bol vese­lý, uvoľ­ne­ný, vtip­ný (síce kvô­li zma­za­nej pamä­ti)... Taký už dáv­no nebol. Pripomenulo mi to zači­at­ky seri­á­lu. No naj­vi­ac sa mi páči­lo, ako na záver skon­šta­to­val, že život nie je vždy o rados­ti a hrdi­nom je aj vďaka tým zlým zážit­kom a pre­to stra­ta pamä­ti nie je pre neho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 %6. října 2016 The Simpsons – S28E02: Friends and Family - 80 % Tak už je druhý díl nové sezóny mezi internetovým světem. Jako předchozí epizoda, tak se i těchto cca 20 minut věnovalo hlavně někomu jinému než přímo rodině Simpsonů. I tentokrát to byl, […] Posted in TV Recenze
  • Automat 121. února 2020 Automat 1 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin11. srpna 2016 Originální film Prach režiséra Víta Zapletala vstupuje dnes do kin Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. Subtilní rodinné drama od debutujícího Víta […] Posted in Filmové premiéry
  • Svět pod hlavou - Rodinná záležitost20. února 2017 Svět pod hlavou - Rodinná záležitost Soudruzi já nevim co mám říct. Já asi nic řilkat nebudu. Jakožto soudruh a straník je mou povinností dát plný počet. No nic, paní Magdička volala, že má nějakou havárii, tak já jdu, […] Posted in Krátké recenze
  • Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99%29. listopadu 2017 Jozef Petro – Slovenské klenoty UNESCO – 99% Sú knihy, ktoré človek prečíta raz a zanechajú na ňom silný dojem. Jednou takou knihou je kniha Slovenské klenoty UNESCO. Prečo? Kniha má živé, farebné fotografie, autorom veľkej časti […] Posted in Recenze knih
  • Purpurový vrch (2015)18. října 2015 Purpurový vrch (2015) Gotické horory jsou spíše záležitost minulosti ( 60-70 léta), věřím, že většina lidí, která šla na Crimson Peak s očekáváním, že se bude jednat o klasickou duchařinu alá Insidious je […] Posted in Krátké recenze
  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […] Posted in Recenze knih
  • Jak jsem se účastnila Zájezdu31. srpna 2006 Jak jsem se účastnila Zájezdu Máte rádi knihy Michala Viewegha? Já ano. Snad proto jsem se moc těšila na jeho Účastníky zájezdu. Filmové zpracování v režii Jiřího Vejdělka mě celkem uspokojilo.Jedná se o vlahou […] Posted in Filmové recenze
  • Tokarev [50%]25. května 2014 Tokarev [50%] Nicolas Cage a jeho Rage, nebo Tokarev chcete-li. Letošní rok totiž nabídl další videobéčko, kde se tento kdysi áčkový herec objevil. A tvůrci nejen, že si moc nevěděli co si s filmem […] Posted in Filmové recenze

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30607 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61664 KB. | 28.09.2023 - 19:47:20