Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem

Bond

Už jsme si tak tro­chu zvyk­li na to, že Hollywoodu v posled­ní době vlád­ne stá­le se stup­ňu­jí­cí poli­tic­ká korekt­nost (o čemž jsme se pře­svěd­či­li také během letoš­ních Oscarů) a sna­ha vytřís­kat ze vše­ho co nej­ví­ce duká­tů, a to i na úkor tra­di­ce. Zřejmě obo­jí, tedy sna­ha o korekt­nost a o sen­za­ci, se zkom­bi­no­va­lo v chys­ta­né bon­dov­ce, kdy ozna­če­ní 007, kte­ré odne­pa­mě­ti nále­že­lo Jimmymu Bondovi, má ten­to­krát při­pad­nout čer­noš­ské hereč­ce Lashaně Lynch, přes­ně­ji řeče­no její posta­vě ve fil­mu.

Už něja­ký ten pátek se také ví, že popu­lár­ní hrdi­na spi­so­va­te­le Dana Browna Robert Langdon se po třech fil­mech příští rok obje­ví i v seri­á­lo­vé podo­bě. Jakožto poměr­ně vel­ký labuž­ník této v sou­čas­nos­ti už pěti­díl­né kniž­ní série jsem na seri­ál zvě­dav. Americká sta­ni­ce NBC se roz­hod­la zpra­co­vat dosud nezfil­mo­va­nou tře­tí kni­hu s názvem Ztracený sym­bol. Pokud by se Langdona cho­pil Netflix, HBO či něja­ká dal­ší kva­lit­ní kabe­lov­ka, neměl bych o oba­vy. Troufnu si tvr­dit, že román Ztracený sym­bol je skvě­lým a jed­ním z nej­na­pí­na­věj­ších Brownových thrille­rů, kte­rý je svou dél­kou a více dějo­vý­mi lini­e­mi pro něja­ké kva­lit­ní seri­á­lo­vé zpra­co­vá­ní jako děla­ný.

Jak to ovšem dopad­ne v podá­ní NBC, tedy celo­ploš­ně vysí­la­jí­cí sta­ni­ce, je otáz­kou. Osobně čekám něja­ké béč­ko­věj­ší, lev­něj­ší a ne pří­liš tem­né zpra­co­vá­ní, jak je v posled­ních letech u sta­nic ame­ric­ké Velké pět­ky (ABC, CBS, CW, FOX a NBC) zvy­kem. Doby, kdy i na těch­to sta­ni­cích byly k vidě­ní hod­ně kva­lit­ní kous­ky jako Ztraceni, Útěk z věze­ní, Mentalista nebo Stoupenci zla (The Following), jsou zatím v nedo­hled­nu.

PS: Věřím, že už jste natě­še­ni. Pažótí Oskaři 2019 s tím nej­lep­ším ze seri­á­lo­vé­ho svě­ta jsou tu coby­dup.


Žhavé události z filmového světa: polokachna o černošské agentce 007 a seriál s Robertem Langdonem
Hodnocení: 1 - ‎17 hl.


Sebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

  1. „.... kte­ré odne­pa­mě­ti nále­že­lo Jimmymu Bondovi ...“

    Az na to, pane „sefre­dak­to­re“, ze tato iko­nic­ka knizni i fil­mo­va posta­va, uz neko­lik dese­ti­le­ti zna­ma takr­ka vsem lidem bez ohle­du na vek, pohla­vi a spo­le­cen­ske posta­ve­ni, se jme­nu­je JAMES.

  2. Na to, že se autor chlu­bí titu­lem „šéf­re­dak­tor“, je člá­nek obsa­ho­vě napros­to zou­fa­lý. Nevysvětluje co míní polo­kach­nou a Jamese Bonda pře­jme­no­vat na Jimmyho, to už je vrchol ama­té­ris­mu :-O.

  3. Bond, James Bond pane Pažót. Článek s jed­no­znač­ně kla­ma­vým titu­lem. Opravdu pro­fe­si­o­nál­ně napsá­no. Článek, co nesto­jí ani za to psát ten­to komen­tář. Nevím, jest­li rozum­ně zvo­le­ná rekla­ma pro váš web.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...