Kritiky.cz > Krátké recenze > Zhan lang 2 (2017)

Zhan lang 2 (2017)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Masáž jako pra­se!! Finančně nej­ú­spěš­něj­ší akč­ní film posled­ních let, těch 870 mega je napros­to fas­ci­nu­jí­cích při 30 mili­ońo­vém roz­počtu a klo­bouk dolů před Jacky Wu, kte­rý film reží­ro­val, napsal scé­nář i si zahrál v hlav­ní roli a je to pro mě jeden z nej­vět­ších a nej­cha­risma­tič­těj­ších fra­je­rů na akč­ní scé­ně. První díl bylo sluš­né akč­ní béč­ko v atrak­tiv­ním pro­stře­dí a láka­dlem byl i Adkins, dru­hý díl má vět­ší ambi­ce a jsem z toho straš­ně nad­še­ný. Je to nabu­še­néj tes­toste­ro­no­véj akč­ňák jak z 90. let, kde se nese­šláp­ne z ply­nu a akce stří­dá akci,což mi oprav­du chy­bě­lo( Korea posled­ní dobou točí akč­ní fil­my sty­lem, dáme tam dva krát­ké sou­bo­je a jed­nu nahá­něč­ku, zby­tek bude dvou hodi­no­vé dra­ma) Čína se s tím oči­vid­ně nese­re. Navíc má film atrak­tiv­ní téma Afrických revo­lu­ci­o­ná­řů, kte­ří mají mít údaj­ně s Číňany spo­je­nec­tví, Frank Grillo si však jede pod­le svých pra­vi­del a začne nemi­lo­srd­ně popra­vo­vat všech­ny( Grillo si dost mož­ná zahrál nej­lep­ší­ho zápo­rá­ka roku a má jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších rolí v jeho kari­é­ře) a potom je zde samo­zřej­mě Jacky Wu, vyslou­ži­lý voják( Wolf Warrior), kte­rý si odse­dí 3 roky za vraž­du, ale roz­hod­ne se slou­žit vlas­ti na vlast­ní pěst a jde abso­lut­ně sám po celé orga­ni­za­ci a jde vidět, že to sám reží­ro­val, pro­to­že po Akční strán­ce je zde abso­lut­ně vše, co by v kaž­dém akč­ním fil­mu mělo být. Jacky Wu tu řádí s M4, s nožem, s kuší a samo­zřej­mě i pěstma a je to pohla­ze­ní na srd­ci vidět toho chla­pa v akci. Dojde samo­zřej­mě i na nahá­něč­ky s jee­py a motor­kou, jeden úžas­ný fight pod vodou upro­střed oceánu,což jsem v živo­tě nevi­děl a musel jsem se pro­jít ven a roz­dý­chat se, jed­na vel­ká pře­střel­ka ve měs­tě, kde není nou­ze o utr­že­né ruce a nohy ( Rko je to oprav­du tvr­dé), Akce je tu spous­ta a je hod­ně roz­ma­ni­tá. Potěší i Grilloví kum­pá­ni v podo­bě ste­ro­i­do­vé­ho hro­motlu­ka či nemi­lo­srd­né blon­dý­ny. Finále s tan­ky na mě tako­vý dojem neu­dě­la­lo, ale oče­ká­va­ný finál­ní fight Jacky vs Grillo byl solid­ní ( sice nic pře­vrat­né­ho), ale Grillo pře­kva­pil svou výdr­ží. Jediným mínu­sem je pro mne občas slab­ší CGI při výbuchu a je zde i jis­tá pře­pá­le­nost ( kte­rou pesi­mis­té, intro­ver­ti a intou­šo­vé nepře­kous­nou a budou krou­tit hla­vou) já si to zkrát­ka vel­mi užil. Po titul­ko­vá scé­na láká na tře­tí díl a vzhle­dem k výděl­ku oče­ká­vám vel­ké věci. 90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80420 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61602 KB. | 28.09.2023 - 19:59:36