Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Žena ve vodě

Žena ve vodě

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, Znamení a Vesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě se však dostal do kon­flik­tu s pro­du­cen­ty. Několikrát musel pře­pi­so­vat scé­nář, až mu došla trpě­li­vost a vymě­nil Studio Disney za Warner Bros.

A nato­čil dal­ší mys­te­ri­óz­ní sní­mek, jenž si opět ori­gi­nál­ně pohrá­vá s fan­ta­zií na plné obrát­ky. Je neo­by­čej­nou pohád­kou, kte­rou vyprá­věl na dobrou noc svým dce­rám a nako­nec se ji roz­ho­dl pře­psat do fil­mo­vé podo­by. Vytvořil svět, ve kte­rém se rea­li­ta mísí s fik­cí...

Údržbář Cleveland Heep (Paul Giamatti), osa­mě­lý kok­ta­jí­cí muž střed­ní­ho věku, na své kaž­do­den­ní ces­tě za úkli­dem najde poklad – upro­střed noci obje­ví v bazé­ně děvu vel­mi záhad­ných mra­vů, malou vod­ní vílu (Bryce Dallas Howardová). Její pří­tom­nost zde roz­hod­ně není pou­hou náho­dou a pořád­ně zato­čí s živo­tem nejen Clevelanda, ale i něko­li­ka oby­va­tel domu, vel­mi bizar­ních posta­vi­ček.

Jednu z nich ztvár­nil samot­ný reži­sér. Shyamalan je obec­ně zná­mý tím, že se ve svých fil­mech mih­ne v něja­ké mini­a­tur­ní roli, ten­to­krát si však střih­nul vcel­ku důle­ži­tý part začí­na­jí­cí­ho spi­so­va­te­le Vicka, kte­ré­mu setká­ní s vílou koneč­ně pro­čis­tí mysl. A nejen jemu… Parta zhu­le­ných týp­ků, kte­ří celé dny deba­tu­jí o ničem, dvě upiš­tě­né Korejky, mla­dík, co posi­lu­je jen jed­nu polo­vi­nu těla a dal­ší spo­leč­ně vytvo­ří tým, jenž pomá­há víle v návra­tu do její­ho svě­ta poté, co spl­ni­la své poslá­ní…

Žena ve vodě roz­hod­ně není fil­mem pro kaž­dé­ho. Někomu se bude zdát napros­to stu­pid­ní, ale ty, co věří na víly a zlé démo­ny a mají buj­nou fan­ta­zii, do níž se doká­žou pono­řit, roz­hod­ně oslo­ví. Dostane se jim pod kůži, budou hltat kaž­dý záběr a při závě­reč­né sek­ven­ci téměř nedý­chat. Zamilují si ten­to kou­zel­ný sní­mek a urči­tě se k němu rádi vrá­tí.

Už Vesnicí si Shyamalan pro­ti sobě poštval spous­tu divá­ků a Ženou ve vodě si jich zpro­ti­ví ješ­tě víc. Zřejmě pro­to, že není tolik napí­na­vá jako jeho před­cho­zí fil­my, ani na vás neče­ka­jí infark­to­vé zvra­ty. Spíše bude­te pře­kva­pe­ni, že tvůr­ce má i smy­sl pro humor. Najde se tu pár pove­de­ných vtíp­ků, bez­kon­ku­renč­ně nej­lep­ším je scén­ka smr­ti fil­mo­vé­ho kri­ti­ka, nově při­stě­ho­va­né­ho namyš­le­né­ho nájem­ní­ka. S not­nou dáv­kou iro­nie, či dokon­ce sar­kas­mu reži­sér zabí­jí toho, koho stej­ně jako všich­ni ostat­ní fil­ma­ři zřej­mě nemá zrov­na v lás­ce. Že by nám pisál­kům tím chtěl něco nazna­čit? 🙂


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...31. prosince 2022 Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym... ..., která si nekompromisně rok co rok na Vánoce uzurpuje místo v bedně i u nás v českém zapadákově či spíš Západozemí (narážka na pana Babiše, jehož covidová opatření mnohdy připomínala […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vesnice - Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.30. ledna 2023 Vesnice - Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá. Rozebírat děj, aniž by se prozradila zápletka, je velmi složité. Proto se omezím na pouhé nastínění příběhu. Režisér a scénárista v jedné osobě nám ve svém díle představuje společenství […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminator Salvation - 60 %9. dubna 2022 Terminator Salvation - 60 % Hned na začátku bych tu rád ujasnil, že Terminator Salvation je v jádru poměrně dobrý a především pro fanoušky military žánru rozhodně zábavný film, který navíc dokazuje, že střet old […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
  • Underworld - Kdo je nejvíce sexy Upírka?2. února 2023 Underworld - Kdo je nejvíce sexy Upírka? Už po několik staletí zuří na zemi válka mezi upíry a vlkodlaky (lykany). Upírka Selene patří mezi nejlepší a nejschopnější upírské bojovníky a ví dobře na čí straně v této letité válce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru30. ledna 2023 Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru Skupina nesourodých cizinců drží rodinu jako rukojmí, aby zachránila svět ve filmu Klepání na dveře, nejnovějším thrilleru režiséra M. Night Shyamalana, který se v pražských kinech objeví […] Posted in Filmové recenze
  • Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)4. prosince 2022 Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel) Posledním zážitkem mé cesty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V letadle 16 hodin čistého času, 2 hodiny na nalodění a 4 hodiny na přestup. Samozřejmě, nedalo mi to, abych si […] Posted in Filmová klasika
  • San Andreas - 60 %19. října 2022 San Andreas - 60 % Ray je ostřílený pilot průzkumného a záchranného vrtulníku, který se nedá jen tak něčím zastrašit. Ve své práci záchranáře musí využít nejen svůj rozum, ale často i své vypracované […] Posted in Retro filmové recenze
  • Poseidon17. srpna 2022 Poseidon Předělávka původního katastrofického filmu ze 70. let o skupince "vyvolených", kteří se snaží ve zdraví dostat z překotivší se velké, dlouhé zaoceánské lodi (o čemž mají snahu vás […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,21340 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60942 KB. | 05.06.2023 - 04:31:47