Žena ve vodě

200609141941 6

Scénárista a reži­sér M. N. Shyamalan se pro­sla­vil jako mis­tr napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů. V roce 1996 spous­tě divá­kům vyra­zil dech Šestým smys­lem, poté násle­do­val Vyvolený, ZnameníVesnice. Při rea­li­za­ci Ženy ve vodě se však dostal do kon­flik­tu s pro­du­cen­ty. Několikrát musel pře­pi­so­vat scé­nář, až mu došla trpě­li­vost a vymě­nil Studio Disney za Warner Bros.

A nato­čil dal­ší mys­te­ri­óz­ní sní­mek, jenž si opět ori­gi­nál­ně pohrá­vá s fan­ta­zií na plné obrát­ky. Je neo­by­čej­nou pohád­kou, kte­rou vyprá­věl na dobrou noc svým dce­rám a nako­nec se ji roz­ho­dl pře­psat do fil­mo­vé podo­by. Vytvořil svět, ve kte­rém se rea­li­ta mísí s fik­cí...

Údržbář Cleveland Heep (Paul Giamatti), osa­mě­lý kok­ta­jí­cí muž střed­ní­ho věku, na své kaž­do­den­ní ces­tě za úkli­dem najde poklad – upro­střed noci obje­ví v bazé­ně děvu vel­mi záhad­ných mra­vů, malou vod­ní vílu (Bryce Dallas Howardová). Její pří­tom­nost zde roz­hod­ně není pou­hou náho­dou a pořád­ně zato­čí s živo­tem nejen Clevelanda, ale i něko­li­ka oby­va­tel domu, vel­mi bizar­ních posta­vi­ček.

Jednu z nich ztvár­nil samot­ný reži­sér. Shyamalan je obec­ně zná­mý tím, že se ve svých fil­mech mih­ne v něja­ké mini­a­tur­ní roli, ten­to­krát si však střih­nul vcel­ku důle­ži­tý part začí­na­jí­cí­ho spi­so­va­te­le Vicka, kte­ré­mu setká­ní s vílou koneč­ně pro­čis­tí mysl. A nejen jemu… Parta zhu­le­ných týp­ků, kte­ří celé dny deba­tu­jí o ničem, dvě upiš­tě­né Korejky, mla­dík, co posi­lu­je jen jed­nu polo­vi­nu těla a dal­ší spo­leč­ně vytvo­ří tým, jenž pomá­há víle v návra­tu do její­ho svě­ta poté, co spl­ni­la své poslá­ní…

Žena ve vodě roz­hod­ně není fil­mem pro kaž­dé­ho. Někomu se bude zdát napros­to stu­pid­ní, ale ty, co věří na víly a zlé démo­ny a mají buj­nou fan­ta­zii, do níž se doká­žou pono­řit, roz­hod­ně oslo­ví. Dostane se jim pod kůži, budou hltat kaž­dý záběr a při závě­reč­né sek­ven­ci téměř nedý­chat. Zamilují si ten­to kou­zel­ný sní­mek a urči­tě se k němu rádi vrá­tí.

Už Vesnicí si Shyamalan pro­ti sobě poštval spous­tu divá­ků a Ženou ve vodě si jich zpro­ti­ví ješ­tě víc. Zřejmě pro­to, že není tolik napí­na­vá jako jeho před­cho­zí fil­my, ani na vás neče­ka­jí infark­to­vé zvra­ty. Spíše bude­te pře­kva­pe­ni, že tvůr­ce má i smy­sl pro humor. Najde se tu pár pove­de­ných vtíp­ků, bez­kon­ku­renč­ně nej­lep­ším je scén­ka smr­ti fil­mo­vé­ho kri­ti­ka, nově při­stě­ho­va­né­ho namyš­le­né­ho nájem­ní­ka. S not­nou dáv­kou iro­nie, či dokon­ce sar­kas­mu reži­sér zabí­jí toho, koho stej­ně jako všich­ni ostat­ní fil­ma­ři zřej­mě nemá zrov­na v lás­ce. Že by nám pisál­kům tím chtěl něco nazna­čit? 🙂

O filmu:

Lady in the Water
Scénář a režie: M. Night Shyamalan
Kamera: Christopher Doyle
Střih: Barbara Tulliverová
Hudba: James Newton Howard
V hlav­ních rolích: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howardová, Bob Balaban, Sarita Choudhuryová, Jared Harris, Mary Beth Hurtová, Freddy Rodríguez, Jeffrey Wright, M. Night Shyamalan
USA, 2006, 110 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Škola ro(c)ku14. dubna 2004 Škola ro(c)ku Škola ro(c)ku je ideální oddychovou komedií se spoustou dobré, rockové hudby. Takže ji lze vřele doporučit všem milovníkům AC/DC, Led Zeppellin, Doors apod., jejichž hudbu si zde hojně […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže11. srpna 2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Když před třemi lety přivedli producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski za pomoci úžasných herců a špičkového štábu na plátna kin velkolepé dobrodružství Piráti z Karibiku - […]
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […]
  • Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu28. července 2018 Velké podmořské dobrodružství 3D - naučte svoje děti milovat přírodu Do fascinujícího světa pod hladinou vás vezme geniální režisér Jean-Jacques Mantello, který má za sebou například snímky Delfíni a velryby 3D: tuláci oceánů, či Žraloci 3D. Lidem […]
  • Říše vlků10. října 2005 Říše vlků Říši vlků mnozí kritizují, a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak kvůli míchání žánrů (krimi, sci-fi, psychologické drama) a díky poněkud nepřehlednému ději. To první mě osobně zas až tolik […]