Kritiky.cz > Recenze knih > Zemřeš v další kapitole

Zemřeš v další kapitole

kniha zemres v dalsi kapitole

Mělo to být rutin­ní vyšet­řo­vá­ní vraž­dy. Policistka Eva Dallasová, kte­rá je vyšet­řo­vá­ním pově­ře­na, ale obdr­ží tip z neče­ka­né­ho zdro­je - od autor­ky thrille­rů, kte­rá zlo­čin pozná­vá ze strá­nek vlast­ní kni­hy. Eva se tedy schou­lí s kocou­rem u krbu a čte, aby si spi­so­va­tel­či­no tvr­ze­ní potvr­di­la. Čas ale ubí­há až pří­liš rych­le... a pokud se zlo­či­nec oprav­du inspi­ro­val ve zmi­ňo­va­né kni­ze, čeká na Evu spous­ta prá­ce, pro­to­že se teď jed­ná jen o dru­hou kapi­to­lu v dlou­hé sérii. Najde Eva vra­ha dřív, než zemře někdo dal­ší?

Knihu Zemřeš v dal­ší kapi­to­le, kte­rá je 46. dílem v kniž­ní sérii o newy­or­ských poli­ci­cis­tech pra­cu­jí­cích na oddě­le­ní vražd,  napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Nora Roberts pod pseu­do­ny­mem J.D. Robb. Protože se děj pří­bě­hu ode­hrá­vá v roce 2061, najde­te v kni­ze růz­né sci-fi prv­ky, kte­ré jen oži­ví už tak ori­gi­nál­ní záplet­ku.

Nevadí, pokud jste nečet­li před­cho­zí díly ze série. Tahle kni­ha se dá číst i jako samo­stat­ný román. Eva Dallasová je sym­pa­tic­ká hlav­ní hrdin­ka, kte­rá nechy­bí ani odhod­lá­ní, ani smy­sl pro humor. Zvlášť vtip­né jsou její roz­ho­vo­ry s kole­gy­ní Peabodyovou. I dal­ší kole­go­vé z oddě­le­ní jsou zají­ma­ví a jejich osu­dy roz­hod­ně upou­ta­jí. Nechybí ani roman­ti­ka, kte­rá je občas slad­ká a občas oko­ře­ně­na odváž­ný­mi ero­tic­ký­mi pasá­že­mi.

Spolu s Evou při vyšet­řo­vá­ní navští­ví­te nej­růz­něj­ší mís­ta od hodi­no­vé­ho hote­lu plné­ho pro­sti­tu­tek až po már­ni­ci a luxus­ní síd­lo. Vrah je odha­len poměr­ně rych­le, ale to vůbec neva­dí, pro­to­že už samot­né pát­rá­ní a sna­ha o zatknu­tí jsou pořád­ně napí­na­vé, stej­ně jako závě­reč­ný výslech, kte­rý odha­lí moti­va­ci pacha­te­le. A prá­vě tohle napě­tí, ori­gi­nál­ní záplet­ka, pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní a kom­bi­na­ce sci-fi prv­ků dělá z téhle kni­hy detek­tiv­ku, kte­rá má šan­ci zaujmout i lidi, kte­ří tenhle žánr nor­mál­ně nečtou.

 

Hodnocení: 85%

 

 

Zemřeš v dal­ší kapi­to­le

Autorka: J. D. Robb

Originální název: Dark in Death

Překlad: Zdík Dušek

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 328

 

  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […] Posted in Recenze knih
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […] Posted in Recenze knih
  • Uvězněná královna14. července 2019 Uvězněná královna Rou, horňanku z Rodu Písní, pojí s její sestrou Essie magické pouto. Dívky spolu dokážou mluvit beze slov a umí sdílet své myšlenky a pocity. Když se dívky zlobí, jejich pouto dokáže ničit […] Posted in Recenze knih
  • Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?18. listopadu 2018 Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí? Máte rádi neobvyklá prostředí, ve kterých se odehrávají činy za hranicí zákona, ve kterých figurují ne vždy osoby s čistým trestným rejstříkem, kde nahlížíte na děj z pohledu více postav a […] Posted in Recenze knih
  • Další dávka Agathy Christie5. září 2017 Další dávka Agathy Christie V dalším počinu nakladatelství Garamond se opět setkáme se třemi detektivními případy tří detektivů vytvořených ve fantazii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prvním případu se […] Posted in Recenze knih
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […] Posted in Recenze knih
  • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
  • Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle22. října 2017 Tamara McKinley - Slibuji ti, Annabelle Mladá Annabelle, pracující jako ošetřovatelka, je nucena utéct z Londýna do Paříže. Zde poznává nejen svou tetu Aline, ale i malíře Henriho, do kterého se zamiluje. Mladí lidé si užívají […] Posted in Recenze knih
  • TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times19. července 2019 TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times. A opravdu nezklamala, naopak příjemně překvapila velmi zajímavým, ač […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...