Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák

Zemřel Václav Glazar - výrazná postava ve filmové sérii Kameňák

Glazar
Glazar

Znáte Václava Glazara? Asi moc ne, že… Jeho neslav­něj­ší role byla v Kaměňáku, a tak se stal fil­mo­vým her­cem jed­né role, kte­rou zopa­ko­val v pokra­čo­va­ní fil­mů od reži­sé­ra Trošky (Kameňák 2 a 3) i v pokra­čo­vá­ní Vánoční Kameňák.

Jeho neslav­něj­ší role ho pro­sla­vi­la, ale dělal i dal­ší věci. Během své­ho mlá­dí se věno­val cho­vu psů a po pře­vra­tu začal být dra­ma­tur­gem a scé­náris­tou. Nejprve v České tele­vi­zi, potom v  TV Prima.

Na začát­ku 21. sto­le­tí zalo­žil ve spo­leč­nos­ti Jiřiny Kottové a Jaroslava Čejky kaba­ret Srdce a kámen, ve kte­rém dělal ty nej­dů­le­ži­těj­ší věci, jako reži­sé­ra  kon­fe­ren­ci­é­ra. Nevynechal pří­le­ži­tost si ve svém kaba­re­tu zazpí­vat a zahrát.

Krom jeho debu­tu ve fil­mu Rok ďáb­la (2002) a fil­mo­vé tetra­lo­gii Kameňák (2003 – 2015) se fil­mo­vé­mu herec­tví věno­val pou­ze pří­le­ži­tost­ně, pou­ze v epi­zod­ních rolích.


Filmografie:

  • 2015      Vánoční Kameňák
  • 2013      Kameňák 4
  • 2007      Skeletoni
  • 2005      Kameňák 3
  • 2004      Kameňák 2
  • 2003      Kameňák
  • 2002      Rok ďáb­la

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,74933 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56617 KB. | 01.07.2022 - 09:50:11