Kritiky.cz > Články > Zemřel představitel Supermana

Zemřel představitel Supermana

V nedě­li 10. říj­na 2004 zemřel herec Christopher Reeve. Po pádu z koně byl devět let upou­tán na inva­lid­ní vozík. Představitel legen­dár­ní­ho Supermana, jehož prv­ní díl jej v roce 1978 pro­sla­vil, v sobo­tu po srdeč­ní zásta­vě upa­dl do bez­vě­do­mí. Večer byl pře­ve­zen do newy­or­ské nemoc­ni­ce Northern Westchester Hospital, kde, aniž by se pro­bral k vědo­mí, dal­ší den ve 23:30 SELČ sko­nal.V roce 1978 se Christopher Reeve před­sta­vil v roli komik­so­vé­ho hrdi­ny s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi, Supermana. O dva roky poz­dě­ji již násle­do­va­lo dal­ší pokra­čo­vá­ní, za dal­ší tři roky tu byl tře­tí díl a v roce 1987 spat­řil svět­lo svě­ta Superman IV: The Quest for Peace, kte­ré­ho si Reeve dokon­ce sám napsal. Kromě toho nato­čil dal­ších téměř čty­ři­cet fil­mů (něko­lik i po úra­zu), dva tele­viz­ní reží­ro­val a dal­ší pro­du­ko­val.

Osudový zvrat při­šel 27. květ­na roku 1995. Na jez­dec­ké sou­tě­ži v Culperer County ve stá­tě Virginia odstar­to­val Christopher Reeve se svým plno­krev­ní­kem Eastern Express. Ten před jed­nou pře­káž­kou zasta­vil, Reeve pře­pa­dl přes jeho hla­vu a utr­pěl zlo­me­ni­nu 2. krč­ní­ho obrat­le. Od té doby byl od krku dolů ochr­nu­tý a jeho dýchá­ní musel kon­t­ro­lo­vat respi­rá­tor.

Po měsí­cích reha­bi­li­ta­ce, kte­rá mu umož­ni­la dýchat samo­stat­ně del­ší dobu, se začal věno­vat pro­blé­mům život­ní­ho pro­stře­dí, bez­do­mov­cům, pod­po­ře umě­ní atd. Jeho nej­vět­ší úsi­lí však smě­řo­va­lo na pod­po­ru výzku­mu léč­by pora­ně­ní páte­ře. V roce 2000 pohnul uka­zo­váč­kem a spe­ci­ál­ní cvi­če­ní mu umož­ni­lo posí­lit nohy a ruce. Podařilo se mu také zno­vu zís­kat cit v někte­rých čás­tech těla.

Christopher Reeve se naro­dil 25. září 1952 v New Yorku. S prv­ní ženou Gae Extonovou má dce­ru Alexandru a syna Matthewa. Podruhé se ože­nil v roce 1992 a jeho man­žel­kou se sta­la Dana Morosiniová, se kte­rou má syna Willa.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Lincolnscreen28. prosince 2012 Lincoln speciál - část 3 - Tým soupeřů Spielberg si byl od začátku dobře vědom, že existuje nekonečná řada knih, pojednávajících o Lincolnovi ze všech možných úhlů pohledu. Toužil nicméně po neotřelém a lidštějším pohledu. […]
  • Milionový podvod Žen v pokušení20. července 2010 Milionový podvod Žen v pokušení Jak podivným způsobem se počítá návštěvnost u některých českých filmů. A můžeme vůbec žebříčkům úspěšnosti filmů v našich kinech věřit?Během letošního karlovarského festivalu mě zaujala […]
  • Loutka v britské animaci 1908 – 200128. dubna 2012 Loutka v britské animaci 1908 – 2001 Další pozoruhodný animační přehled je “loutka v britské animaci od roku 1908 do roku 2001“. Po úvodu, který nám naznačil že britská animační loutková technika je jedna z nejstarších […]
  • Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D13. října 2011 Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D Jak byste chakarkterizovala film Jeskyně zapomenutých snů 3D z pohledu kinaře. Pro jaké publikum je? Čím hlavně se liší od hraných nebo animovaných 3D filmů? Jeskyně zapomenutých snů […]
  • 47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce16. června 2012 47. ročník MFF Karlovy Vary: nesoutěžní sekce Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zveřejnili kompletní přehled filmů uváděných na letošním ročníku, který se uskuteční od 29. června do 7. července. Nesoutěžní […]
  • Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy20. ledna 2005 Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňského roku svět. Rázem je nás o 160 tisíc méně. Životy se už nikomu nedají vrátit. Pomáhat se však může. […]
  • MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU20. dubna 2012 MUŽI V ČERNÉM 3 - O FILMU „Filmy série Muži v černém jsou o vztahu mezi J a K,“ míní Will Smith, který se vrací k jedné ze svých legendárních a nejoblíbenějších rolí, agentovi J. „Tenhle film právě na tom staví – […]
  • Historie předávání cen Golden Globe Awards13. ledna 2016 Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování prestižního ocenění Golden Globe Awards - Zlatý Glóbus, které slouží jako taková předzvěst pro udílení […]
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]