Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let

Zemřel herec a dabér Ilja Racek - bylo mu 88 let

Ilja
Ilja

Ilja Racek se naro­dil 24.6.1930 stře­do­škol­ské­mu pro­fe­so­ro­vi v Praze. V dět­ství jez­dil vel­mi čas­to za pří­buz­ný­mi do Jindřichova Hradce.

Už od dět­ství si oblí­bil diva­dlo, a tak začí­nal jako tech­nik v říši lou­tek. Po 2. svě­to­vé vál­ce se při­hlá­sil na DAMU. V té době se obje­vil v prv­ním fil­mu Návrat domů.

V roce 1950 začal účin­ko­vat v olo­mouc­kém diva­dle a Základní vojen­skou služ­bu strá­vil v Armádním umě­lec­kém diva­dle, kde ale nezů­stal a vojen­skou povin­nost zakon­čil u čer­ných baro­nů.

V roce 1956 se zpět po voj­ně vrá­til do Olomouce a pro­sla­vil se tam v hlav­ní roli Hamleta.

V roce 1960 se pře­stě­ho­val do Prahy a účin­ko­val v diva­dle E.F. Buriana a násled­ně začal hrát ve Vinohradském diva­dle.

V 60. Letech začal hrát hlav­ní role i ve fil­mech, kde se pro­sla­vil jako Julius Fučík ve fil­mu Reportáž psa­ná na oprát­ce.

Ve fil­mu byl čas­to obsa­zo­va­ný. Například ve fil­mech Kdo chce zabít Jessii?, Vrchní, prch­ni!, Upír z Feratu a mno­ha dal­ších.

Po roce 1990 se nevě­no­val pou­ze důcho­du, ale hos­to­val v Divadle ABC, Rokoku a v Divadle v Řeznické. Věnoval s,e díky cha­rak­te­ris­tic­ké­mu hla­su, také před­ne­su bás­ní (Neruda, Seifert). V posled­ních letech se diva­dlu a fil­mu věno­val pří­le­ži­tost­ně, pou­ze v epi­zod­ních rolích.

Photo © Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,62227 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56552 KB. | 27.06.2022 - 21:40:25