Kritiky.cz > Filmové recenze > Klubové filmy > Země (Tierra) (1996)

Země (Tierra) (1996)

Zeme

V té smrš­ti fil­mů co se na nás neu­stá­le valí z Ameriky, Británie, kri­mi seri­á­lů z Německa, ale i poměr­ně úspěš­ných sním­ků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapo­mí­ná na ne až tak main­stre­a­mo­vé fil­my z jiných kra­jin. Například ze Španělska... ano uhod­li jste, film Tierra je Španělský 🙂 a má ho na svě­do­mí výbor­ný špa­něl­ský reži­sér Julio Medem (mož­ná jste vidě­li v tele­vi­zi jeden z jeho posled­ních fil­mů Sex a Lucía).

Příběh hubi­če sní­tek na polích špa­něl­ské­ho ven­ko­va se může zdát tro­chu nud­ný, ale věř­te, není tomu tak. Hlavní hrdi­na Angel, je člo­věk s roz­dvo­je­nou osob­nos­tí. Celý film sle­du­je­me jak jed­nou pře­váh­ne jeho roman­tič­těj­ší část, podru­hé ta divo­čej­ší. Snímek je i pro­tkán roz­ho­vo­ry těch­to dvou čás­tí, kdy se kaž­dá cho­vá tro­chu jinak. Každá má jiný názor na život, kaž­dá se zami­lu­je do jiné ženy (i ty jsou dost odliš­né, typic­ká před­sta­vi­tel­ka matek a děv­ka). Jak se s tím Angel vyrov­ná­vá? A jak na to rea­gu­jí ostat­ní? Podívejte se sami :-).

Nádherný film, kte­rý toho i po závě­reč­ných titul­kách hod­ně zane­chá a jen tak neo­de­z­ní. Sám jsem po prv­ním shléd­nu­tí nevě­děl na co jsem se to vlas­tě díval, ani pří­běh jsem pořád­ně nepo­cho­pil, ale věděl jsem, že jsem prá­vě shlé­dl výjmeč­ný sní­mek, na kte­rý bude stát za to se podí­vat zno­va. Pokud máte rádi neu­cho­pi­tel­né fil­my, fil­my s tro­chu mystic­kým náde­chem a kous­kem roma­ti­ky, je Tierra prá­vě pro vás.

Info

Režie: Julio Medem

Rok uve­de­ní: 1996

Originální název: Tierra

Země: Španělsko

Délka fil­mu: 125 min

Obsazení

Carmelo Gómez, Emma Suárez, Silke, Karra Elejalde, Txema Blasco, Nancho Novo, Ane Sánchez, Juan José Sánchez, Ricardo Amador, Pepe Viyuela, Vicente Haro, César Vea, Miguel Palenzuela

Ocenění

Cena Goya za nej­o­ri­gi­nál­něj­ší hud­bu pro Alberta Iglesiase (1997)

Cena Goya za nej­lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty pro Reyese Abadese (1997)

Cena za nej­lep­ší špa­něl­ský film Prizes OLID of Valladolid (1996)

Speciální oce­ně­ní kri­ti­ků mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu v Sao Paulo (1997)

Odkazy

*Odkaz na film jsem bohu­žel nena­šel, pokud by se vám to poved­lo, napiš­te ho pro­sím v komen­tá­řích.

  • Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987)26. června 2020 Olověná vesta (Full Metal Jacket) (1987) Výjimečné válečné drama v podání Stanleyho Kubricka. Tomu trvalo sedm let než se od kultovního snímku Osvícení dostal k adaptaci novely The Short-Timers, kterou nazval právě Full Metal […] Posted in Klubové filmy
  • Maska zrcadla (MirrorMask) (2005)3. července 2020 Maska zrcadla (MirrorMask) (2005) - To tady každý nosí masku? - Samozřejmě. Jak potom poznáš jestli jsi šťastná nebo smutná? - Mám přece tvář. - Abych řekl pravdu, bez masek mi vy lidé připadáte všichni […] Posted in Klubové filmy
  • Mrtvý muž (Dead man) (1995)19. června 2020 Mrtvý muž (Dead man) (1995) Osobitý snímek Jima Jarmusche, známé ikony amerického nezávislého filmu. A ač poměrně nedávno natočený, má čenobílý obraz. Rozhodně to ale nebylo způsobeno nedostatkem peněz, film byl […] Posted in Klubové filmy
  • The Piano (1993)7. srpna 2020 The Piano (1993) Němá Ada odjíždí ze Skotska do rodné země svého nastávajícího, Nového Zélandu. S sebou si také bere jedinou věc, bez níž nemůže existovat - své piano.Pokud se přenesete přes nutný úvod a […] Posted in Klubové filmy
  • Retro Recenze: Železný opičák16. června 2020 Retro Recenze: Železný opičák Železný Opičák (Ringo Yu) je ve svém městě něco jako Robin Hood - bohatým bere a chudým dává. Wong Kei-ying (Donnie Yen) se dostane do rvačky se zloději, kteří se ho snažili okrást. […] Posted in Klubové filmy
  • Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999)24. července 2020 Ospalá díra (Sleepy Hollow) (1999) *Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Klubové filmy
  • Stalker (1979)10. července 2020 Stalker (1979) Stalker. Možná jste toto slovo už slyšeli... Ať už jako jméno filmu nebo název připravované počítačové hry. Obojí čerpá z 35 let staré povídky *Piknik u cesty* bratrů Arkadije a Borise […] Posted in Klubové filmy
  • Psycho (1960)31. července 2020 Psycho (1960) Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů, to je Psycho. Kultovní film amerického génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, který se zapsal do diváckého povědomí právě tímto snímkem, i […] Posted in Klubové filmy
  • Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)12. června 2020 Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznámější korejský režisér Kim Ki-duk, který sám sebe označuje za nezávislého tvůrce, natočil snímek […] Posted in Klubové filmy
  • Vrána (The Crow) (1994)5. června 2020 Vrána (The Crow) (1994) Netradiční film natočený podle komixové předlohy Jamese O'Barry. Příběh je nejen poznamenaný životní tragédií autora komixu (opilý řidič mu zabil snoubenku), ale i tragickou smrtí […] Posted in Klubové filmy

Ohodnoťte článek


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...