Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zelená míle

Zelená míle

ZM
ZM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad prv­ní film, o kte­rém nevím, co napsat, je to jed­no z neja­ty­pič­těj­ších děl posled­ní doby (posled­ních něko­li­ka let), kte­ré jsem shlé­dl a to jsem jich viděl oprav­du dost a to dokon­ce zvlášt­ní i na S. Kinga, pod­le jehož nove­ly byl film nato­čen.

Popravdě, pří­běh Vám pří­liš popi­so­vat nebu­du, pro­to­že bez vizu­ál­ní pod­po­ry to není ono, jde o pří­běh z věz­ni­ce, ve kte­ré čeka­jí odsou­zen­ci na smrt, jed­ním z nich je i gigan­tic­ký muž John Coffey, kte­rý má veli­ce zvlášt­ní schop­nos­ti..., ale neče­kej­te, žád­ný horor typu To, dojde sice k pár mystic­kým udá­los­tem, ale ty nejsou hlav­ní­mi body celé­ho pří­bě­hu, kte­rý je skvě­le zpra­co­ván a když si k tomu při­dá­me, kdo je auto­rem nove­ly, skvě­lé herec­ké výko­ny, jedi­né, co nám v této rov­ni­ci může vyjít je něco, co v posled­ní době nemá obdo­by.

Film sle­du­je pří­běhy něko­li­ka odsou­zen­ců na svět, ale také jejich dozor­ců, ale asi Vás pře­kva­pe­ní, že hlav­ním zápo­rá­kem není jen vězeň, ale také jeden z dozor­ců, nako­nec nás to dove­de tak dale­ko, že začne­me cítit sym­pa­tie k věz­ňům a nějak nám uni­ká, že jsou to odsou­ze­ní vra­zi, což, ale nepla­tí u všech, John Coffey je vyjím­ka, vyjím­ka, kte­rou jeho dob­ro­ta odsou­di­la k smr­ti, sna­ha pomo­ci, ale přes­to pomá­há až do své­ho kon­ce.

Zelená míle, jak už jsem napsal, mapu­je pří­běhy odsou­ze­ných věz­ňů a jejich dozor­ců, kte­ří, ale až na jed­no­ho, nejsou žád­né kru­té bes­tie, kte­ří si s věz­ni pohrá­va­jí z věz­ni, jako s hrač­ka­mi, ne, to roz­hod­ně ne, dozor­ci jsou také lidé, mají své city, své pro­blémy a respek­tu­jí prá­vo na důstoj­nost, i u tako­vých lidí, kte­ří spácha­li ty nej­hor­ší činy...

Jak už jste si prav­dě­po­dob­ně všimli, jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších postav je John Coffey, obrov­ský muž tma­vé ple­ti, kte­rý se ovšem doká­že rado­vat jako malé dítě z tako­vých věcí, jako jsou hvězdy na nebi, doká­že být neu­vě­ři­tel­ně bez­pro­střed­ní, ale doká­že půso­bit, také veli­ce váž­ným dojmem a to není vše, doká­že vylé­čit růz­né cho­ro­by...

Mým zámě­rem bylo Vám poskyt­nout jen něko­lik bodů, kte­ré by Vám zhru­ba nastí­ni­ly, o co krá­čí, ale nepro­zra­di­ly víc, než je potře­ba a dou­fám, že se mi to poved­lo a vy rych­le zaběh­ne­te do půj­čov­ny a sáh­ne­te po video­ka­ze­tě nebo si to najdě­te na netu s nápi­sem „Zelená míle“, pro­to­že pokud ne, unik­ne Vám jed­na z nej­vět­ších fil­mo­vých udá­los­tí posled­ní doby...

Photo © 2001 Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Vykoupení z věznice Shawshank9. dubna 2022 Vykoupení z věznice Shawshank Vykoupení z věznice Shawshank je americký dramatický film z roku 1994, který napsal a režíroval Frank Darabont podle novely Stephena Kinga Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank […] Posted in Speciály
 • Vykoupení z věznice Shawshank21. října 2021 Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […] Posted in Retro filmové recenze
 • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
 • Vykoupení z věznice Shawshank - Další velmi povedená adaptace knihy Stephena Kinga.16. ledna 2021 Vykoupení z věznice Shawshank - Další velmi povedená adaptace knihy Stephena Kinga. Jako televizní tip  si dovoluji předložit vám film poměrně starý, ale to neznamená, že ne skvělý. Měl premiéru už v roce 1994, ale mám pocit, že přesto není veřejnosti příliš znám. Film […] Posted in Retro filmové recenze
 • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
 • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
 • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
 • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
 • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

 1. Autor clan­ku se rano pro­bu­dil a aby mohl pokra­co­vat v neru­se­nem home offi­ce, sahl namat­kou do supli­ku pro clanek....Kdyby si ho po tech letech ale­spon zno­vu pre­ce­tl, zjis­til by, ze dnes uz nikdo v puj­cov­ne po  video­ka­ze­te asi nesah­ne.... 🤣🤣

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87242 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58288 KB. | 15.08.2022 - 10:00:04