Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Želary – premiéra 4. září 2003

Želary – premiéra 4. září 2003

Další nový čes­ký film půjde do čes­ké dis­tri­buce. Na začát­ku září nový pro­dukč­ní počin Ondřeje Trojana.Autobiografická nove­la Květy Legátové, kte­rou do fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pře­ve­dl Petr Jarchovský, zís­ka­la pří­spě­vek Nadace Miloše Havla a vzbu­di­la vel­ký zájem i u barran­dov­ských pro­du­cen­tů. „Barrandov kou­pil autor­ská prá­va na fil­mo­vé zpra­co­vá­ní a po té jsme se s Ondřejem Trojanem, pro­du­cen­tem spo­leč­nos­ti Total HelpArt, dohod­li na spo­leč­né výro­bě,“ pro­zra­di­la Helena Uldrichová, pro­du­cent­ka Barrandov Studio, a. s. „Ondřej Trojan pro­je­vil o scé­nář zájem také jako reži­sér. Originálně vykres­le­ný milost­ný vztah, pří­běh lás­ky, kte­rá se zro­di­la za neče­ka­ných a neob­vyk­lých okol­nos­tí, je pří­le­ži­tos­tí pro obra­zo­vé vyprá­vě­ní kame­ra­ma­na Asena Šopova. V hlav­ních rolích se před­sta­ví vyni­ka­jí­cí Anna Geislerová a György Cserhalmi,“ doda­la H. Uldrichová.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55690 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53075 KB. | 28.11.2021 - 06:53:12