Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

Že se to nesmí? Ale ano, s touhle knihou „Rozstříhej si knihu!“ se porušují všechna nepsaná pravidla....

325782807 1423210121784059 2628635184737395666 n
325782807 1423210121784059 2628635184737395666 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milovníci papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, papí­ru a nůžek by si urči­tě nemě­li nechat  ujít vel­mi zají­ma­vou a kou­zel­nou kni­hu s názvem „Rozstříhej si kni­hu“, jež vyda­la Metafora, s.r.o..

Vystřihovánky jsou vel­mi skvě­lou rela­xač­ní meto­dou, u kte­rých si nejen skvě­le odpo­či­ne­te, ale i tak tro­chu potrá­pí­te svo­jí trpě­li­vost.

Prostřednictvím této kni­hy nejen načer­pá­te spous­tu tvůr­čí inspi­ra­ce do svých domo­vů, ale o spous­tu kre­a­tiv­ních výzev, a navíc pood­ha­lí­te i kouz­lo a tajem­ství papí­ro­vých vystři­ho­vá­nek, coby pře­krás­ných umě­lec­kých děl z toho nej­lev­něj­ší­ho mate­ri­á­lu jaký na trhu je, a to papí­ru.

Kniha obsa­hu­je cel­kem pět kapi­tol, zamě­řu­jí­cí se na jed­nu z oblas­tí papí­ro­vé­ho svě­ta. V prv­ní kapi­to­le se dopo­drob­na sezná­mí­te s vel­mi zají­ma­vou his­to­rií pojí­cí se s papí­ro­vý­mi vystři­ho­ván­ka­mi. Jednoduše vás pro­ve­de jejich kou­zel­ným svě­tem od dáv­né minu­los­ti až po sou­čas­nost.

V dru­hé kapi­to­le s názvem „Jak začít“, vám uká­že, jak může­te s mini­mál­ním vyba­ve­ním a téměř bez jaký­ko­liv zku­še­nos­tí začít prak­tic­ky tvo­řit z minu­ty na minu­tu. Navíc vás sezná­mí se vše­mi pomůc­ka­mi, mate­ri­á­ly, jed­not­li­vý­mi dru­hy papí­ru, nůž­ka­mi k vystři­ho­vá­ní, umě­lec­kým vyře­zá­va­cím nožem, šab­lo­na­mi a mno­ho jiné­ho.

V tře­tí kapi­to­le se auto­ři zamě­ři­li na jed­not­li­vé návrhy a nápa­dy inspi­ra­ce, jež dopl­ni­ly o vzo­ry nakres­le­né od ruky a posky­tu­jí všem, ať už začá­teč­ní­kům nebo pro­fe­si­o­ná­lům, vše, co potře­bu­jí vědět při vystři­ho­vá­ní jed­not­li­vých umě­lec­kých děl. Naučí vás nejen základ­ní tech­ni­ky, ale i nápa­di­té a mno­hem slo­ži­těj­ší pro­jek­ty, v kte­rých bude­te rádi pře­ko­ná­vat před­lo­že­né kre­a­tiv­ní výzvy.

Nejvíce se mi však líbi­la čtvr­tá a pátá kapi­to­la, kde se nachá­zí nejen gale­rie jed­not­li­vých děl, ale i jed­not­li­vé šab­lo­ny, jež lze vyu­žít. A pokud se ptá­te, co dělá tuto kni­hu zvlášt­ní, jedi­neč­nou a netra­dič­ní, tak je to cel­kem 50 šab­lon, kte­ré si může­te buď pře­kres­lit a vystřih­nout, ane­bo rov­nou si vystří­hat ze samot­né kni­hy.

V gale­rii děl nalez­ne­te nej­růz­něj­ší šab­lo­ny na vánoč­ní výzdo­bu, jed­not­li­vé rámeč­ky, nebo nao­pak zami­lo­va­né ptáč­ky, jar­ní rost­lin­né moti­vy a vše, nač si jen vzpo­me­ne­te.

Pokud chce­te pro­cvi­čit svou zruč­nost, moti­va­ci, ale i roz­ví­jet svo­jí fan­ta­zii a tvo­ři­vost, je prá­vě tato kni­ha „Rozstříhej si kni­hu“ tím pra­vým spo­leč­ní­kem pro chví­le rela­xa­ce a odpo­čin­ku, a navíc s pomo­cí ní si i zútul­ní­te svůj domov. 

Rozstříhej si kni­hu
Autorka: Emily Hogarthová
Přeložila: Růžena Pokorná
Vydala Metafora, s.r.o. v Praze roku 2012
Vydání prv­ní
ISBN: 978-80-7359-264-6

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Receptář prima nápadů12. prosince 2022 Receptář prima nápadů Kniha "Receptář prima nápadů" je skvělou knihou pro všechny pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a pro všechny ty, co chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat a zdravě […] Posted in Recenze knih
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour14. února 2022 Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour Láká vás malování a nevíte, kde začít? Zkuste to s knihou "Malujeme Prahu akvarelem: Painting Prague In Watercolour" od Marie Ginzburg, kterou vydala Grada Publishing, a.s. Hned jak […] Posted in Recenze knih
  • Vytvořte si krok za krokem svoje vlastní "Ruční knižní vazby"9. srpna 2021 Vytvořte si krok za krokem svoje vlastní "Ruční knižní vazby" Knihu "Ruční knižní vazby" od autorky Lucie Beranové uvítají nejen všichni knihomolové, ale i ti, jež milují kouzlení s papírem a nezapřou v sobě lásku ke knihám jako […] Posted in Recenze knih
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
  • Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad21. ledna 2023 Kamarádi z Medového lesa-Pojďte s námi hledat poklad Máte rádi pohádky o lese a zvířátkách? Hledáte pro své děti či vnoučata laskavý příběh s dobrým koncem? Nakladatelství KAZDA pro vás připravilo krásné čtení se zvířecími […] Posted in Recenze
  • BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti27. prosince 2022 BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné děti "BAREVNÁ ŠIFRA. Omalovánky pro šikovné ruce", jež vydala Grada Publishing a.s., potěší nejen malé, ale i velké, a zároveň rozehraje "barevnou zábavu" na několik hodin, při kterých se […] Posted in Recenze knih
  • Obchodnice z Amsterdamu6. listopadu 2022 Obchodnice z Amsterdamu Obchodnice z Amsterdamu od spisovatelky Simone van der Vlugt, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je oddychový historický román z přelomu 19. a 20. století, který rozhodně neurazí žádného […] Posted in Recenze knih
  • S Komenským do komiksu - únikovka s Amosem30. srpna 2022 S Komenským do komiksu - únikovka s Amosem Máte doma větší děti? Neradi čtou? Chcete jim nabídnout knížku, která je bude rozhodne bavit? Tak vsaďte na jistotu, jelikož únikovka s Amosem, ta je prostě nadchne.  Filipa má […] Posted in Recenze knih
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,76415 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58695 KB. | 09.02.2023 - 04:09:14