Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Zdůrazňujte to pozitivní

Zdůrazňujte to pozitivní

Lichoťte mi, a mož­ná vám neu­vě­řím. Kritizujte mě, a mož­ná se mi to nebu­de líbit. Ignorujte mě, a mož­ná vám neod­pus­tím. Povzbuzujte mě, a já vám to neza­po­me­nu. (William Arthur Ward)

Možná si vzpo­me­ne­te na verš ze sta­ré pís­ně, kte­rý říká, že máte zdů­raz­ňo­vat to pozi­tiv­ní a odstra­ňo­vat to nega­tiv­ní. Učinili jste tato slo­va sou­čás­tí své­ho živo­ta? Když mlu­ví­te s někým, koho máte rádi, kri­ti­zu­je­te jeho cho­vá­ní? Nebo mu dáte vědět, co bys­te chtě­li, aby dělal, pro­to­že ho máte rádi a zají­má­te se o něj?

Chvála je dal­ším význam­ným prv­kem. Zdůrazňujte to pozi­tiv­ní a nega­tiv­ní se začne ztrá­cet. Díky chvá­le všich­ni ros­te­me a kve­te­me lás­kou.

Snažte se zdů­raz­ňo­vat to pozi­tiv­ní a odstra­ňo­vat to nega­tiv­ní pomo­cí las­ka­vých slov a činů. Všimněte si roz­dí­lu.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70020 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51473 KB. | 24.10.2021 - 17:42:17