Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák

ZdSverak

Dramatik, sce­náris­ta, autor pís­ňo­vých tex­tů, ale i diva­del­ní, fil­mo­vý a tele­viz­ní herec. Rodilý Pražan a vystu­do­va­ný peda­gog čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry. Už na vyso­ké ško­le při­spí­val do stu­dent­ské­ho časo­pi­su a hrál v diva­del­ním sou­bo­ru.  Po krát­ké peda­go­gic­ké kari­é­ře začal v šede­sá­tých letech pra­co­vat v Československém roz­hla­su, kde spo­leč­ně s kole­gy při­pra­vo­val živé vysí­lá­ní pořa­du Nealkoholická vinár­na U pavou­ka a kde poslé­ze popr­vé zazně­la zmín­ka o Járovi Cimrmanovi. V roce 1967 pak spo­luza­lo­žil Divadlo Járy Cimrmana, pro kte­ré napsal všech­ny hry spo­lu s Ladislavem Smoljakem a ve kte­rém půso­bí dodnes. Do svých fil­mo­vých scé­ná­řů čas­to vklá­dá svo­je vzpo­mín­ky − na své mlá­dí, na rodi­nu nebo přá­te­le. Mezi nej­ob­lí­be­něj­ší pat­ří napří­klad Jáchyme, hoď ho do stro­je! (1974), Na samo­tě u lesa (1976), Ať žijí ducho­vé! (1977), Kulový blesk (1978), Vrchní, prch­ni! (1980), Tři vete­rá­ni (1983), Co je vám, dok­to­re? (1984), Vesničko má stře­dis­ko­vá (1985), Lotrando a Zubejda (1996) a dal­ší.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,72174 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51805 KB. | 25.10.2021 - 06:28:35