Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Závodní kůň, který se ztratil - podaří se Káje zachránit svého milovaného koně z rukou lupičů?

Závodní kůň, který se ztratil - podaří se Káje zachránit svého milovaného koně z rukou lupičů?

117758 350 0 fit
117758 350 0 fit

DKVPH3YXUAAML3X

Kája a Vznešený Bojovník byli hrdi­ny po dosti­ho­vém závo­dě zva­ném Derby a nyní si uží­va­li svůj čas na far­mě spo­lu s dal­ší­mi zví­řa­ty. Momentálně byla na far­mě i Polly, nej­lep­ší Kájina kama­rád­ka. Ráno spo­lu s Kájiným psem Borisem vyšli ven, když se k nim blí­ži­li její dva star­ší brat­ři. Jelikož Noddy, jak říka­li Vznešenému Bojovníkovi, vyhrál Derby, měl Harry nápad. Chtěl uspo­řá­dat den ote­vře­ných dve­ří. Ještě Káju popi­ch­p­val, že je to její povin­nost. Nešlo mu ani tak o Noddyho, ale spíš o výběr vstup­né­ho. Sice dostal svůj podíl z výhry a kou­pil si vše­mož­né tech­nic­ké hra­čič­ky, jak to nazý­va­la Kája, ale Harry si stě­žo­val, že vět­ši­na peněz padla na farmu,a to že je nuda.

Nakonec to tedy udě­la­li tak, jak Harry chtěl, i když Káje se to vůbec nelí­bi­lo. Nakonec došlo k vel­mi zlé udá­los­ti - Vznešený Bojovník či Noddy se ztra­til. Ovšem vypa­da­lo to spíš na krá­dež. Kája se o něco poz­dě­ji roz­kři­če­la na své star­ší bra­t­ry, pro­to­že pod­le ní za všech­no moh­li oni dva. Měli to konec­kon­ců všech­no na svě­do­mí. Oni pře­ce chtě­li dělat všech­ny akce kvů­li penězům. Kája pro­pa­da­la zou­fal­ství. Nakonec to došlo až k poli­cii, jeli­kož domů při­šel dopis s žádos­tí o výkup­né mili­on liber, jinak bude z Noddyho salám - šlo do tuhé­ho.

Druhý díl oka­mži­tě nava­zu­je v pří­bě­hu na ten prv­ní. Tentokrát někdo une­sl Noddyho a chce za něj ast­ro­no­mic­kou sumu. Kája bude v napros­tém zou­fal­ství a bude vinit ze vše­ho své star­ší bra­t­ry, jeli­kož oni všech­no způ­so­bi­li. Obálka je výraz­něj­ší než prv­ní díl, co se týká bar­vy a líbí se mi o něco víc. Jinak je i ten­to díl vel­mi dob­rý. Určitě to můžou číst i dospě­lí, nejen děti. Má 176 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Clare Baldingová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 10. 2020

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48725 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55874 KB. | 22.05.2022 - 02:59:47