Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Zataženo, občas trakaře 3D

Zataženo, občas trakaře 3D

Premiéra:                                          22. 10. 2009

Přístupnost:                                     mlá­de­ži pří­stup­ný

Žánr:                                                  animovaný/rodinný

Scénář a režie:                                 Phil Lord, Christopher Miller

Námět:                                              Judi Barrett, Ron Barrett

Produkce:                                         Pam Marsden

Vedoucí výro­by:                              Yair Landau

Efekty a ani­ma­ce:                             Sony Pictures Imageworks Inc.

Hudba:                                              Mark Mothersbaugh

 

               

 

Snaživý vyná­lez­ce Flint Lockwood je podi­vín­ský génius, zod­po­věd­ný za jed­na z nej­bi­zar­něj­ších zaří­ze­ní, kte­rá kdy vznik­la. Ale i přes­to, že všech­ny jeho vyná­le­zy, od bot ve spre­ji až po pře­kla­dač opi­čích myš­le­nek, byly napros­tý­mi kata­stro­fa­mi a při­vo­di­ly malé­mu měs­tu, v němž žije, jen spous­tu pro­blé­mů, je Flint odhod­la­ný vytvo­řit něco, co lidi potě­ší. Když jeho nej­no­věj­ší vyná­lez, stroj na pro­mě­nu vody v jíd­lo, nešťast­nou náho­dou zni­čí náměs­tí a vystře­lí do nebe, domní­vá se, že je s jeho vyná­le­zec­kou kari­é­rou konec. Dokud se nesta­ne něco neu­vě­ři­tel­né­ho – z nebe začnou padat che­e­se­bur­ge­ry. Jeho stroj fun­gu­je! Jídlová pře­háň­ka je oka­mži­tě obrov­sky popu­lár­ní a Flint navá­že přá­tel­ství se Sam Sparks, tele­viz­ní ros­nič­kou, kte­rá do měs­ta při­jíž­dí, aby udě­la­la repor­táž o tom, co sama ozna­ču­je za „nej­vý­znam­něj­ší mete­o­ro­lo­gic­ký feno­mén v ději­nách.“ Ale když se lidé začnou nena­syt­ně doža­do­vat víc a víc jíd­la, začne se stroj cho­vat nepřed­ví­da­tel­ně a vypouš­tět na měs­to špage­to­vá tor­ná­da a obří kar­ba­nát­ky. Pokud nemá měs­to skon­čit pod lavi­nou želé a zava­le­né melou­ny, je na Flintovi se Sam, aby spo­leč­ný­mi sila­mi stroj zasta­vi­li a dali všech­no do pořád­ku.

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68439 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53448 KB. | 26.09.2021 - 00:29:23