Kritiky.cz > Zajímavosti > Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

img a281593 w1731 t1488285637
img a281593 w1731 t1488285637
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit poho­do­vou a klid­nou atmo­sfé­rou a vy se v něm bude­te cítit mno­hem lépe po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce. Vneste do vaše­ho domo­va novou a pozi­tiv­ní ener­gii.
malý pokoj studenta
Každá míst­nost má mít pod­le feng-šuej svá spe­ci­fi­ka. Důležité jsou pře­de­vším bar­vy, vzduš­nost a co nejmé­ně elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, kte­ré nám ubí­ra­jí ener­gii. Feng-šuej se také apli­ku­je již při samot­né stav­bě domu nebo roz­vr­že­ní bytu, je tedy důle­ži­té i roz­mís­tě­ní kon­krét­ních míst­nos­tí a jejich pro­por­cí.

Dům by neměl být pří­liš vel­ký ani pří­liš malý s ohle­dem na počet jeho čle­nů, kte­ří v něm byd­lí. Důležitá je také ori­en­ta­ce jed­not­li­vých míst­nos­tí do svě­to­vých stran. Pro dět­ský pokoj je vhod­něj­ší východ­ní nebo západ­ní ori­en­ta­ce, pro lož­ni­ce a kou­pel­ny je zase vhod­ný sever. Při dodr­žo­vá­ní spe­ci­fic­kých poža­dav­ků, kte­ré feng-šuej při­ná­ší, bude váš domov, klid­ný, har­mo­nic­ký a plný pozi­tiv­na.

ZÁSADY FENG ŠUEJ
-          vyva­ruj­te se ost­rých rohů u nábyt­ku
-          zbav­te se nepo­třeb­ných a sta­ro­žit­ných věcí
-          vyhoď­te suše­né kvě­ti­ny a nahraď­te je živý­mi nebo umě­lý­mi
-          čas­to větrej­te a buď­te důsled­ní v úkli­du
-          neměj­te v lož­ni­ci zrca­dla, ale­spoň ne napro­ti mís­tu, kde spí­te – vra­cí se vám tak nega­tiv­ní ener­gie zpět do těla
-          neod­klá­dej­te potřeb­né opra­vy v domác­nos­ti a pusť­te se do nich co nejdří­ve
-          tep­lé a jas­né bar­vy v kuchy­ni, absen­ce mik­ro­vln­né trou­by
-          správ­né umís­tě­ní pohov­ky v obý­va­cím poko­ji tak, aby byla napro­ti dve­řím
hotelový pokoj pro dva
Díky těm­to zása­dám bude­te moci do vaše­ho domo­va vnést novou ener­gii a pří­jem­nou poho­do­vou atmo­sfé­ru. Budete se hned cítit o pozná­ní lépe a také bude­te nabi­ti novou pozi­tiv­ní ener­gií a elá­nem. Z vaše­ho domo­va bude cítit klid a uvol­ně­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Katarína Chválová22. dubna 2018 Katarína Chválová Posted in Videa
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • Další dávka Agathy Christie5. září 2017 Další dávka Agathy Christie V dalším počinu nakladatelství Garamond se opět setkáme se třemi detektivními případy tří detektivů vytvořených ve fantazii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prvním případu se […] Posted in Recenze knih
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločin (2018)29. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločin (2018) Já jsem velmi spokojen, pokud tedy nepočítám fakt, že jsem na ten film šel do kina na3x, jelikož jsem se kvůli plného sálu do kina nedostal. Svět Herryho Pottera se mi líbil, protože […] Posted in Krátké recenze
  • MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé.20. června 2016 MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé. MANDAUSOVÁ, Klára. My dokonalé. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4017-4. My dokonalé je o ženách. My dokonalé je pro ženy. A kdo jediný může psát zasvěceně o ženách? […] Posted in Recenze knih
  • Altaïr komiks – #02011. listopadu 2016 Altaïr komiks – #020 Posted in Komiks
  • Enid - 75%29. prosince 2011 Enid - 75% Byla jednou jedna holčička, která strašně moc milovala svého tatínka. I když měla dva mladší bratry, tak byla ona, dívka, tatínkova. Oba si spolu moc rozuměli, oba měli bujnou fantazii […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […] Posted in TV Recenze
  • A.G. Riddle: Let 30512. května 2016 A.G. Riddle: Let 305 Poutavý sci-fi thriller, u něhož zcela zapomínáte, že jde o sci-fi. Autor dokáže čtenáře skvěle vtáhnout do děje a přesvědčit ho o skutečnosti příběhu. Jedná se o ten typ knihy, která vás […] Posted in Recenze knih
  • Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?3. dubna 2023 Koho chcete jako vítěze Survivor 2023? Dva kmeny se utkávají o přežití v nejtvrdší reality show na světě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hladu, bolesti, výzvám a překvapením. Brzy se spojí do jednoho kmene, ze kterého vzejde […] Posted in Reality show
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35614 s | počet dotazů: 259 | paměť: 61702 KB. | 24.09.2023 - 05:28:54