Kritiky.cz > Pro ženy > Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej

img a281593 w1731 t1488285637

Chcete se u vás doma cítit co nej­lé­pe? Zaměřte se na cel­ko­vý vzhled a uspo­řá­dá­ní jed­not­li­vých míst­nos­tí a zařiď­te si nový domov pod­le zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit poho­do­vou a klid­nou atmo­sfé­rou a vy se v něm bude­te cítit mno­hem lépe po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce. Vneste do vaše­ho domo­va novou a pozi­tiv­ní ener­gii.
malý pokoj studenta
Každá míst­nost má mít pod­le feng-šuej svá spe­ci­fi­ka. Důležité jsou pře­de­vším bar­vy, vzduš­nost a co nejmé­ně elek­tro­nic­kých pří­stro­jů, kte­ré nám ubí­ra­jí ener­gii. Feng-šuej se také apli­ku­je již při samot­né stav­bě domu nebo roz­vr­že­ní bytu, je tedy důle­ži­té i roz­mís­tě­ní kon­krét­ních míst­nos­tí a jejich pro­por­cí.

Dům by neměl být pří­liš vel­ký ani pří­liš malý s ohle­dem na počet jeho čle­nů, kte­ří v něm byd­lí. Důležitá je také ori­en­ta­ce jed­not­li­vých míst­nos­tí do svě­to­vých stran. Pro dět­ský pokoj je vhod­něj­ší východ­ní nebo západ­ní ori­en­ta­ce, pro lož­ni­ce a kou­pel­ny je zase vhod­ný sever. Při dodr­žo­vá­ní spe­ci­fic­kých poža­dav­ků, kte­ré feng-šuej při­ná­ší, bude váš domov, klid­ný, har­mo­nic­ký a plný pozi­tiv­na.

ZÁSADY FENG ŠUEJ
-          vyva­ruj­te se ost­rých rohů u nábyt­ku
-          zbav­te se nepo­třeb­ných a sta­ro­žit­ných věcí
-          vyhoď­te suše­né kvě­ti­ny a nahraď­te je živý­mi nebo umě­lý­mi
-          čas­to větrej­te a buď­te důsled­ní v úkli­du
-          neměj­te v lož­ni­ci zrca­dla, ale­spoň ne napro­ti mís­tu, kde spí­te – vra­cí se vám tak nega­tiv­ní ener­gie zpět do těla
-          neod­klá­dej­te potřeb­né opra­vy v domác­nos­ti a pusť­te se do nich co nejdří­ve
-          tep­lé a jas­né bar­vy v kuchy­ni, absen­ce mik­ro­vln­né trou­by
-          správ­né umís­tě­ní pohov­ky v obý­va­cím poko­ji tak, aby byla napro­ti dve­řím
hotelový pokoj pro dva
Díky těm­to zása­dám bude­te moci do vaše­ho domo­va vnést novou ener­gii a pří­jem­nou poho­do­vou atmo­sfé­ru. Budete se hned cítit o pozná­ní lépe a také bude­te nabi­ti novou pozi­tiv­ní ener­gií a elá­nem. Z vaše­ho domo­va bude cítit klid a uvol­ně­ní.

  • Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá30. října 2019 Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá Se zdravým životním stylem je to někdy jako s ekologickým přístupem. Skoro každý z nás už třídí odpad. Papír k papíru, plast k plastu, hlavně, že myslím a jednám ekologicky. Nicméně […] Posted in Pro ženy
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Meditace je cestou k harmonii6. prosince 2019 Meditace je cestou k harmonii Určitě už jste někdy viděli na nějakém obrázku muže, který sedí na zemi a vypadá, že okolní svět vůbec nevnímá. Je to pravda, protože medituje. A to je ta správná cesta k nastolení […] Posted in Pro ženy
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […] Posted in Pro ženy
  • Racionální strava, harmonický životní styl17. října 2019 Racionální strava, harmonický životní styl Běžná strava má v dietním systému číslo 3. Odborně se jí říká racionální strava. Racionální tedy rozumná, účelná. Racionální strava je tedy taková strava, která má vhodné hodnoty […] Posted in Pro ženy
  • Posedlost zdravou stravou7. října 2019 Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávou. Lidé s nadváhou kvůli redukci tuku. Obezita přináší obrovské množství zdravotních rizik a ta se s […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Domácí medová pleťová maska10. září 2019 Domácí medová pleťová maska Pleťová maska pomáhá obecně zvláčnit naší pleť, vyčistit jí od nečistot a zbavit pleť zastaralé kůže. Zde je pro vás několik receptů, jak si vyrobit vlastní masku přímo doma za poloviční […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...