Zápisník jedné lásky


Film nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho best­selle­ru Nicholase Sparkse, roz­hod­ně není bez­du­chou roman­tic­kou sláta­ni­nou. Pro deš­ti­vý či dlou­hý zim­ní večer je jako děla­ný ten­to pří­běh jed­né vel­ké lás­ky…

Lásky mezi Noahem (Ryan Gosling) a Allie (Rachel McAdamsová), jež z té nevin­né let­ní pře­rost­la v osu­do­vou. Zatímco on je oby­čej­ný kluk z ves­ni­ce, ona dív­ka z boha­té měst­ské rodi­ny. A tak to nemů­že dopad­nout jinak, než zása­hem Alliených rodi­čů, kte­ří nehod­la­jí při­hlí­žet tomu, jak se jejich sedm­nác­ti­le­tá dce­ra zaha­zu­je s „odpa­dem“…

Tento pří­běh před­čí­tá ze staré­ho zápis­ní­ku jeden sta­rý muž jed­né paci­ent­ce v sana­to­riu. My se spo­leč­ně s nimi vra­cí­me do minu­los­ti, respek­ti­ve do 40. let minu­lé­ho sto­le­tí, kde se ode­hrá­vá pří­běh našich hrdi­nů. Krátce poté, co byli od sebe násil­ně odlou­če­ni, vstu­pu­jí USA do dru­hé svě­to­vé vál­ky. Zatímco Noah boju­je na fron­tě, kam si smrt při­chá­zí pro jeho nej­lep­ší­ho pří­te­le, Allie jako dob­ro­vol­ná zdra­vot­ní sest­ra, potká­vá v nemoc­ni­ci svou dru­hou vel­kou lás­ku…

Jenže to by nebyl osud osu­dem, kdy­by se Noah s Allie už nikdy nepo­tka­li. A tak se v jejím nit­ru ode­hra­je vál­ka rozu­mu s citem, aby si nako­nec vybra­la jed­no­ho z nich… Jistě, tohle všech­no už tu mno­ho­krát bylo. Nepopírám. Avšak ten­to film zda­le­ka nevsá­zí jen na pří­běh jako vystři­že­ný z čer­ve­né knihov­ny. Působí téměř na všech­ny smys­ly. Bravurní vizu­ál­ní strán­ka, kdy nám tvůr­ci pří­mo pod nos ser­ví­ru­jí obra­zy krás­né a nespou­ta­né pří­ro­dy, je dokres­lo­vá­na pod­ma­ni­vým hudeb­ním dopro­vo­dem.

I ve svých rolích exce­lu­jí výbor­ní her­ci. Talentem nada­né­ho Ryana Goslinga jsme napo­sle­dy moh­li vidět v thrille­ru Hranice živo­ta, Rachel McAdamsovou zase ve fil­mu Wese Cravena Noční let. Nezapomínejme však na dru­hou linii fil­mu, v níž se nám před­sta­vu­jí hereč­tí vete­rá­ni James GarnerGena Rowlansová, jež si napo­sled zahrá­la v horo­ro­vém sním­ku Klíč. Takže... pře­ji pří­jem­nou podí­va­nou. 😉

O filmu:

The Notebook
Režie: Nick Cassavetes
Scénář: Jan Sardi
V hlav­ních rolích: Rachel McAdams, Ryan Gosling, Gena Rowlands, James Garner, Joan Allen, James Marsden, Kevin Connolly, Sam Shepard, Paul Johansson
USA, 2004, 115 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Zvětšenina3. listopadu 2005 Zvětšenina Chladně odtažité, komplikované podobenství o skutečnosti, jež nám neustále uniká; strhující profil fascinující doby; vizuální a hudební obžerství, fatální symbolismus kontra zdánlívá […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • Prach - 45 %1. srpna 2016 Prach - 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné […]