Kritiky.cz > Pro ženy > Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!

Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!

glow repose 796673 unsplash


Kosmetické štět­ce před­sta­vu­jí tzv. must have kaž­dé ženy a dív­ky, kte­rá se líčí. Pokud si chce­te naná­šet make-up, oční stí­ny nebo tře­ba teku­tou rtěn­ku, pak se bez kos­me­tic­ké­ho štět­ce neo­be­jde­te. A co víc - pou­ze jeden jedi­ný vám roz­hod­ně sta­čit nebu­de! Kdo se líčí a s pomo­cí malo­vá­tek dota­hu­je svůj vzhled k doko­na­los­ti, ten by si měl pře­číst, jaké kos­me­tic­ké štět­ce nut­ně potře­bu­je.

Máte všechny kosmetické štětce? Přesvědčte se!

Dnes se nechci zao­bí­rat tím, jest­li jsou lep­ší kos­me­tic­ké štět­ce umě­lé nebo pří­rod­ní, mým cílem je pou­ká­zat na jakousi základ­ní sesta­vu kos­me­tic­kých štět­ců, bez kte­rých se pod­le mě neo­be­jde žád­ná z vás, kte­rá se den­ně líčí.

  1. Štětec na nanášení rtěnky

    Pokud nepo­u­ží­vá­te kla­sic­kou tuhou rtěn­ku, ale dává­te před­nost její teku­té vari­an­tě, pak si domů pořiď­te šikov­ný ště­tec na naná­še­ní rtěn­ky, se kte­rým vám líče­ní rtů půjde doslo­va jed­na báseň. Tyto štět­ce pozná­te tak, že mají plo­chý tvar, se kte­rým hra­vě, snad­no a poho­dl­ně vytva­ru­je­te napros­to doko­na­lý tvar vašich rtů.

  2. Štětec na nanášení make-upu

    Aplikujete na svou tvář make-up? A pou­ží­vá­te k tom ště­tec? Pokud při­ky­vu­je­te na sou­hlas, pak bys­te doma měli mít po ruce ště­tec, kte­rý bude mít buď seříz­nu­tý nebo nao­pak plo­chý tvar. S tako­vým pomoc­ní­kem je naná­še­ní make-upu pohád­ka, to mi může­te věřit.

  3. Štětec na nanášení pudru

    Zafixovat make-up pud­rem je jaká­si nepsa­ná povin­nost, kte­rá vám nej­lé­pe půjde s vel­kým a objem­ným štět­cem. S tím půjde fixa­ce make-upu jako po más­le, za to vám klid­ně dám ruku do ohně.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com