Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Domácí rady > Zamávejte se suchou pletí!

Zamávejte se suchou pletí!

plet
plet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jste „sušenkový“ typ?

Patříte mezi typic­ké „sušen­ky”. Loupete se tak, že občas při­po­mí­ná­te hada, kte­rý se prá­vě chys­tá svlé­kat kůži, pleť vás pne a pálí. Dost mož­ná se vám taky začnou dří­ve tvo­řit vrás­ky. A že nebo­ju­je­te s pupín­ky, na roz­díl od maji­te­lek pokož­ky mast­né? Ani to nemu­sí být tak zce­la prav­da. Tu suchou může­te mít gene­tic­ky danou, ale také zís­ka­nou, napří­klad nevhod­nou péčí, bohu­žel. A mož­ná jen vaše kůže „jen” dehyd­ra­to­va­ná, tak­že ji pomo­cí dosta­teč­né sta­rost­li­vos­ti vrá­tí­te zce­la do nor­má­lu. Chcete vědět, jak na to? Pokračujte ve čte­ní.

Vodu ne!

Vyhněte se vodě. Ne, nedě­lá­me si legra­ci a nena­bá­dá­me vás k nečis­tot­nos­ti. Voda může vaší ple­ti ovšem ublí­žit, jeli­kož ji ješ­tě více vysu­ší. Hodně špat­ný nápad je také pou­ži­tí kla­sic­ké­ho mýdla. Na mytí a čiš­tě­ní bys­te si měla vysta­čit s ple­ťo­vý­mi mlé­ky nebo mice­lár­ní vodou. Jistotou jsou samo­zřej­mě pří­prav­ky, kte­ré jsou na ni pří­mo urče­né. Na suchou a cit­li­vou kůži se spe­ci­a­li­zu­jí znač­ky jako Eucerin, Bioderma nebo Mixa. Nakoupíte si tak i v běž­né dro­ge­rii, aniž bys­te muse­la zaví­tat hned do lékár­ny.

Zdravá strava je základ.

Stravovat bys­te se pocho­pi­tel­ně měla zdra­vě v kaž­dém pří­pa­dě. Co pla­tí u vla­sů, to je samo­zřej­mě stej­né i u pokož­ky. Pomůže vám stra­va s dostat­kem zdra­vých tuků. Takové nabíd­ne tře­ba avo­ká­do. A i z něj si vyro­bí­te domá­cí mas­ku na obli­čej. Vašimi spo­jen­ci budou kro­mě avo­ká­da také vajíč­ka, med nebo tva­roh, pří­pad­ně rov­něž i baná­ny.

Důležitá je také vlá­ha zevnitř, nejen zven­čí. To zna­me­ná, že už jsme zase u kla­sic­kých pou­ček o dodr­žo­vá­ní pit­né­ho reži­mu. Zkrátka hod­ně pij­te, nej­lé­pe čis­tou vodu.

Kůži nevysušovat

Svou kůži bys­te samo­zřej­mě nemě­la dále vysu­šo­vat (to může být pro­blém teh­dy, pokud sou­čas­ně řeší­te i pupín­ky, neboť pří­prav­ky pro­ti akné záro­veň vět­ši­nou mají prá­vě ten­to efekt, vět­ši­na „hrdých” maji­te­lek to pak řeší pros­tě kom­bi­no­vá­ním pří­prav­ků na akné a na suchou, pří­pad­ně cit­li­vou pleť), tak­že je vhod­né se chrá­nit i před slu­neč­ním záře­ním, ome­zit solári­um atd.


Foto: Pixabay & TrendyModa.czČlánek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,00064 s | počet dotazů: 238 | paměť: 61502 KB. | 03.12.2022 - 20:01:56