Kritiky.cz > Recenze knih > Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %

Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se svaté kočičky - 60 %

Zaleskoutky
Přiznám se, že mar­ke­tingo­vá kam­paň kolem komik­su „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě doce­la dosta­la a já jsem byl celý natě­še­ný, co od toho­to komik­su dosta­nu. Budu cito­vat: „Záleskautky se prá­vem sta­ly kul­tem pro moder­ní čte­nář­ky i čte­ná­ře a oblí­bí­te si je, pokud jste odrost­li rea­lis­tic­kým pří­bě­hům Rainy Telgemeierové nebo dob­ro­druž­stvím mod­ro­vla­sé Hildy.“ A k tomu se ješ­tě při­dá­va­lo: „Jak by vypa­da­ly Rychlé šípy, kdy­by vznik­ly ve 21. sto­le­tí?“ Ano, to dru­hé doce­la pla­tí, pro­to­že fogla­rov­ky by dnes oprav­du vypa­da­ly jinak, ale srov­ná­vat „Záleskautky“ s Rainou a Hildou? To mi moc nese­dí.

Jasně, že je mož­né urči­tou spo­ji­tost najít. Ve srov­ná­ní s Rainou je napří­klad to, že „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou také tvo­ře­ny autor­ka­mi a jsou urče­ny pře­de­vším pro dív­ky. Jinak je oprav­du nut­né zdů­raz­nit to, že „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou urče­ny těm, co odrost­li rea­lis­tič­nos­ti komik­sů od Rainy. Mnohem více by šla jejich dob­ro­druž­ství a jejich nere­a­lis­tič­nost při­rov­nat ke komik­so­vé sérii „Scott Pilgrim“. Akorát bez intim­ní­ho živo­ta a sko­ro bez klu­ků. Ano, „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ jsou sku­teč­ně urče­né dív­kám a hlav­ně mla­dým hol­kám, kte­ré se budou u komik­su bavit víc než ty star­ší nebo dospě­lé. Co se pak srov­ná­ní s Hildou týká, tak „Záleskautkám“ napros­to chy­bí ona fan­ta­zij­ní poe­tič­nost, kte­rou si na Hildě zami­lu­je­te.

Chci tím říct, že je kni­ha „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ vylo­že­ně špat­ná? Ne, to urči­tě ne. Ona má své kouz­lo, o tom žád­ná, ale nějak jsem pros­tě pod­le všech těch super­la­ti­vů, kte­ré se kolem série chr­li­ly, čekal něco víc. Na prv­ní pohled se musí vyzdvih­nout gra­fic­ké a tiš­tě­né pro­ve­de­ní kni­hy, to je sku­teč­ně krá­sa pohle­dět, stej­ně jako je fajn, že je zde poměr­ně širo­ká řád­ka bonu­sů. Každý pří­běh je navíc uvo­zen krát­kým poví­dá­ním o něja­kém bob­ří­ko­vi, kte­ré­ho mohou hol­ky ulo­vit. Však to zná­te i z fogla­ro­vek - bob­ří­ky mlče­ní, apod. Žádný dvoj­smy­sl bych v tom nehle­dal.

To by bylo tedy pro­ve­de­ní, pro­ti tomu se moc říct nedá. Pokud se kres­by týká, pro­to­že ta je také zřej­má na prv­ní pohled už z obál­ky, je to kres­ba, kte­rá je kari­ka­tur­ní, ve vyja­d­řo­vá­ní emo­cí pak oči­vid­ně inspi­ro­va­ná man­gou. Proti tomu vůbec nic nemám. Výrazy, ale i posta­vy jsou zábav­né, hlav­ně ty, kte­ré se zni­če­ho­nic obje­ví. Pokud se ale hlav­ní pěti­ce týká, při­znám se, že mě sku­teč­ně zau­ja­la jen Ripley, kte­rá je snad­no zapa­ma­to­va­tel­ná, je oprav­du vtip­ná a je krás­ně šíle­ná. Ta ostat­ní čtve­ři­ce mi pak sply­nu­la. Vizuálně ani ne, ale v ději mi nepři­šlo, že jsou moc dob­ře roze­psá­ny. O plno­hod­not­ných posta­vách by se mož­ná dalo hovo­řit až časem, kdy se víc pro­je­ví, ale tady mi při­šly tako­vé nija­ké, jen sem tam s něja­ký­mi zábles­ky vlast­ních osob­nos­tí.

Jasně, tohle mož­ná není to hlav­ní, proč byl komiks psán/kreslen, ale mně to chy­bě­lo. Když už vám má ta pěti­ce při­růst k srd­ci, oče­ká­val bych její hlub­ší roz­pra­co­vá­ní. Příběh vás ale může dostat, o tom žád­ná. Hlavně v tom, že je tak krás­ně uje­tý a že se v něm může stát to, co bys­te od skau­tů neče­ka­li. Není to vylo­že­ně tem­né, ale chví­le­mi to má náběh na horo­ro­vou atmo­sfé­ru, což je fajn. Navíc jsou zde doce­la pěk­né pří­šer­ky a pří­běh dostá­vá ke kon­ci pořád­né grá­dy. Ale najed­nou je utnut a vy máte pocit, že to celé vlast­ně byl jen úvod, kde se tvůr­ci rozkou­ká­va­li a před­sta­vi­li nám svůj svět, jeho pra­vi­dla. Kniha „Záleskautky - Lumberjanes: Střez se sva­té kočič­ky“ mě nedo­ká­za­la uchvá­tit, ale tře­ba se to poda­ří dal­ším dílům.

Komiks „Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se sva­té kočič­ky“ vyda­lo nakla­da­tel­ství Paseka, u kte­ré­ho může­te komiks zakou­pit se sle­vou.


Záleskautky - Lumberjanes 1: Střez se sva­té kočič­ky (Lumberjanes: Beware the Kitten Holy)
Vydalo nakla­da­tel­ství Paseka v pev­né vaz­bě v roce 2017. Původně vyšlo jako „Lumberjanes: Beware the Kitten Holy“ v roce 2017. České vydá­ní má 128 stran a pro­dá­vá se v plné ceně za 299 Kč.
Scénář: Noelle Stevenson a Grace Ellis
Kresba: Brooke Allen

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %24. září 2017 Mýty 1: Legendy v exilu - 90 % Pokud si to dobře pamatuji, tak "Legendy v exilu" jsem četl poprvé velmi brzy poté, co byly vydány nakladatelstvím Netopejr. To vydalo ještě druhý díl, ale na nějakou dobu se série […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími?12. listopadu 2018 Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími? Dnes a denně se rozhodujeme. Chceme, někdy ale musíme. Co stojí za našimi rozhodnutími? Rozhodujeme se vždy stejně? Co muži a ženy, je jejich rozhodování opravdu rozdílné? Tato publikace […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com