Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zaklínač - Druhá série: Recenze

Zaklínač - Druhá série: Recenze

Z2

V prv­ní epi­zo­dě se k povíd­kám na chví­li vrá­tí­me, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu dopro­vá­zet ješ­tě nemě­la, ale neva­dí. Povídka byla zpra­co­vá­na hez­ky.

Celkově čer­pá dru­há řada z Krve elfů, tedy prv­ní­ho dílu romá­nu o Geraltovi a Ciri a tře­tí kni­hy. Wild hunt tu pod­le mě ješ­tě nebyl, ale ani tady neva­dí. Tedy ale­spoň mně.

Právě nedo­dr­že­ní před­lo­hy byla čas­to vytý­ka­ná věc. Téměř v kaž­dé recen­zi, na kte­rou jsem kli­kl, si autor musel postě­žo­vat na odliš­nos­ti vůči kni­hám. Proč to ale tolik vadí? Vždyť ani Pána prs­te­nů nedo­dr­že­li na 100 %.

Některé čás­ti děje byly samo­zřej­mě vyne­chá­ny, jiné vymyš­le­ny pou­ze a jen pro seri­ál. Například obe­lis­ky a ježi­ba­ba byly novin­ka. Zde stá­le nevi­dím pro­blém. Vše bylo do děje zařa­ze­no tak při­ro­ze­ně, že jsem musel chví­li vzpo­mí­nat, jest­li to v kni­hách fakt neby­lo.

Než pře­jdu ke kon­krét­ním posta­vám, musím ale seri­á­lu pře­ci jen něco vytknout. I když jinak, než majo­ri­ta recen­zen­tů.

Divákům se samo­zřej­mě nelí­bí změ­na rasy u hlav­ních postav. V pří­bě­hu vychá­ze­jí­cím ze slo­van­ské myto­lo­gie asi fakt nebu­dou lidé ze všech exis­tu­jí­cích kon­ti­nen­tů. Jenže v dneš­ní době to tak být musí, tak budiž. Například se změ­nou rasy čaro­dě­jek pro­blém nemám. Čarodějky byly sbí­rá­ny ze všech kou­tů svě­ta, tak proč ne. Turecký image Vilgefortze mi k němu nao­pak hroz­ně sedl. Ale elfo­vé... Změna rasy u elfů pro­bo­ha ne. Tohle fakt ne.

dij.jpg
Photo © Netflix

Neneke, jakož­to jed­na z nových postav byla také sym­pa­tic­ká a pro­blém jsem s ní neměl. (Ještě v refe­ren­ci na před­cho­zí odsta­vec.) Dijkstra, ten se hod­ně pove­dl. Fillippa nao­pak nedo­sta­la téměř žád­ný pro­stor, což byla vel­ká ško­da. V před­lo­ze je to suve­rén­ně nej­zá­keř­něj­ší potvo­ra pod slun­cem, tak­že dou­fám, že v dal­ších řadách dosta­ne aspoň něja­ký scé­nář. Francesca? Výborná. Císař půso­bil tro­chu málo zle, ale uvi­dí­me. Uvidíme, co při­ne­sou dal­ší řady.

Jisté zlep­še­ní jsem také zazna­me­nal u stá­va­jí­cích postav. Ciri už má koneč­ně obo­čí! I Triss se opro­ti prv­ní sezó­ně zlep­ši­la: tu hrů­zu na hla­vě nahra­dil nor­mál­ní účes a ona zača­la být i sym­pa­tic­ká. Akorát Yennefer byla tako­vá celá utlu­me­ná. I když klad­ná posta­va, pořád je to vypo­čí­ta­vá svi­ně a zaslou­ži­la by si pro­sto­ru víc. Ani Marigolda jsme si moc neu­ži­li.

Ale cel­ko­vý dojem byl víc než pozi­tiv­ní. Že to celé táhl Henry Cavill, a byl výbor­ný, snad opa­ko­vat nemu­sím. To víme a to je jas­né. Já se těším na pokra­čo­vá­ní, kte­ré by moh­lo být dřív, jak za dva roky.

Hodnocení CSFD: 68 %
Moje hod­no­ce­ní: Konečně solid­ní fan­ta­sy, kte­ré­ho je tak zou­fa­le málo. Aspoň 80 %.


Photo © Netflix

  • Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější30. prosince 2019 Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější Za dávných časů, když ještě existovaly kouzla, draci a všemožné příšery,  tak pro lov takových temných dravců byla jediná možnost povolat Zaklínače, mutanta, který dokázal jako jediný […] Posted in TV Recenze
  • Zaklínač1. listopadu 2019 Zaklínač 20. prosince na službě Netflix bude mít premiéru osmidílný seriál Zaklínač. V hlavní roli se objeví hvězda filmů o Supermanovi Henry Cavill. https://youtu.be/ndl1W4ltcmg   Posted in Trailery
  • Zaklínač20. července 2019 Zaklínač Dnes měl premiéru trailer na seriál Zaklínač od Netflixu. Hlavní roli hraje hvězda DC filmů Henry Cavill. https://youtu.be/cSqi-8kAMmM Posted in Trailery
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %9. prosince 2021 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % J. K. Rowlingová napsala první svůj scénář. Ve spolupráci se zavedeným světovým režisérem Davidem Yatesem vznikl další film z kouzelnického světa Harryho Pottera. Scénář je sice trocha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Duna (Dune) – Recenze – 80 %19. října 2021 Duna (Dune) – Recenze – 80 % Slavný sci-fi román amerického spisovatele Franka Herberta „Duna“ (z roku 1965) se již v 70. letech neúspěšně pokoušel převést na plátna kin chilský filmař Alejandro Jodorowsky, v roce […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři přání pro Popelku18. prosince 2021 Tři přání pro Popelku V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka (Astrid S) po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou (Ellen Dorrit Petersen) a nevlastní sestrou Dorou (Ingrid […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět1. prosince 2021 Rambo: Do pekla a zpět Rambo: Do pekla a zpět (může mi někdo vysvětlit, co distributorovi vadilo na originálním názvu John Rambo?) se však od Rockyho Balboy dost liší. Zatímco šestý díl boxerského příběhu byl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65733 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53997 KB. | 18.01.2022 - 16:21:55