Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Zaklínač - Druhá série: Recenze

Zaklínač - Druhá série: Recenze

Z2
Z2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V prv­ní epi­zo­dě se k povíd­kám na chví­li vrá­tí­me, když se Gerald potká s Nivellenem. Ciri ho tu dopro­vá­zet ješ­tě nemě­la, ale neva­dí. Povídka byla zpra­co­vá­na hez­ky.

Celkově čer­pá dru­há řada z Krve elfů, tedy prv­ní­ho dílu romá­nu o Geraltovi a Ciri a tře­tí kni­hy. Wild hunt tu pod­le mě ješ­tě nebyl, ale ani tady neva­dí. Tedy ale­spoň mně.

Právě nedo­dr­že­ní před­lo­hy byla čas­to vytý­ka­ná věc. Téměř v kaž­dé recen­zi, na kte­rou jsem kli­kl, si autor musel postě­žo­vat na odliš­nos­ti vůči kni­hám. Proč to ale tolik vadí? Vždyť ani Pána prs­te­nů nedo­dr­že­li na 100 %.

Některé čás­ti děje byly samo­zřej­mě vyne­chá­ny, jiné vymyš­le­ny pou­ze a jen pro seri­ál. Například obe­lis­ky a ježi­ba­ba byly novin­ka. Zde stá­le nevi­dím pro­blém. Vše bylo do děje zařa­ze­no tak při­ro­ze­ně, že jsem musel chví­li vzpo­mí­nat, jest­li to v kni­hách fakt neby­lo.

Než pře­jdu ke kon­krét­ním posta­vám, musím ale seri­á­lu pře­ci jen něco vytknout. I když jinak, než majo­ri­ta recen­zen­tů.

Divákům se samo­zřej­mě nelí­bí změ­na rasy u hlav­ních postav. V pří­bě­hu vychá­ze­jí­cím ze slo­van­ské myto­lo­gie asi fakt nebu­dou lidé ze všech exis­tu­jí­cích kon­ti­nen­tů. Jenže v dneš­ní době to tak být musí, tak budiž. Například se změ­nou rasy čaro­dě­jek pro­blém nemám. Čarodějky byly sbí­rá­ny ze všech kou­tů svě­ta, tak proč ne. Turecký image Vilgefortze mi k němu nao­pak hroz­ně sedl. Ale elfo­vé... Změna rasy u elfů pro­bo­ha ne. Tohle fakt ne.

dij.jpg
Photo © Netflix

Neneke, jakož­to jed­na z nových postav byla také sym­pa­tic­ká a pro­blém jsem s ní neměl. (Ještě v refe­ren­ci na před­cho­zí odsta­vec.) Dijkstra, ten se hod­ně pove­dl. Fillippa nao­pak nedo­sta­la téměř žád­ný pro­stor, což byla vel­ká ško­da. V před­lo­ze je to suve­rén­ně nej­zá­keř­něj­ší potvo­ra pod slun­cem, tak­že dou­fám, že v dal­ších řadách dosta­ne aspoň něja­ký scé­nář. Francesca? Výborná. Císař půso­bil tro­chu málo zle, ale uvi­dí­me. Uvidíme, co při­ne­sou dal­ší řady.

Jisté zlep­še­ní jsem také zazna­me­nal u stá­va­jí­cích postav. Ciri už má koneč­ně obo­čí! I Triss se opro­ti prv­ní sezó­ně zlep­ši­la: tu hrů­zu na hla­vě nahra­dil nor­mál­ní účes a ona zača­la být i sym­pa­tic­ká. Akorát Yennefer byla tako­vá celá utlu­me­ná. I když klad­ná posta­va, pořád je to vypo­čí­ta­vá svi­ně a zaslou­ži­la by si pro­sto­ru víc. Ani Marigolda jsme si moc neu­ži­li.

Ale cel­ko­vý dojem byl víc než pozi­tiv­ní. Že to celé táhl Henry Cavill, a byl výbor­ný, snad opa­ko­vat nemu­sím. To víme a to je jas­né. Já se těším na pokra­čo­vá­ní, kte­ré by moh­lo být dřív, jak za dva roky.

Hodnocení CSFD: 68 %
Moje hod­no­ce­ní: Konečně solid­ní fan­ta­sy, kte­ré­ho je tak zou­fa­le málo. Aspoň 80 %.


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější30. prosince 2019 Zaklínač - Henry Cavill se vrací ještě silnější a krvavější Za dávných časů, když ještě existovaly kouzla, draci a všemožné příšery,  tak pro lov takových temných dravců byla jediná možnost povolat Zaklínače, mutanta, který dokázal jako jediný […] Posted in TV Recenze
  • Zaklínač1. listopadu 2019 Zaklínač 20. prosince na službě Netflix bude mít premiéru osmidílný seriál Zaklínač. V hlavní roli se objeví hvězda filmů o Supermanovi Henry Cavill. https://youtu.be/ndl1W4ltcmg   Posted in Trailery
  • Zaklínač20. července 2019 Zaklínač Dnes měl premiéru trailer na seriál Zaklínač od Netflixu. Hlavní roli hraje hvězda DC filmů Henry Cavill. https://youtu.be/cSqi-8kAMmM Posted in Trailery
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
  • Hvězdný prach24. července 2022 Hvězdný prach Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých. A co teprve máte dělat, když se z hvězdy vyklube přidrzlá holka, které jdou po krku snad všichni padouchové magické země? Hvězdný prach je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %9. prosince 2021 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % J. K. Rowlingová napsala první svůj scénář. Ve spolupráci se zavedeným světovým režisérem Davidem Yatesem vznikl další film z kouzelnického světa Harryho Pottera. Scénář je sice trocha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sandman8. srpna 2022 Sandman Existuje svět, kam se lidé dostanou, jenom když zavřou oči a usnou – říká se mu Snění. A Pán snů Sandman (Tom Sturridge) tam umí zhmotnit nejhorší noční můry a představy. Když Sen nečekaně […] Posted in TV Recenze
  • Včela na mušce - 40 %26. června 2022 Včela na mušce - 40 % I velmi zkušený komediální herec chce, aby jej v televizi a na internetu viděli pravidelně. Jedním z herců, který už má vyděláno a snaží se vrhnout do nových projektů, je Rowan Atkinson. […] Posted in TV Recenze
  • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,94695 s | počet dotazů: 262 | paměť: 59931 KB. | 18.08.2022 - 16:28:32