Video: Plastové moře. Aneb jak se ve Španělsku „vyrábějí“ ve skelné a kamenné vatě rajčata pro evropský trh, která by místní nevzali do úst

rsz tomate fibra coco ruescas 1024x768

Zeleninová zahra­da Evropy v jiho­špa­něl­ském regi­o­nu Andalusie by moh­la být prv­ní obě­tí kli­ma­tic­ké­ho kolap­su. V mír­ném stře­do­moř­ském pod­ne­bí v pro­vin­cii Almería po celý rok ros­tou okur­ky, papri­ky a raj­ča­ta, kte­ré zapl­ňu­jí regá­ly evrop­ských super­mar­ke­tů. Velká hor­ka se poma­lu, ale jis­tě posta­ra­la o to, že země­děl­ci již brzy vyčer­pa­jí všech­nu vodu.

Již del­ší dobu totiž oblast trpí extrém­ní­mi pově­tr­nost­ní­mi pod­mín­ka­mi. Horko v létě sni­žu­je úro­du a stá­le čas­tě­ji ji ničí i ohrom­né lijá­ky a krou­py, kte­ré zapla­vu­jí pole a skle­ní­ky. Dlouhodobé sucho půdu úpl­ně vypra­ží. Rozšiřování pouš­tě v Africe Středozemní moře neza­sta­ví, to pokra­ču­je dál. Zemědělci na pobře­ží dokon­ce tvr­dí, že za 50 let už nebu­dou mít vůbec žád­nou vodu.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Video: Plastové moře. Aneb jak se ve Španělsku „vyrábějí“ ve skelné a kamenné vatě rajčata pro evropský trh, která by místní nevzali do úst
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: