Toto propagační video láká uprchlíky do Evropy! Zaplatili jste ho i VY!


Nedávno při­by­lo na inter­ne­tu video orga­ni­za­ce zva­né Evropané bez hra­nic. Dotace čer­pá od Evropské komi­se a část nákla­du byla pokry­ta i fran­couz­skou vlá­dou a dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi!

Krátké ani­mo­va­né video zachy­cu­je pří­běh migru­jí­cí­ho muže s rodi­nou, kte­ří musí unik­nout z vlas­ti kvů­li vál­ce. Po ces­tě na léta­jí­cím kober­ci je dopro­vá­zí víla Evropská unie.

Nejprve je při­ve­de do východ­ní Evropy, kde se set­ka­jí s odmí­tá­ním míst­ních oby­va­tel, kte­ří jsou vylí­če­ni jako sku­pi­na rasis­tů. Proto se ode­be­rou do západ­ní Evropy, kde se jim dosta­ne přá­tel­ské­ho při­ví­tá­ní. Video kon­čí scé­nou, kde migran­ti a zápa­do­ev­rop­ská rodi­na sedí spo­leč­ně za sto­lem.

Nakonec vám vypra­věč polo­ží OTÁZKU: „Evropa chrá­ní své hra­ni­ce a Evropané ote­ví­ra­jí svá srd­ce uprch­lí­kům, A CO TY?”

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu: Dnešnídoba.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: